Despre originile romanității

Dacă vă imag­i­nați că Remus Pri­copie este vic­tima inocentă a unui lap­sus for­tuit — mă refer la con­fuzia pe care a făcut‑o între lupoaică și vulpe, ca mamă adop­tivă a geme­nilor Romu­lus și Remus, înte­mei­etorii Romei — vă înșe­lați. Dom­nul Pri­copie mai are la activ și alte "real­izări" de acest gen, unele chiar mai mem­o­ra­bile decât cea mai recentă. Să‑i dăm cuvân­tul chiar dom­niei sale.
Mă văd obligat să recunosc că am greșit atunci când am spus că doamna Biro nu poate fi min­istru al cul­turii dacă nu stăpânește limba română. Cu așa min­istru al edu­cației ar face o pereche per­fectă și, împre­ună, ar putea colab­ora pen­tru definiția per­fectă a orig­inii roman­ității: Romu­lus și Remus era decât niște copii bipezi care a fost alăp­tați de o vulpe vagaboandă care a păcălit lupoaica, punând bazele uneia din­tre cea mai fru­moasă civ­i­liza­ție.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Este revolta­tor fap­tul ca un aseme­nea anal­fa­bet a fost numit min­istru la edu­catie. Dar este de nein­te­les cum poti sa‑l mai men­tii in aceasta func­tie dupa ce si‑a dat cu varf si inde­sat arama pe fata.

  2. Herta Kuales

    Romu­lus și Remus era decât niște copii bipezi care a fost alăp­tați de o vulpe vagaboandă care a păcălit lupoaica, punând bazele uneia din­tre cea mai fru­moasă civ­i­liza­ție.- foarte bine Sorin !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu