Președintele care ne minciunește

Cu doar câțiva ani în urmă Ponta spu­nea des­pre Monica Iacob‐Ridzi și des­pre alte căteva doamne și domni­șoare din PDL că fac parte din­tre feme­ile care sunt pro­mo­vate de Tra­ian Băsescu și care comit con­sec­vent fapte de natură penală. Acum toate astea sunt uitate, iar Monica intră în PSD prin por­tița din spate, numită UNPR. Cine știe, poate aici se invârte de o amnis­tie, de o gra­ți­ere. Cică la PSD se dau de‐astea. Șefii PSD, prin vocea lui Vali Zgo­nea, o acceptă pe noua sosită.

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. Unește oame­nii valo­roși între ei.

Între Șova și Drag­nea e un răz­boi vechi și deja bine­cu­nos­cut. Fie­care se vede suc­ce­sor la șefia par­ti­du­lui. Meciu­rile din­tre ei sunt un pri­lej pen­tru Hre­ben­ciuc să încerce com­bi­na­ții și tro­curi poli­tice. Sebas­tian Ghiță și Robert Nego­iță au con­flicte care s‐au lăsat cân­dva cu ame­nin­țări cu moar­tea de o parte și plân­gere penală de cea­laltă. Ace­lași Ghiță pare să aibă con­turi de reglat cu Van­ghe­lie – tri­mite oameni să‐l urmă­rească, îl șica­nează. Scan­da­lul intern iese peri­o­dic la lumină prin presă. Nu se mai poate așa. Ponta inter­vine maies­tuos și spune că‐i dă afară din par­tid dacă nu se poto­lesc. Expre­si­ile uti­li­zate sunt inte­re­sante: "e extrem de impor­tant ce se întâm­plă cu par­ti­dul meu" (al lui? de unde‐l are?) și de aceea "a fost ca un tată de fami­lie care nu are des­tul timp pen­tru fami­lie con­stată că une­ori e nevoie de mai multă dis­ci­plină și ordine" (mai degrabă ca un tată de albine), iar pe cei care n‐au fost cuminți "i‐am auto­sus­pen­dat" (adică i‐a sinu­cis).

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. Unește par­ti­dul în jurul lide­ru­lui său.

Peste tot pe unde se duce Ponta este deo­po­trivă apla­u­dat și hui­duit. Iar expli­ca­ția sa este că ăia de‐l hui­duie sunt puși s‐o facă de către duș­mani, alt­min­teri ce om cu min­tea la cap ar flu­iera așa o capa­ci­tate pre­cum el? Și n‐a obo­sit să explice că tre­buie să ter­mi­năm cu regi­mul băsist, impli­cit si cu cei care con­si­deră că s‐au făcut lucruri bune sub man­da­tele mari­na­ru­lui. Totul tre­buie ras și refă­cut. Țara tre­buie debă­si­fi­cată cu oameni cu tot.

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. Unește tre­cu­tul cu vii­to­rul.

Ponta s‐ar putea să fi fost ofi­țer aco­pe­rit în timp ce era și pro­cu­ror. El neagă. Și‐a luat doc­to­ra­tul prin pla­giat, uni­ver­si­ta­tea care l‐a acor­dat vrea să‐l retragă, tex­tele copi­ate sunt evi­dente. El neagă. Eco­no­mia scade de doi ani încoace, cifrele o arată clar, dar el zice că nici vorbă, crește mai încet. Zice că se gân­dește să facă refe­ren­dum pen­tru monar­hie, dar nici gând să lase pute­rea din mână. Îl folo­sește pe Tări­ceanu ca să risi­pească elec­to­ra­tul libe­ral, dar zice că vrea să păs­treze o largă coa­li­ție. Finan­țează bise­rica pen­tru a primi spri­ji­nul popi­lor în ale­geri, dar zice că o face pen­tru că orto­do­xia e parte a iden­ti­tă­ții româ­nești. Dă inter­viuri în presa stră­ină și spune că luptă împo­triva corup­ției, dar patro­nează baro­nii penali ai PSD‐ului.

Pen­tru că Ponta e pre­șe­din­tele care unește. MinciUnește în fie­care clipă, pe toată lumea.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu