A suspenda, suspendare

La ce servește sus­pendarea lui Băs­escu? Se încearcă tot felul de expli­cații. Ca să‑l grațieze președ­in­tele inter­i­mar — se pare că ar fi șobolanul cu elice Zgonea — pe Voiculescu. Ca să treacă PSD o droaie de legi avan­ta­joase pen­tru corupții lor. Ca să salveze din ghearele justiției băsiste pe baronii urmăriți penal. Eu cred că sunt două motive.

Unu: ca să forțeze o reacție din partea con­tra­can­di­daților lui Ponta, evi­dent una de deza­cord. Pornind de la asta îi vor putea declara băsiști și‑i vor aduce în mijlocul dez­ba­terii despre debăsi­fi­carea României, care nu poate începe cu un președ­inte ca Iohan­nis, Macovei sau Udrea căci — iată — ei înșiși sunt băsiști. Tema băsis­mu­lui, sin­gura în absența unor idei con­crete despre ce tre­buie făcut pen­tru Româ­nia, devine obsesivă pen­tru Ponta. Cineva ar tre­bui să‑l ia în serios și să îi ceară detalii — ce înseamnă con­cret debăsi­fi­carea?

Doi: din pură ranchi­ună per­son­ală, pen­tru ca Băs­escu să nu se bucure la finalul man­datelor de priv­i­legi­ile acor­date foștilor șefi de stat. Ponta e capa­bil de ast­fel de meschinării.

Totuși, privind logic situ­ația, PSD-ul pro­fund al lui Drag­nea și al baronilor nu are nici un motiv să susțină ideea sus­pendării. Ar însemna să se mur­dărească inutil pe mâini când de fapt ideea era să‑l trim­ită pe Ponta să facă tre­burile miz­er­abile. Apoi elib­er­area lui Băs­escu din chingile funcției prezi­dențiale cu doar o lună înainte de alegeri ar putea fi per­icu­loasă. Căci va fi liber să facă "afir­mații politice" fără restricți­ile con­sti­tuționale și e lucru știut că are gură spur­cată. Deci de ce și-ar dori să se anga­jeze într-un demers inutil pen­tru ei?

Un lucru pare foarte clar: dacă par­la­men­tul se apucă de sus­pendare în con­tex­tul politic actual al regiu­nii, cu toate prob­lemele gen­er­ate de situ­ația din Ucraina, partenerii din NATO și UE nu vor fi deloc încân­tați. Iar supărarea lor nu îl va ajuta deloc pe Vic­tor Viorel, nici acum, nici în viitor.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu