Debăsificarea lui Băsescu

Afir­ma­ți­ile făcute de Tra­ian Băsescu la B1 TV des­pre can­di­da­ții drep­tei sunt de neîn­țe­les. Demontându‐i pe toți ca inde­zi­ra­bili și inca­pa­bili de a con­duce Româ­nia, cu excep­ția Ele­nei Udrea care ar fi o minune ange­lică ce n‐are noroc și de‐aia n‐o votează lumea, face un deser­vi­ciu enorm con­so­li­dă­rii rea­li­ză­ri­lor din tim­pul man­da­tele sale. Aten­ție la nuanță, n‐am spus rea­li­ză­ri­lor sale, ci din tim­pul man­da­tele sale!

Pen­tru că nu e clar – cel puțin pen­tru mine – cine e în spa­tele aces­tei cru­ci­ade împo­triva corup­ției, însă când văd rezul­ta­tele ei înțe­leg că e mai puțin impor­tant să știu ast­fel de lucruri. Mai impor­tante sunt efec­tele pe care le are asu­pra Româ­niei. Rețe­lele mafi­ote sunt extrem de agi­tate. Baro­nii locali ai par­ti­de­lor dorm iepu­rește, părându‐li‐se că se aude duba cu mas­cați la poartă. Târ­ziu și nu înde­a­juns, drep­ta­tea începe totuși să tri­umfe.

Și dacă ceva e impor­tant în momen­tul ăsta atunci acel ceva este ca această cură­țe­nie să con­ti­nuie. Cu cât va dura mai mult, cu cât va curăța mai adânc, cu atât vom avea mai multe șanse să ne însă­nă­to­șim. Iar această cură­țe­nie nu poate fi spri­ji­nită decât adu­când la Cotro­ceni pe cineva care e adep­tul jus­ti­ției făcute până la capăt, cineva care are șanse reale să câștige ale­ge­rile, căci guver­nul și majo­ri­ta­tea par­la­men­tară con­dusă de PSD dau semne cât se poate de clare că vor să oprească jus­ti­ția.

Este Udrea un supor­ter al jus­ti­ției? Să zicem că ar fi. Dar are șanse? Nu, chiar Tra­ian Băsescu o recu­noaște. N‐ar fi mai înțe­lept atunci ca cel puțin să nu‐i demo­lăm pe cei­lalți, pe cei care ar avea șanse mai mari decât ea? E mai impor­tant să pro­mo­văm un om, un par­tid, în detri­men­tul unui țel cu mult mai impor­tant pen­tru Româ­nia?

Dacă afir­ma­ți­ile făcute de Băsescu des­pre Iohan­nis și Maco­vei s‐ar fi auzit în emi­siu­nea lui Gâdea, aș fi zis că e ceva de aștep­tat. N‐aș fi cre­zut însă că Băsescu îi va cânta in strună lui Ponta, doar pen­tru a‐și lăuda pro­te­jata, dis­tru­gând cu bună ști­ință sin­gu­rele repere pe care le reven­dică drept suc­cese ale man­da­te­lor sale. Cum s‐ar zice Băsescu se auto‐debăsifică prin pon­ti­fi­care, deve­nind tot mai ase­mă­nă­tor cu un varan.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu