Au pe­se­diș­tii ăș­tia un stil de a te minți în față de-ți vine să te în­trebi dacă nu cumva te afli în vreo re­a­li­tate pa­ra­lelă și nu-ți dai seama. Deci ui­tați-vă și voi la acest scurt re­por­taj cu in­di­vi­zii de la PSD Gorj — sunt si­gur că la fel gă­siți și prin alte fi­li­ale de-ale lor — cum sus­țin cu se­ni­nă­tate că nu știu ni­mic de pli­an­tele min­ci­noase gă­site în se­diul lor de jur­na­liști. Este exact tu­peul ăla in­e­ga­la­bil al lui Ponta de a ține în mână un căcat și a‑l pre­zenta drept pră­ji­tură în timp ce zâm­bește ci­nic, ca și cum ar spune știu că mint, da’ nu pu­teți să do­ve­diți asta.

Ra­ha­tu­rile alea de pli­ante sunt ti­pă­rite la ace­eași ti­po­gra­fie unde se fac ma­nu­a­lele șco­lare, care ma­nu­ale n‑au fost gata la timp, pro­ba­bil pen­tru că erau ocu­pați cu ti­pă­ri­rea mi­ze­ri­i­lor elec­to­rale. Și, mai mișto, sunt dis­tri­bu­ite in­clu­siv prin poșta ro­mână, adică pe ba­nii publici.

Iar ca ti­că­lo­șia să fie îm­pinsă până la ca­păt, mi­nis­trul co­mu­ni­ca­ți­i­lor , un oa­re­care Co­to­ve­lea, anunță că sa­la­ri­ile tu­tu­ror sa­la­ri­a­ți­lor poș­tei vor fi mă­rite de luna vi­i­toare, deși in­sti­tu­ția asta e prac­tic fa­li­men­tară. Din nou un gest de sfi­dare, fă­cut pe față, de mi­tu­ire a unor amă­râți care au fost puși să îm­prăș­tie tot fe­lul de flu­tu­rași pen­sio­na­ri­lor si ță­ra­ni­lor. Așa arată țara asta în vi­ziu­nea pe­se­distă: și vi­o­lată și cu ba­nii luați.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Florentina Pancescu

    Asa s‑au cas­ti­gat toate ale­ge­rile in tara asta.… Ne jig­nesc si ul­tima um­bra de in­te­li­genta. Si evi­dent, nu‑i in­treaba ni­meni de sanatate…


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.