Dacă vă ima­gi­nați că Re­mus Pri­co­pie este vic­tima ino­centă a unui lap­sus for­tuit — mă re­fer la con­fu­zia pe care a făcut‑o în­tre lu­poaică și vulpe, ca mamă adop­tivă a ge­me­ni­lor Ro­mu­lus și Re­mus, în­te­me­ie­to­rii Ro­mei — vă în­șe­lați. Dom­nul Pri­co­pie mai are la ac­tiv și alte “re­a­li­zări” de acest gen, unele chiar mai me­mo­ra­bile de­cât cea mai re­centă. Să‑i dăm cu­vân­tul chiar domniei sale.
Mă văd obli­gat să re­cu­nosc că am greșit atunci când am spus că doamna Biro nu poate fi mi­nis­tru al cul­tu­rii dacă nu stă­pâ­nește limba ro­mână. Cu așa mi­nis­tru al edu­ca­ției ar face o pe­re­che per­fectă și, îm­pre­ună, ar pu­tea co­la­bora pen­tru de­fi­ni­ția per­fectă a ori­gi­nii ro­ma­ni­tă­ții: Ro­mu­lus și Re­mus era de­cât niște co­pii bi­pezi care a fost alăp­tați de o vulpe va­ga­bo­andă care a pă­că­lit lu­poaica, pu­nând ba­zele uneia din­tre cea mai fru­moasă civilizație.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Este re­vol­ta­tor fap­tul ca un ase­me­nea anal­fa­bet a fost nu­mit mi­nis­tru la edu­ca­tie. Dar este de ne­in­te­les cum poti sa‑l mai men­tii in aceasta func­tie dupa ce si‑a dat cu varf si in­de­sat arama pe fata.

  2. Herta Kuales

    Ro­mu­lus și Re­mus era de­cât niște co­pii bi­pezi care a fost alăp­tați de o vulpe va­ga­bo­andă care a pă­că­lit lu­poaica, pu­nând ba­zele uneia din­tre cea mai fru­moasă ci­vi­li­za­ție.- foarte bine Sorin !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.