Debăsificarea lui Băsescu

Afir­mați­ile făcute de Tra­ian Băs­escu la B1 TV despre can­di­dații dreptei sunt de neînțe­les. Demontându‑i pe toți ca indezirabili și inca­pa­bili de a con­duce Româ­nia, cu excepția Elenei Udrea care ar fi o min­une angelică ce n‑are noroc și de-aia n‑o votează lumea, face un deser­vi­ciu enorm con­solidării real­izărilor din tim­pul man­datele sale. Atenție la nuanță, n‑am spus real­izărilor sale, ci din tim­pul man­datele sale!

Pen­tru că nu e clar — cel puțin pen­tru mine — cine e în spatele aces­tei cru­ci­ade împotriva corupției, însă când văd rezul­tatele ei înțe­leg că e mai puțin impor­tant să știu ast­fel de lucruri. Mai impor­tante sunt efectele pe care le are asupra României. Rețelele mafiote sunt extrem de agi­tate. Baronii locali ai par­tide­lor dorm iepurește, părându-li-se că se aude duba cu mas­cați la poartă. Târziu și nu îndea­juns, drep­tatea începe totuși să tri­umfe.

Și dacă ceva e impor­tant în momen­tul ăsta atunci acel ceva este ca această curățe­nie să con­tinuie. Cu cât va dura mai mult, cu cât va curăța mai adânc, cu atât vom avea mai multe șanse să ne însănă­toșim. Iar această curățe­nie nu poate fi spri­jinită decât aducând la Cotroceni pe cineva care e adep­tul justiției făcute până la capăt, cineva care are șanse reale să câștige alegerile, căci guver­nul și majori­tatea par­la­men­tară con­dusă de PSD dau semne cât se poate de clare că vor să oprească justiția.

Este Udrea un suporter al justiției? Să zicem că ar fi. Dar are șanse? Nu, chiar Tra­ian Băs­escu o recunoaște. N‑ar fi mai înțelept atunci ca cel puțin să nu‑i demolăm pe ceilalți, pe cei care ar avea șanse mai mari decât ea? E mai impor­tant să pro­movăm un om, un par­tid, în detri­men­tul unui țel cu mult mai impor­tant pen­tru Româ­nia?

Dacă afir­mați­ile făcute de Băs­escu despre Iohan­nis și Macovei s‑ar fi auzit în emi­si­unea lui Gâdea, aș fi zis că e ceva de aștep­tat. N‑aș fi crezut însă că Băs­escu îi va cânta in strună lui Ponta, doar pen­tru a‑și lăuda pro­te­jata, dis­trugând cu bună ști­ință sin­gurele repere pe care le reven­dică drept suc­cese ale man­datelor sale. Cum s‑ar zice Băs­escu se auto-debăsifică prin pon­tif­i­care, devenind tot mai asemănă­tor cu un varan.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu