Înainte de furtună

E lin­iște. Așa e întot­deauna după ce trec vre­muri de mare agi­tație, toată lumea obosește puțin și se opresc toți să-și tragă nițel sufle­tul. Iohan­nis se pregătește pen­tru Cotroceni. Băs­escu se pregătește să redev­ină un oare­care civil. Ponta se pregătește să se pregătească. Care va fi urmă­toarea miș­care ce va învol­bura iar apele politicii românești?

Liviu Drag­nea meșterește la ceva. Un con­gres al par­tidu­lui, zice el, ar fi foarte nimerit. Să ne clar­i­ficăm doc­tri­nar, să mai luăm niște feed­back din ter­i­to­riu, să ne reafir­măm spri­jinul pen­tru actu­alul președ­inte de par­tid. Căci ei toți își doresc ca Vic­tor Ponta să fie în con­tin­uare în frun­tea lor. Mâna dreaptă o ține însă la spate — oare ascunde un cuțit? Cică da, șușotesc unii.

Ponta și‑a luat con­cediu și s‑a dus în Dubai ca să pună par­tidul la cale cu Ghiță. În afara fap­tu­lui că au spart niște mii de euro prin cluburi, nimeni nu știe exact ce au dis­cu­tat acolo. Dar zic unii că amân­doi pregătesc pre­lu­area totală a par­tidu­lui, adică debar­carea com­pletă a baronilor cu prob­leme. Ambițios plan. Și intere­sant. Cine o să mai rămână în par­tid? Că PSD, în afară de baroni și oamenii lor din ter­i­to­riu, e for­mat din tot felul de anal­fabeți și pen­sion­ari adunați cu auto­buzele pe sta­dioane.

Poate pri­marii vor dori să rămână ală­turi de Ponta, atâta timp cât e prim min­istru și are buge­tul în mână. Iar Ponta va fi prim min­istru atâta timp cât are o majori­tate în par­la­ment. Deci e musai ca dep­utații și sen­a­torii să stea de partea lui. Tre­abă com­pli­cată însă, pen­tru că unii din­tre par­la­men­tari sunt oamenii de casă ai baronilor, trim­iși de aceș­tia să le reprez­inte intere­sele. E un cerc al intere­selor care se poate trans­forma într-un cerc al trădărilor.

Se aud și zvonuri cum că bătrânul Ili­escu ar fi de partea lui Ponta, că zice că s‑a adunat cam prea multă corupție în par­tid. O mai avea destulă influ­ență și priză la pub­lic ca să încline bal­anța spre Ponta, să țină ală­turi de el majori­tatea poporu­lui PSD? Sau se va rupe par­tidul în două? Și dacă se va rupe, cine va guverna? Nici una din părți nu va mai putea aduna o majori­tate. Iar opoz­iția nu cred că se va alia la guvernare cu nici unii din­tre ei. Vom ajunge la antic­i­pate?

E lin­iște. Undeva, în depărtare, se aud însă tunete și ful­gere. E lin­iștea aia dinain­tea fur­tu­nii.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu