Bă­nu­iesc că atunci când te sună Joe Bi­den, vi­ce­pre­șe­din­tele SUA, e zi mare. Aud cum că ar fi un om ocu­pat, care nu stă toată ziua să dea te­le­foane pe la cu­noș­tințe. Așa că dacă ești prim-mi­nis­tru și sună te­le­fo­nul, iar se­cre­tara îți spune “șefu’ e Bai­dăn, ce‑i spun? sun­teți aici?”, cred că tre­buie să te cam gră­bești să răs­punzi. Tre­buie că are el ceva im­por­tant să-ți zică.

Până să ri­dici re­cep­to­rul, tre­buie să te gân­dești iute ce-ar avea dom­nul Bi­den de vor­bit cu tine. Mda, e cam scurt tim­pul de gân­dire, dar — deh! — asta‑i fișa pos­tu­lui când vrei să te co­coți în frun­tea unei țări. Deci ce‑o să-ți zică? Des­pre exer­ci­ți­ile co­mune cu pa­ra­șu­tiști ame­ri­cani de la Câm­pia Tur­zii? Pro­ba­bil că nici nu știe el de amă­nu­n­tele as­tea. Des­pre pre­țul ba­ri­lu­lui de pe­trol care a cam scă­zut în ul­tima vreme? Nici vorbă, asta nu‑l frământă pe el. Des­pre mi­siu­nea din Afga­nis­tan? Păi nu prea e ni­mic de vor­bit, că lu­cru­rile sunt clare. Ao­leu, dacă i‑o fi șop­tit ma­dam Nu­land că iar avem un lot de po­li­ti­cieni pe­nali pe care îi apără par­la­men­tul și în­cearcă să‑i facă scă­pați? Că ne­buna aia o ține lungă cu co­rup­ția de o vreme…

Așa că ri­dici re­cep­to­rul și as­culți atent: he­llo, this is Joe spea­king.

Ce ur­mează după con­vor­bire e treabă sim­plă. Mai în­tâi te aran­jezi pu­țin să nu se vadă că ți-ai luat o bruf­tu­lu­ială și ieși la presă zâm­bi­tor spu­nând: eu și Joe am dis­cu­tat des­pre par­te­ne­ri­a­tul stra­te­gic. După care dai fuga la par­tid și le zici “Bă, mă sună ame­ri­ca­nii, po­to­liți-vă dra­cu­lui cu scan­da­lu­rile as­tea. Uite cum fa­cem: îl dăm pe Hre­ben­ciuc la lei, îl dăm și pe Șova dacă e ne­voie. Doar v‑am mai zis că dacă nu ies pre­șe­dinte e na­sol rău de tot, scapă cine poate”.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.