O idee: satul de vacanță comunist

Une­ori mă gân­desc că toți ăștia de‑s nos­tal­gici după anii comu­nis­mu­lui ar tre­bui să poată retrăi nițel din atmos­fera acelei perioade, poate așa si-ar aminti că nu curgea deloc lapte și miere prin Româ­nia. Și poate că nu doar lor le-ar folosi o ast­fel de expe­riență, ci și tiner­ilor năs­cuți după '80, ca să priceapă unde pot duce lipsa de impli­care în viața civică, ce se poate întâm­pla atunci când te intere­sează numai prezen­tul ime­diat.

Apropo de asta. Fetița unor pri­eteni avea o dis­cuție cu părinții ei despre cât timp petrece în fața tele­vi­zoru­lui. Drept argu­ment convingă­tor tatăl ei îi spunea că tele­vi­zorul nu este sin­gu­rul mod în care cineva se poate dis­tra — de pildă chiar ei, părinții, trăis­eră vre­muri în care la tele­vi­zor erau doar două ore de pro­gram și alea erau doar despre mult-iubitul tovarăș, deci tre­buis­eră să-și găsească alte modal­ități de a petrece tim­pul liber. De ce nu schim­bați canalul? a între­bat fata. Nu erau alte canale, era doar unul sin­gur, ăsta despre care îți spunem și n‑aveai la ce să te uiți, a repli­cat mama. Bine, atunci de ce nu vă uitați pe YouTube? s‑a mirat copilul.

Poate că zâm­biți, dar există mulți tineri care pur și sim­plu nu-și pot imag­ina cum ar arăta o lume pre­cum cea de dinainte de '89. S‑au năs­cut și trăi­esc într-un con­text în care poveștile despre anii comu­nis­mu­lui par abso­lut incred­i­bile, o zămis­lire fan­tas­magorică a unei soci­etăți pur teo­ret­ice, imposi­bil de creat în real­i­tate. Cred că lor le-ar servi să aibă parte de expe­riența nemi­jloc­ită a acelei lumi.

De-aia mă gân­deam la o posi­bilă punere în scenă a acelor vre­muri. Imaginați-vă un sat pustiu care ar fi trans­for­mat într-un min­i­stat comu­nist, de tipul celui ceaușist. Aduci o sută de oameni și le dai câte o casă ca locuință, le spui că au loc de muncă asig­u­rat pen­tru că că sunt țărani la CAP și în fiecare zi tre­buie să meargă la munca câm­pu­lui. Pui o ali­men­tară în mijlocul sat­u­lui, aprovizion­ată doar cu apă min­er­ală sul­furoasă, din aia cu miros de toaletă, con­serve de pește și rachiu de dro­jdie. Aduci doar 50 de litri de lapte în fiecare dimineață, la ora 4 și observi cum trep­tat oamenii se scoală cu noaptea‑n cap ca să prindă o sti­clă. Carne aduci rar și doar vreo 30 de kilo­grame, ca să stea la coadă și să se bată pen­tru ea. Le împarți bani ceva mai mulți decât ar avea ce să facă cu ei. Toate road­ele câm­pu­lui — roșii, vinete, ceapă, cartofi, porumb — le spui că sunt pen­tru export și n‑au voie să se atingă de ele. Pe un sis­tem închis de tele­viz­iune dai doar două cea­suri de pro­gram,  numai cân­tece patri­o­tice și știri despre real­izările plan­u­lui cinci­nal. Din când în când, mai ales seara, tai lumina fără să anunți cât va dura pana de curent.

Dar mai ales le faci imposi­bilă ple­carea. Nimeni nu poate părăsi satul până la finele întreg­u­lui exper­i­ment. Cei ce încearcă sunt arestați și duși la o închisoare, unde vor presta ziua muncă sil­nică, iar noaptea vor sta după gratii. Cei care vorbesc de rău regimul, la fel — ajung la închisoare. Cei care‑i toarnă pe alții, cum ar fi pe cei ce vorbesc de rău regimul, primesc diverse avan­taje — de pildă pot cumpăra carne pe sub mână, chiar de la autoritățile sat­u­lui.

Și partea cea mai mișto, ca să par­ticipe la acest exper­i­ment foarte real­ist și instruc­tiv par­tic­i­panții tre­buie să plătească. De exem­plu 2.000€ pen­tru o lună de caznă. Ce ziceți, nu‑i o idee de busi­ness sen­za­țion­ală?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Corina Tatu

    Chiar ca e sen­za­tion­ala ideea!

  2. Aurel Punga

    daca selectezi numai ce a fost rau in comu­nism,.. ceia ce este acum ( ca nu știu cum se cheamă : hot-eism, smecher-istm, mafiot-istm ?) e Raiu pe Pământ — cu manele la dis­creție, cu fițe de fițe , cu…telembelizore non-stop, cu.…, — amer­i­can­ism pe pâine, care iti da drep­tul sa alegi răul cel mai mic din cele cele n‑posibile…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu