Sunt foarte cu­rios să văd dacă or­do­nanța asta va ajunge la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală și, dacă da, ce va spune cur­tea des­pre ea. Pen­tru că tex­tul ei nu schimbă o lege, ci o sus­pendă tem­po­rar, re­in­sti­tu­indu-se apoi ter­me­nii ini­țiali. Ceea ce duce pe pă­să­re­lele mi­gra­toare — pri­mari și con­si­li­eri — în si­tu­a­ția de a se afla în di­scor­danță cu legea.

Și acum să mer­gem cu ra­țio­na­men­tul mai de­parte: dacă se do­ve­dește că or­do­nanța e ne­con­sti­tu­țio­nală sau e ata­ca­bilă în jus­ti­ție, mi­gră­rile vor fi de­cla­rate nule, iar pri­ma­rii și con­si­li­e­rii vor re­veni la par­ti­dul ini­țial. Care par­tid abia aș­teaptă ca să‑i dea afară, ca­u­zându-le — con­form le­gii — pier­de­rea man­da­tu­lui. Am o pre­sim­țire că o să fie dis­trac­ție mare…


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.