Privatizând până la prăsele

După păr­erea mea una din formele cele mai per­fide de slăbire a unui stat este pri­va­ti­zarea exce­sivă a unor domenii strate­gice, pre­cum ener­gia. În statele est-europene a exi­s­tat această tend­ință de a imple­menta cap­i­tal­is­mul până la ultimele sale con­secințe și nu cred că moti­vația prin­ci­pală a fost cred­ința că per­ceptele sale eco­nom­ice sunt benefice per se. Mai degrabă aș spune — cel puțin gândindu-mă la Româ­nia — că clasa politică a văzut trei avan­taje în acest tip de pri­va­tizări: șpăgile pe care le pot lua cu ocazia vânzării, posi­bil­i­tatea de a pune mâna pe afac­eri bănoase în folos pro­priu și debarasarea de respon­s­abil­i­tatea guvernării aces­tui dome­niu.

Căci a ges­tiona ener­gia este difi­cil și nece­sită investiții. Însă impor­tanța aces­tor sec­toare nu se relevă decât în momente cheie, iar acum tre­cem printr-unul din ele. Româ­nia are o oare­care inde­pen­dență ener­get­ică. Ne prop­unem să ajutăm și Moldova. Tragem o con­ductă de gaze pe la Ungheni și anunțăm că i‑am sal­vat pe frații basarabeni. Nu chiar. Con­ductele din Moldova sunt pri­va­ti­zate. Și ghici cui aparțin?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Ion Nechita

    Sa se vor­beasca de pri­va­ti­zarea soci­etatilor de stat in Italia si a doua zi e bol­cat tot.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu