Ști­rile de ieri: șapte ți­gani dintr-un sat au je­fuit niște bă­trâni și i‑au bă­tut până i‑au lă­sat lați în pro­pria casă. Presa a re­la­tat ca­zul, fo­lo­sind cu­vinte cheie: niște re­ci­di­viști care s‑au înhă­i­tat pen­tru a să­vârși fapte re­pro­ba­bile. Or­ga­ni­za­ți­ile ro­mi­lor au pro­tes­tat: de ce se men­țio­nează că e vorba de ți­gani? Adică ce, ro­mâ­nii nu je­fu­iesc și bat pe al­ții? Sunt doar ți­ga­nii cei care co­mit in­frac­țiuni? Dis­cri­mi­nare! Nu asta ca­rac­te­ri­zează et­nia!

Ști­rile de azi: șapte ți­gani dintr-un sat se ho­tă­răsc să ajute mai mulți bă­trâni, des­ză­pe­zindu-le ogră­zile după nin­so­rile abu­n­dente. Presa re­la­tează ca­zul, fo­lo­sind cu­vinte cheie: niște ti­neri săr­mani, dor­nici de în­vă­ță­tură, dar fără po­si­bi­li­tăți, dau o lec­ție de ome­nie. Or­ga­ni­za­ți­ile ro­mi­lor ju­bi­lează: ve­deți de ce sunt ca­pa­bili ți­ga­nii? Ei în­tot­dea­una ajută pe al­ții. În sfâr­șit, drep­tate! Asta e ade­vă­rata față a et­niei!

Ști­rile de mâine: șapte ți­gani dintr-un sat vor fura din niște gos­po­dă­rii după ce și-au fă­cut pla­nul în timp ce des­ză­pe­zeau ogră­zile pro­pri­e­ta­ri­lor, într-un apa­rent gest de vo­lun­ta­riat. Presa va re­lata ca­zul, fo­lo­sind cu­vinte cheie: niște hai­ma­nale fără școală s‑au pus pe că­pă­tu­ială din munca al­tora. Or­ga­ni­za­ți­ile ro­mi­lor vor dis­pera: de ce se men­țio­nează et­nia? Adică ce, ro­mâ­nii nu fură? Dis­cri­mi­nare!

Ști­rile de po­imâine: șapte ți­gani dintr-un sat…

[li­te­box href=“http://adevarul.ro/locale/focsani/foto-cea-mai-frumoasa-poveste-viata-sapte-tigani-sarmani-vrancea-dau-lectii-omenie-tuturor-romanilor-1_547f1545a0eb96501e53bd2e/index.html” anch=“Cea mai fru­moasă po­veste de vi­aţă: şapte ţi­gani săr­mani din Vran­cea le dau le­cţii de ome­nie tu­tu­ror ro­mâ­ni­lor”]


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Alexandru Bentea

    pen­tru asta nu pu­tem de­cît să îi mulţu­mim lui Pe­tre Ro­man


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.