Cum ne luăm țara înapoi

De 25 de ani Româ­nia prac­tică o demo­cra­ție a nume­re­lor. Pute­rea și opo­zi­ția se sta­bi­lesc printr‐o ecu­a­ție sim­plă, for­mată din numă­rul de ani la care au loc ale­geri și numă­rul de ale­gă­tori care au votat un par­tid. De îndată ce această ecu­a­ție pri­mește o rezol­vare, demo­cra­ția înce­tează să mai existe în prac­tică. Mai departe Româ­nia este a poli­ti­cie­ni­lor și ei fac orice doresc cu ea.

Putem vedea logica asta func­ționând chiar acum. Un număr de oameni iese în stradă să pro­tes­teze pen­tru proasta orga­ni­zare a ale­ge­ri­lor în dias­pora. Lia Olguța Vasi­lescu declară că, dacă au ieșit în stradă 2000 de oameni nemul­țu­miți de PSD, ei pot aduce pe stradă un număr de zece ori mai mare de oameni care sunt mul­țu­miți de par­ti­dul ei. Câteva zile mai târ­ziu pro­tes­tele se repetă în ora­șele mari. RTV, trâm­bița ofi­ci­ală a PSD, nu difu­zează nici un fel de ima­gini de la aceste mar­șuri, dar anunță vic­to­rios că mult mai mulți oameni au par­ti­ci­pat la mitin­guri pro‐Ponta. Chiar și pro­tes­ta­ta­rii cad în păca­tul acesta al demo­cra­ției nume­re­lor. Pe pano­u­rile pur­tate de ei am văzut ade­sea mesa­jul în turul doi ne luăm țara îna­poi. Și, după turul doi, ce urmează?

În Româ­nia mino­ri­tă­țile nu există decât în măsura în care există vreo lege inter­națio­nală care să ne oblige să o tra­tăm cu aten­ție. Avem legi pen­tru mino­ri­tă­țile etnice. Avem legi pen­tru mino­ri­tă­țile sexu­ale. Avem legi pen­tru mino­ri­ta­tea han­di­ca­pa­ți­lor. Dar n‐avem nici o lege pen­tru mino­ri­tă­țile poli­tice. Cei ce n‐au votat pute­rea, cei care doreau alt­ceva, înce­tează să existe până la urmă­toa­rele ale­geri. Totul se reduce la numere. Nu con­tează pro­ble­mele lor, dorin­țele lor, valo­rile lor. Con­tează că sunt mai puțini. Accep­tând să fim doar niște numere, exis­tăm doar sta­tis­tic.

Dar de vină pen­tru asta nu e clasa poli­tică. De vină sun­tem chiar noi, cei care ime­diat după fie­care rundă de ale­geri ne retra­gem în ruti­nele noas­tre zil­nice – casă‐servici, servici‐casă – și‐i lăsăm liniș­tiți să‐și vadă de pro­pri­ile lor inte­rese. Până când nu vom schimba asta, nimic bun nu se va întâm­pla. Poli­ti­cie­nii tre­buie să înțe­leagă că a ajunge la putere înseamnă a fi expuși zi de zi supra­ve­ghe­rii și pro­tes­te­lor noas­tre de îndată ce acțiu­nile lor încalcă demo­cra­ția sau sta­tul de drept. Când, înce­tând să fim niște numere, vom deveni cetă­țeni per­ma­nenți, abia atunci ne vom fi luat cu ade­vă­rat țara îna­poi.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu