Ia toji demokrat

În ziarul The Econ­o­mist a apărut un arti­col ded­i­cat alegerilor din Româ­nia. Acolo se spune limpede că vic­to­ria lui Ponta ar duce la o situ­ația sim­i­lară cu cea din Ungaria, unde tizul can­di­dat­u­lui nos­tru pare să alunece tot mai viz­ibil spre un putin­ism con­junc­tural și opor­tunist. Vic­tor Viorel va ori­enta Româ­nia spre Rusia și China, crede ziaris­tul care a scris arti­colul. Desigur, e doar per­cepția lui.

Dar să vă spun ceva despre per­cepții. Încep prin a fi ridi­cole, chiar hilare. Con­tinuă prin a fi per­sis­tente. Merg mai departe devenind per­ti­nente. Și sfârșesc prin a deveni convin­geri con­fir­mate. E doar o chestiune de timp și de nepăsare. Nu ne‑a păsat ani de zile ce fac rromii de cetățe­nie română care vân­tură Europa. Tre­aba lor, noi nu sun­tem așa, ne-am zis. Auzeam că unii cred că așa sunt toți românii. Niște proști, ziceam, nu pri­cep nimic. Rromii și românii nu‑s aceeași etnie. Acum sun­tem aso­ci­ați lor. Mulți din­tre cei care vin din Româ­nia, oprindu-se prin Europa în căutare de muncă, sunt azi bănuiți a pri­ori a avea un com­por­ta­ment sim­i­lar cu majori­tatea rromilor nomazi: cerșe­to­rie, hoție, dis­trugere. Ne revoltăm și strigăm că nu e drept, nu e corect. Prea târziu. N‑am făcut nimic atunci când puteam pune lucrurile la punct.

Alegându‑l pe Ponta con­fir­măm per­cepți­ile pe care el însuși le‑a cul­ti­vat. Nu i‑a păsat ce crede lumea civ­i­lizată despre declar­ați­ile sale, mizele sale erau strict românești, țin­tele lui erau pur dem­a­gog­ice. După toate ieșir­ile în decor din ultimii ani, după afir­mați­ile dubioase făcute la adresa Europei și a stat­u­lui de drept, dom­nul Vic­tor Viorel simte acum nevoia să mai dreagă nițel busuiocul. S‑ar vrea impor­tant, s‑ar dori luat în con­sid­er­are de lid­erii europeni. S‑ar vrea așezat la masa celor impor­tanți, numărat împre­ună cu cei ce decid viitorul. Așa că pân­dește opor­tu­ni­tatea, asta e spe­cial­i­tatea sa.

Și opor­tu­ni­tatea apare. Putin spune că pactul Ribentrop-Molotov nu a fost ceva rău în sine. Ponta se declară con­ster­nat — dar nu indig­nat sau revoltat — că un act care a provo­cat atâta sufer­ință în lume poate fi per­ceput în cono­tații poz­i­tive. Ponta vrea să fie euro­pean. Ponta vrea să fie polit­i­cally corect. Prea târziu. Căci Europa dis­tinge în cuvin­tele lui aceeași falsă declar­ație pe care o făcea cândva și Putin: ia toji demokrat1.

Alegându‑l președ­inte vom purta toți straiele sale de cabotin.

  1. În rusă: și eu sunt demo­c­rat. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu