Doar Ponta protejează sărăcia

Doar Ponta pro­te­jează pen­si­ile, scrie pe un ban­ner lung care tre­mură în bătaia vân­tu­lui dea­su­pra unei străzi. Încerc să‐mi ima­gi­nez că am ajuns la vâr­sta pen­siei și‐mi închi­pui că ase­me­nea vorbe mi se vor fi părând recon­for­tante – iată, cineva se gân­dește la mine. Și nu doar la mine, ci la toți cei­lalți cinci mili­oane de pen­sio­nari din țara asta. Să‐i dea Dum­ne­zeu sănă­tate cră­i­șo­ru­lui Vic­to­raș!

Eu – pen­sio­nar închipuindu‐mă – îmi amin­tesc că în 2010 Băsescu a anun­țat tăie­rea pen­si­i­lor, da' de făcut asta guver­nul Boc a făcut‐o, pen­tru că nu pre­șe­din­tele dă ordo­nanțe de urgență. Cum s‐ar zice Băsescu dădea ordine pri­mu­lui minis­tru, deși n‐ar fi tre­buit să‐și bage nasul în guver­nare că incălca litera și spi­ri­tul con­sti­tu­ției. Și‐mi amin­tesc de iulie 2012, când l‐au sus­pen­dat pe Băsescu. Nu m‐a lăsat memo­ria, pri­mul motiv era chiar ăsta:  preşe­din­tele a uzur­pat rolul pri­mu­lui minis­tru şi s‐a sub­sti­tuit în atri­bu­ţi­ile con­sti­tu­ţio­nale ale Guver­nu­lui. Deh, ce să mă mai mir de Băsescu, un băsist împu­țit!

Pe urmă, mânat de min­tea isco­di­toare cu care m‐a bles­te­mat natura, încep să mă tre­zesc din reve­rie și să‐mi pun între­bări. Bine, bine, pro­te­jează pen­si­ile, înțe­leg, dar cum are să facă asta? Că doar se duce la Cotro­ceni… nu la pala­tul Vic­to­ria. Și doar n‐o să devină băsist, ca Băsescu și‐o să dea ordine guver­nu­lui, nu? N‐a zis chiar el, cră­i­șo­rul Ponta, că debă­si­fică țara, că el nu va face ca mari­naru' ăla beți­van? Mă liniș­tesc îndată: ei, lasă, știe el cum are să facă, poate că trece pen­si­ile la CSAT că acolo el are să fie șef, le declară obiec­tive de secu­ri­tate națio­nală – nu importă, des­tul că are să le pro­te­jeze el cumva.

Mai merg câțiva pași. N‐am o pen­sie prea mare. De fapt nici nu‐mi prea ajunge și pen­tru mân­care, și pen­tru medi­ca­mente. Haine nu mi‐am mai luat de mult. Mai bine ar fi fost ne pro­mi­tea că ni le mărește! Că pro­te­ja­tul ăsta‐i bun, nu‐i vorbă, da' ce să pro­te­jăm? Sără­cia? Nevo­ile? Vai de capu' nos­tru!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu