Toamnele adolescenței mele

Cunosc, fără să‑l fi întâl­nit vre­o­dată, un artist al fotografiei. Spun că‑l cunosc pen­tru că am priv­i­legiul să‑i văd real­izările pe inter­net. Și pen­tru că în fotografi­ile lui regăs­esc fru­musețea aceea sim­plă și totuși extrem de com­plexă a muntelui, starea de spirit pe care dealurile Câm­pu­lun­gu­lui mi-au inspirat‑o, făcându-mă să mă îndră­gostesc defin­i­tiv de munți. Acolo, la Câm­pu­lung Moldove­nesc, fiecare anotimp are fru­musețea lui pro­prie — știu asta cu sig­u­ranță — dar toamna este regina anu­lui.

Vizitați‑l pe Ovidiu Ște­fe­ligă, nu veți regreta.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Herta Kuales

    splen­dida toamna cam­pu­lungeana (cand nu ploua ca acum)

  2. Tanasescu Florin

    Da !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu