Doar Ponta protejează sărăcia

Doar Ponta pro­te­jează pen­si­ile, scrie pe un ban­ner lung care tremură în bătaia vân­tu­lui dea­supra unei străzi. Încerc să-mi imag­inez că am ajuns la vârsta pen­siei și-mi închipui că aseme­nea vorbe mi se vor fi părând recon­for­t­ante — iată, cineva se gân­dește la mine. Și nu doar la mine, ci la toți ceilalți cinci mil­ioane de pen­sion­ari din țara asta. Să‑i dea Dum­nezeu sănă­tate crăișoru­lui Vic­toraș!

Eu — pen­sionar închipuindu-mă — îmi amintesc că în 2010 Băs­escu a anunțat tăierea pen­si­ilor, da' de făcut asta guver­nul Boc a făcut‑o, pen­tru că nu președ­in­tele dă ordo­nanțe de urgență. Cum s‑ar zice Băs­escu dădea ordine primu­lui min­istru, deși n‑ar fi tre­buit să-și bage nasul în guvernare că incălca lit­era și spir­i­tul con­sti­tuției. Și-mi amintesc de iulie 2012, când l‑au sus­pendat pe Băs­escu. Nu m‑a lăsat memo­ria, primul motiv era chiar ăsta:  preşed­in­tele a uzur­pat rolul primu­lui min­istru şi s‑a sub­sti­tuit în atribuţi­ile con­sti­tuţionale ale Guver­nu­lui. Deh, ce să mă mai mir de Băs­escu, un băsist împuțit!

Pe urmă, mânat de mintea iscodi­toare cu care m‑a blestemat natura, încep să mă trezesc din reverie și să-mi pun între­bări. Bine, bine, pro­te­jează pen­si­ile, înțe­leg, dar cum are să facă asta? Că doar se duce la Cotroceni… nu la palatul Vic­to­ria. Și doar n‑o să dev­ină băsist, ca Băs­escu și‑o să dea ordine guver­nu­lui, nu? N‑a zis chiar el, crăișorul Ponta, că debăsi­fică țara, că el nu va face ca mari­naru' ăla beți­van? Mă lin­iștesc îndată: ei, lasă, știe el cum are să facă, poate că trece pen­si­ile la CSAT că acolo el are să fie șef, le declară obiec­tive de secu­ri­tate națion­ală — nu importă, destul că are să le pro­te­jeze el cumva.

Mai merg câțiva pași. N‑am o pen­sie prea mare. De fapt nici nu-mi prea ajunge și pen­tru mân­care, și pen­tru medica­mente. Haine nu mi-am mai luat de mult. Mai bine ar fi fost ne promitea că ni le mărește! Că pro­te­jatul ăsta‑i bun, nu‑i vorbă, da' ce să pro­te­jăm? Sără­cia? Nevoile? Vai de capu' nos­tru!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu