Eu cred că ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui ar tre­bui să fie o treabă re­la­tiv sim­plă pen­tru ori­care ale­gă­tor ro­mân. În fond nu-ți tre­buie trei fa­cul­tăți ca să pui o ștam­pilă pe o hâr­tie, dar n‑ar strica să chi­b­zu­iești pu­țin îna­inte de a alege pă­tra­tul în care o aplici. Anul ăsta, pri­vind la con­tex­tul po­li­tic in­ter­națio­nal, ca să alegi co­rect ar tre­bui să-ți ima­gi­nezi că Ru­sia a in­va­dat Ucraina, iar NATO își pune în­tre­ba­rea dacă tre­buie sau nu să por­nească la răz­boi. Tot ce tre­buie să faci este să răs­punzi la o în­tre­bare sim­plă, de o mie de puncte: cine ai vrea să fie pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei într-un ast­fel de scenariu?

L‑ai pre­fera pe Ponta, cel care minte pre­cum res­piră, cu zâm­be­tul său de ado­les­cent în­târ­ziat? Ai vrea‑o pe ma­dam Udrea cu poșe­tele ei Lo­uis Vu­it­ton și pan­to­fii de mii de euro? Ai vrea un fost pro­cu­ror ob­se­dat de co­rup­ție pre­cum Mo­nica Ma­co­vei? Sau un neamț mai de­grabă ta­ci­turn pre­cum Iohan­nis? Cine ar fi ca­pa­bil de o ju­de­cată lim­pede și de­ci­zii înțelepte?

Pen­tru mine răs­pun­sul e lim­pede: ori­cine în afară de Ponta. La li­mită, dacă nu se poate Iohan­nis, aș prefera‑o chiar și pe Ma­co­vei, doar că să nu‑l văd pe Ponta de­bi­tându-și pros­ti­ile de la Cotroceni.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.