A suspenda, suspendare

La ce ser­vește sus­pen­da­rea lui Băsescu? Se încearcă tot felul de expli­ca­ții. Ca să‐l gra­țieze pre­șe­din­tele inte­ri­mar – se pare că ar fi șobo­la­nul cu elice Zgo­nea – pe Voi­cu­lescu. Ca să treacă PSD o droaie de legi avan­ta­joase pen­tru corup­ții lor. Ca să sal­veze din ghea­rele jus­ti­ției băsiste pe baro­nii urmă­riți penal. Eu cred că sunt două motive.

Unu: ca să for­țeze o reac­ție din par­tea con­tra­can­di­da­ți­lor lui Ponta, evi­dent una de dez­a­cord. Por­nind de la asta îi vor putea declara băsiști și‐i vor aduce în mij­lo­cul dez­ba­te­rii des­pre debă­si­fi­ca­rea Româ­niei, care nu poate începe cu un pre­șe­dinte ca Iohan­nis, Maco­vei sau Udrea căci – iată – ei înșiși sunt băsiști. Tema băsis­mu­lui, sin­gura în absența unor idei con­crete des­pre ce tre­buie făcut pen­tru Româ­nia, devine obse­sivă pen­tru Ponta. Cineva ar tre­bui să‐l ia în serios și să îi ceară deta­lii – ce înseamnă con­cret debă­si­fi­ca­rea?

Doi: din pură ran­chiună per­so­nală, pen­tru ca Băsescu să nu se bucure la fina­lul man­da­te­lor de pri­vi­le­gi­ile acor­date foș­ti­lor șefi de stat. Ponta e capa­bil de ast­fel de mes­chi­nă­rii.

Totuși, pri­vind logic situ­a­ția, PSD‐ul pro­fund al lui Drag­nea și al baro­ni­lor nu are nici un motiv să sus­țină ideea sus­pen­dă­rii. Ar însemna să se mur­dă­rească inu­til pe mâini când de fapt ideea era să‐l tri­mită pe Ponta să facă tre­bu­rile mize­ra­bile. Apoi eli­be­ra­rea lui Băsescu din chin­gile func­ției pre­zi­den­ți­ale cu doar o lună îna­inte de ale­geri ar putea fi peri­cu­loasă. Căci va fi liber să facă "afir­ma­ții poli­tice" fără res­tric­ți­ile con­sti­tu­țio­nale și e lucru știut că are gură spur­cată. Deci de ce și‐ar dori să se anga­jeze într‐un demers inu­til pen­tru ei?

Un lucru pare foarte clar: dacă par­la­men­tul se apucă de sus­pen­dare în con­tex­tul poli­tic actual al regiu­nii, cu toate pro­ble­mele gene­rate de situ­a­ția din Ucraina, par­te­ne­rii din NATO și UE nu vor fi deloc încân­tați. Iar supă­ra­rea lor nu îl va ajuta deloc pe Vic­tor Vio­rel, nici acum, nici în vii­tor.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu