Întrebarea de o mie de puncte

Eu cred că ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui ar tre­bui să fie o treabă rela­tiv sim­plă pen­tru ori­care ale­gă­tor român. În fond nu‐ți tre­buie trei facul­tăți ca să pui o ștam­pilă pe o hâr­tie, dar n‐ar strica să chi­b­zu­iești puțin îna­inte de a alege pătra­tul în care o aplici. Anul ăsta, pri­vind la con­tex­tul poli­tic inter­națio­nal, ca să alegi corect ar tre­bui să‐ți ima­gi­nezi că Rusia a inva­dat Ucraina, iar NATO își pune între­ba­rea dacă tre­buie sau nu să por­nească la răz­boi. Tot ce tre­buie să faci este să răs­punzi la o între­bare sim­plă, de o mie de puncte: cine ai vrea să fie pre­șe­din­tele Româ­niei într‐un ast­fel de sce­na­riu?

L‐ai pre­fera pe Ponta, cel care minte pre­cum res­piră, cu zâm­be­tul său de ado­les­cent întâr­ziat? Ai vrea‐o pe madam Udrea cu poșe­tele ei Louis Vuit­ton și pan­to­fii de mii de euro? Ai vrea un fost pro­cu­ror obse­dat de corup­ție pre­cum Monica Maco­vei? Sau un neamț mai degrabă taci­turn pre­cum Iohan­nis? Cine ar fi capa­bil de o jude­cată lim­pede și deci­zii înțe­lepte?

Pen­tru mine răs­pun­sul e lim­pede: ori­cine în afară de Ponta. La limită, dacă nu se poate Iohan­nis, aș prefera‐o chiar și pe Maco­vei, doar că să nu‐l văd pe Ponta debitându‐și pros­ti­ile de la Cotro­ceni.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu