Un buget din suflet

Care va să zică Ponta nu‐și dă demi­sia. Eu, să fi fost în locul lui, mi‐aș fi dat‐o. Mă rog, ches­tie de gus­turi. Și de nițică inte­li­gență. Căci, la o pri­vire mai atentă asu­pra situ­a­ției care urmează, nea Vic­tor Vio­rel tre­buie să rezolve o ches­tiune spi­noasă: buge­tul pen­tru 2015. Care nu prea e așa dis­trac­tiv.

Niște băieți, finan­țiști de felul lor, zic că guver­nul are de aco­pe­rit în 2015 o gaură de cam 17 mili­arde de lei. Între­ba­rea care se pune este de unde vor lua bănu­ții ăștia. Iar răs­pun­sul, după cum pro­ba­bil că deja bănu­iți, e teri­bil de inte­re­sant pen­tru noi, ăștia care plătim taxe și impo­zite.

Vari­anta 1 este impo­zi­tul pro­gre­siv. Va ieși cu scan­dal în par­la­ment, dar asta n‐ar fi mare bai. Ade­vă­rata între­bare este dacă Ponta riscă să ia această măsură în con­di­ți­ile în care o mul­țime de oameni din ora­șele mari – adică fix ăia pe care ar tre­bui să‐i mulgă de bani – au votat împo­triva lui și au dat și nis­cai semne că sunt gata să iasă în stradă. Deci impo­zi­tul pro­gre­siv nu e chiar o idee stră­lu­cită.

Vari­anta 2 este retra­ge­rea pro­mi­siu­ni­lor elec­to­rale. Nici asta nu sună prea bine, pen­tru că se cre­ează o mare pro­blemă de sus­ți­nere popu­lară pen­tru PSD. Ba chiar ar putea cauza par­ti­du­lui la ale­ge­rile din 2016 – doi ani trec repede, iar dacă mai pierd și guver­na­rea între timp nu le va fi prea ușor să explice de ce n‐au rea­li­zat nimic din ce‐au pro­mis. Nici vari­anta asta nu prea merge.

Vari­anta 3 ar fi renun­ța­rea la scă­de­rea CAS‐ului sau o scă­dere mai mică. Mediul de afa­ceri e des­tul de con­ști­ent că guver­nul nu are de unde să ofere ast­fel de faci­li­tăți și, cel puțin, nu vor ieși mana­ge­rii în stradă. O să tri­umfe Băsescu afir­mând că el a știut de la înce­put că nu‐s bani pen­tru asta, dar o să tacă și el la un moment dat și toată lumea va uita. Asta

Acuma treaba încur­cată este că Iohan­nis vrea să scadă TVA la 19% și, din câte îmi dau seama, va insista cu asta. Pe unde va scoate cămașa guver­nul Ponta? Greu de spus. Și ca întreaga tără­șe­nie să fie și mai nașpa, anul vii­tor o să mai fie vorba de și de meteo‐ul ăla de care pome­nea Băsescu.

Buge­tul și guver­nul lui Ponta par să aibă nevoie de rema­niere. Sau nu? Ia ziceți domni­șoara Petrescu, cre­deți în buge­tul 2015? Da', spu­neți drept, cre­deți din tot sufletu'?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu