Patru feluri de oameni

Unii oameni trăi­esc pen­tru a fi pomeniți. Ridică bis­erici, de pildă. Un tip care a emi­grat în Amer­ica cu mulți ani în urmă s‑a întors în Bucov­ina natală și a ridi­cat dita­mai cat­e­drala, numind‑o Izvorul Tămă­duirii. Lumea privește les­pedea funer­ară din mar­mură scumpă și se gân­dește că mulți bani va fi avut omul ăsta de a înălțat câta­mai bis­er­ica. El o fi murit gândindu-se că lasă celor­lalți un semn con­cret al tre­cerii sale, clădit din bani, dar îi va fi tre­cut prin minte și că a lip­sit mulți ani din­tre cei cărora avea a le da ceva și că bis­er­ica e un fel de a le cere iertare că a ple­cat din­tre ei și i‑a uitat prea multă vreme.

Unii oameni trăi­esc pen­tru a li se mulțumi. Împart pomeni, de pildă. Sunt oameni de bine, lumea îi iubește și îi admiră. Ei se hră­nesc din această iubire, își trag put­erea din ea și — ade­sea — prof­ită de pe urma ei, făp­tuind pe ascuns lucruri pen­tru care știu că n‑ar fi mer­i­tat iubirea celor­lalți. Dar jus­ti­fi­carea e sim­plă, per­fectă, cir­cu­lară: ei sunt spe­ciali pen­tru că sunt alt­fel, ei sunt alt­fel pen­tru că ei mer­ită, ei mer­ită pen­tru că ei sunt iubiți, ei sunt iubiți pen­tru că sunt spe­ciali. Asta e filo­zofia sim­plă a tuturor celor ce dau ceva azi pen­tru a lua înzecit mâine.

Unii oameni trăi­esc pen­tru a atinge viețile altora, imper­cep­ti­bil, prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, prin ceea ce spun. Nu urmăresc un scop anume, nu caută un câștig. Pur și sim­plu dau altora din ceea ce știu, înțe­leg sau năs­co­cesc ei. De‑a lun­gul tre­cerii lor prin viață lasă să le cadă câte ceva din ceea ce sunt, împrăștiindu-se în timp, în ceilalți. Nu mereu ceea ce dau mer­ită luat. Nu întot­deauna ceea ce oferă are o intrin­secă val­oare. Fru­musețea este în ochii celui care privește.

Unii oameni trăi­esc. Și-atât.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Alice

    Cu această ocazie, poate ne mai dai și nouă un raport de audi­ență, te rog. Ca să știm câți sunt atinși. Mulțumesc.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu