Ceea ce face Pu­tin de ceva vreme cu res­tul lu­mii pare o im­pro­vi­za­ție de ba­let ru­sesc pe mu­zică de jazz. Veș­ni­cele re­tra­geri și re­pli­eri ver­bale ur­mate de ges­turi agre­sive nu sunt sem­nul unei ne­ho­tă­râri, ci o stra­te­gie bine pusă la punct, deși ex­trem de sim­plă în esența ei: doi pași îna­inte, unul îna­poi. Pas cu pas, Ru­sia avansează în sa­tis­fa­ce­rea in­te­re­se­lor sale și ni­meni nu știe unde se vor opri.

Dar ba­le­tul acesta nu se dansează de unul sin­gur. Par­te­ner de gra­ți­oase pi­ru­ete și mi­to­că­nești tro­pă­i­turi este chiar doamna Mer­kel, cea care ține che­ile eco­no­miei Eu­ro­pei. Ame­ri­ca­nii sunt de­parte, nici baze mi­li­tare nu prea au în par­tea asta de lume, așa că mi­ro­bo­lanta An­gela are spa­țiu de ma­ne­vră în­de­a­juns pen­tru a scoate un ce de pro­fit din dan­sul ru­sesc. Și pen­tru că într-un duet nu e bine să te calci pe pi­cioare cu par­te­ne­rul, ma­dam Mer­kel joacă și ea la fel: doi pași îna­inte, unul înapoi.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.