Nepotul vostru, Victorel

Dragă mamaie și tataie, în ultima vreme am văzut că v‐au scris nepo­ții și v‐au cam cer­tat că de 25 de ani votu­rile voas­tre au mers mai degrabă către cei care au vrut să țină în loc, să ne mintă și să ne fure. Bănu­iesc că v‐oți fi necă­jit să auziți așa cuvinte mâni­oase din gura celor pe care i‐ați cres­cut cu sacri­fi­cii. V‐a tre­cut supă­ra­rea?

Sunt tineri. Nu înțe­leg ei gre­u­tă­țile vie­ții. Ei cred că te poți lua cu lumea în piept ca să‐ți câștigi drep­tu­rile, dar voi știți mai bine că nu‐i așa, că e mai bine să ții capul ple­cat pen­tru că sabia nu‐l taie. Tre­buie să taci și să înduri pen­tru fami­lia ta, să chi­ver­ni­sești mărun­ți­șul din port­mo­neul pono­sit, să împarți ago­ni­seala între între­ți­nere, mân­care și haine. Asta‐i viața reală, voi pe asta ați trăit‐o și nu‐i drept acum, după toate chi­nu­rile astea, să pri­miți repro­șu­rile lor.

Știu, n‐o să‐i cri­tic prea tare, sun­teți totuși mân­dri de ei. I‐ați tri­mis la școli, sunt deș­tepți, acum au ser­vi­cii prin ora­șele mari, câștigă bani fru­mu­șei și vă tri­mit și vouă din când în când vreo câțiva. Vă prind tare bine cu pen­si­ile astea mici. Da's tare ide­a­liști, cred că lumea se poate schimba și întoarce cu fun­dul în sus. Nici nu pri­cep ei ce pri­mej­dii ne pasc pe toți dacă schim­băm lucru­rile: dacă în loc să ne fie mai bine are să ne fie și mai rău? Ei n‐au expe­riență, dar voi știți, nici­o­dată lucru­rile n‐au deve­nit mai bune. Nu vedeți cum a fost și cu comu­nis­mul ăsta? Hai să‐l dăm jos pe Ceau­șescu, hai să facem demo­cra­ție și cu ce ne‐am ales? Nu mai avem locuri de muncă sigure, iar când ieși la pen­sie cică nu‐s des­tui bani ca să‐ți dea pen­tru cât ai mun­cit o viață‐ntreagă. Noroc că voi ați știut și‐atunci că nu‐s bune exa­ge­ră­rile și l‐ați votat pe Ili­escu, un om de bine. Nu, nu, schim­bă­rile nu‐s bune. Mai bine să ținem lucru­rile așa cum sunt, măcar ne‐am obiș­nuit cu ele așa, ne des­cur­căm noi cumva. Doamne ferește de mai rău!

Așa că, dragă mamaie și tataie, dumi­nică vă rog mult să mer­geți și să‐l votați pe Ponta, cum ați făcut și‐n turul întâi. El vă înțe­lege înțe­lep­ciu­nea și expe­riența de viață, vă res­pectă jude­cata și e de acord cu voi că lucru­rile nu tre­buie schim­bate. El nu riscă stâr­nind revo­lu­ții în țara asta, se gân­dește la voi, vă pro­te­jează pen­sia aia mică și va mai adă­uga patru lei și cin'șpe bani la ea. Desi­gur banii ăștia o să‐i ia de la nepo­ții voș­tri, ăia de mun­cesc prin firme pri­vate și – fiindcă tot le va băga mâna în buzu­nar – o să apuce un șomo­iog mai gros de banc­note, că mai are nevoie și pen­tru săr­ma­nii baroni de la județe, pri­go­niți de DNA. Da' lasă că are de unde să ia, au niște sala­rii cam nesim­țite, unii chiar peste o mie de euro – nu e bine să te înveți cu atâ­ția bani că te smin­tești la cap, încep să‐ți vină idei crețe, să ieși în stradă ca să te răz­bo­iești cu sta­tul sau, și mai rău, să pleci în alte țări. Păi acasă cine să mai mun­cească?

Și să nu fiți supă­rați pe nepoți când nu vă vor mai tri­mite bănu­ții ăia de vi‐i dădeau lunar. Nu prea vor mai avea de unde. Îi va fi luat Ponta. Ca să vă con­so­lați, des­chi­deți iute tele­vi­zo­rul pe Antena 3 și uitați‐vă la pre­șe­din­tele ales de voi, închinați‐vă la el și duceți‐vă din când în când să pupați moaș­tele de la bise­rica a' mare pen­tru sănă­ta­tea lui. În fond e și el, într‐un fel, nepo­tul vos­tru. Ăla cu scaun la cap, care vă înțe­lege și vă iubește sin­cer pe voi, niște bieți bătrâni amă­râți care tră­iesc la oraș.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu