Cu stânga în dreapta

Am o tot mai put­er­nică impre­sie că e oarece pan­ică în tabăra pesedistă în ultimul timp. Mesajele vic­to­rioase pe care le trâm­bițau în stânga și dreapta s‑au cam rărit, Ponta a lăsat‑o moale cu debăsi­fi­carea, baronii — ăia pe care încă nu i‑a săl­tat DNA — se încaieră pe put­ere sau își plătesc polițe doar de ei știute. Son­da­jele care sunt coman­date de alții au început să arate că vic­to­ria roșie nu e chiar așa de sig­ură. În jurul meu nu văd decât oameni care votează pe Macovei sau Iohan­nis, unde or fi pontacii? Prob­a­bil că nu mă învârt eu în cer­curile care tre­buie.

Povestea cu flu­tu­rașii împărțiți prin poștă, anunțându‑i pe pen­sion­ari că Iohan­nis le va tăia pen­sia, demon­strează un soi de dis­per­are. De ce ai avea nevoie să-ți fidelizezi un elec­torat care îți e deja net favor­a­bil? Poate pen­tru că sta­tis­ti­cile pro­prii îți arată că exact acolo pierzi teren. Dar cât de agi­tat să fii ca să apelezi la o insti­tuție a stat­u­lui, ceea ce e — evi­dent — ile­gal? Cât de dis­perat să fii ca să riști o anchetă a DNA, așa cum s‑a întâm­plat cu fraudele de la ref­er­en­dum?

Spon­sorizarea asiduă a bis­ericii n‑are alt rost decât susținerea lui Ponta la alegeri. Popii tre­buie să îndemne eno­ri­așii să voteze cu omul lui Dum­nezeu, Vic­tor, presupunându-se că liota de babe pupă­toare de moaște și icoane urmează obe­di­entă povețele preas­finților. Ceea ce e în mare parte ade­vărat. Nici­când parcă nu am văzut atâția bani arun­cați în poala preaferic­i­t­u­lui Daniel, care prob­a­bil că trăiește clipe de intensă plăcere văzând cum dis­per­area pesedistă rotun­jește con­sis­tent con­tul patri­arhiei.

Madam Firea — țața de ser­vi­ciu a pesediștilor — a iesit și ea la atac cu o nouă miz­erie: Iohan­nis a făcut bani din adopții dubioase. Din nou, trecând peste jegoșe­nia pro­cedeu­lui, văd aceeași dis­per­are. N‑ai nevoie de ast­fel de afir­mații decât dacă ești încolțit, nevoit. Iohan­nis crește lent, arde­lenește, dar crește. Iar aceste atacuri mi se par proba clară că PSD simte peri­colul pierderii aces­tor alegeri. Chiar Ponta a anunțat deunăzi că obiec­tivul pen­tru turul 1 este 37,5%, cât au luat în europar­la­mentare. Dar de ce așa mod­est, domnu' Vic­tor? V‑ați tras vreo 500 de pri­mari nou-nouți, din opoz­iție, dor­nici să vă servească cu voturi proaspete. La așa iubire pop­u­lară eu zic că ar tre­bui să vă prop­uneți să câști­gați din primul tur, nu?

Ca să pună moț tuturor acuza­ți­ilor că își pro­te­jează penalii, în cam­era dep­utaților PSD îl înlocuiește pe deja doved­i­tul infrac­tor Viorel Hreben­ciuc din funcția de vicepreșed­inte cu con­tro­ver­satul Mar­ian Neacșu, acuzat și el de anga­jarea pro­priei fiice în par­la­ment și autor al intro­duc­erii legii amnistiei și grațierii în faimoasa zi numită "marțea nea­gră". Pe urmă refuză prop­unerea grupu­lui PNL și PDL de a intro­duce pe ordinea de zi legea amnistiei și grațierii pen­tru a fi respinsă explicit și ire­vo­ca­bil, invocând motive biro­crat­ice, că nu știu ce comiție nu a făcut și nu a dres. Con­fuzii, eschive, min­ci­uni, are­se­nalul obiș­nuit al politi­cie­nilor. Pe holurile par­la­men­tu­lui, la puțin timp după asta, Vic­tor Ponta declară pre­sei că nu s‑a putut resp­inge legea amin­istiei pen­tru că "dum­neav­oas­tră, opoz­iția, ați uitat să cereți să fie pusă pe ordinea de zi", dar că el e abso­lut sigur că o ast­fel de lege va fi respinsă. WTF, presa e acum dum­neav­oas­tră, opoz­iția? De când?

E limpede. Alegerile din noiem­brie au o miză mult mai mare decât toate cele­lalte de până acum. Și asta o spune unul care nu demult era con­vins că absen­teis­mul e sin­gu­rul răspuns la corupția cla­sei politice. Dacă în tre­cut am spus că n‑avem nimic de apărat, că toți sunt o apă și-un pământ, acum nu mai e deloc așa. Ceea ce ne doream de 25 de ani a început să se întâm­ple: justiție, stat de drept, susținere explic­ită din parte UE și SUA. Dacă și acum stăm acasă, dacă iar ne dăm cu stân­gul în drep­tul, nu mai avem nici o scuză.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Ina Elena Irimia
  2. Ina Elena Irimia

    bine-ar fi, coane, dar eu nu indraz­nesc sa fiu asa opti­mista


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu