Un buget din suflet

Care va să zică Ponta nu-și dă demisia. Eu, să fi fost în locul lui, mi-aș fi dat‑o. Mă rog, chestie de gus­turi. Și de nițică inteligență. Căci, la o privire mai atentă asupra situ­ației care urmează, nea Vic­tor Viorel tre­buie să rezolve o chestiune spinoasă: buge­tul pen­tru 2015. Care nu prea e așa dis­trac­tiv.

Niște băieți, finanțiști de felul lor, zic că guver­nul are de acoperit în 2015 o gaură de cam 17 mil­iarde de lei. Între­barea care se pune este de unde vor lua bănuții ăștia. Iar răspun­sul, după cum prob­a­bil că deja bănuiți, e teri­bil de intere­sant pen­tru noi, ăștia care plă­tim taxe și impozite.

Vari­anta 1 este impoz­i­tul pro­gre­siv. Va ieși cu scan­dal în par­la­ment, dar asta n‑ar fi mare bai. Ade­vărata între­bare este dacă Ponta riscă să ia această măsură în condiți­ile în care o mulțime de oameni din orașele mari — adică fix ăia pe care ar tre­bui să‑i mulgă de bani — au votat împotriva lui și au dat și nis­cai semne că sunt gata să iasă în stradă. Deci impoz­i­tul pro­gre­siv nu e chiar o idee strălu­cită.

Vari­anta 2 este retragerea promi­si­u­nilor elec­torale. Nici asta nu sună prea bine, pen­tru că se creează o mare prob­lemă de susținere pop­u­lară pen­tru PSD. Ba chiar ar putea cauza par­tidu­lui la alegerile din 2016 — doi ani trec repede, iar dacă mai pierd și guvernarea între timp nu le va fi prea ușor să explice de ce n‑au real­izat nimic din ce-au promis. Nici vari­anta asta nu prea merge.

Vari­anta 3 ar fi renunțarea la scăderea CAS-ului sau o scădere mai mică. Mediul de afac­eri e destul de conș­tient că guver­nul nu are de unde să ofere ast­fel de facil­ități și, cel puțin, nu vor ieși man­agerii în stradă. O să tri­umfe Băs­escu afir­mând că el a știut de la început că nu‑s bani pen­tru asta, dar o să tacă și el la un moment dat și toată lumea va uita. Asta

Acuma tre­aba încur­cată este că Iohan­nis vrea să scadă TVA la 19% și, din câte îmi dau seama, va insista cu asta. Pe unde va scoate cămașa guver­nul Ponta? Greu de spus. Și ca întreaga tărășe­nie să fie și mai nașpa, anul viitor o să mai fie vorba de și de meteo-ul ăla de care pome­nea Băs­escu.

Buge­tul și guver­nul lui Ponta par să aibă nevoie de remaniere. Sau nu? Ia ziceți dom­nișoara Petrescu, cre­deți în buge­tul 2015? Da', spuneți drept, cre­deți din tot sufletu'?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu