21 de motive ca să ai un câine

Cercetă­torii bri­tanici, îi știți voi, ăia care stau toată ziua în halate albe și stu­di­ază toate aspectele impor­tante ale vieții de zi cu zi, aduc lumină asupra subiectelor con­tro­ver­sate care ne frământă mințișoarele noas­tre de homo erec­tus: de ce seamănă copiii tăi cu un partener sex­ual ante­rior al nevesti‐tii, cum îți încarci tele­fonul cu aju­torul urinei, de ce sunt găinile mai deștepte decât copiii, de ce sunt pre­dis­puse femeile deștepte la alcoolism și cum sunt băr­bații stre­sați atrași de femeile cor­po­lente. Deunăzi dau peste o info­grafie care nu le este atribuită, dar am mari bănuieli că provine tot din lab­o­ra­toarele lor englezești: este bine sau nu să ai un câine? Dați‐mi voie să vă luminez: e bine! Iată de ce:

de-ce sa-ai-caine1. Pen­tru că un câine este adora­bil și‐ți face ziua mai bună numai dacă te uiți la el. E drept, poți să faci asta și pe Face­book, unde e plin de căței drăgălași și lan­guroși.
2. Pen­tru că un câine îți per­mite să prac­tici tot felul de activ­ități gra­tu­ite în tim­pul liber. Cum ar fi să îl dresezi în parc să muște străinii de partea moale și cărnoasă. Sau să îi strângi răhățeii lui mici și adora­bili.
3. Pen­tru că un câine de pază îți pro­te­jează familia și pro­pri­etatea. De hoți. Sau de pri­eteni. Sau de vecini. Sau de orice străin, oricât de inofen­siv ți s‐ar părea ție la prima vedere. Nimeni nu e inofen­siv, credeți‐l.
4. Pen­tru că un câine de fermă poate să‐ți păzească vitele. Deci nu strică să aveți în aparta­ment și vreo două‐trei vaci sau vreo douăj'de oi. Becali cum cre­deți că a început? Cu un câine.
5. Pen­tru că un câine polițist poate urmări și imo­bi­liza infrac­torii sus­pecți. Dacă veți avea un ast­fel de câine veți descoperi cu mirare ce de‐a infrac­tori sunt pe stradă — nici nu vă închipuiți…
6. Pen­tru că un câine de armată poate fi folosit ca cerc­etaș. Gata cu teama că după ce ieșiți din casă veți călca pe o mină anti‐personal: trim­iteți cățelul înainte.
7. Pen­tru că un câine poate fi un bun aju­tor pen­tru per­soanele cu dez­abil­ități. De acum puteți să surz­iți sau să vă tâmpiți lin­iștit, are cine să vă poarte de grijă.
8. Pen­tru că un câine este foarte pri­ceput în a face conex­i­uni amoroase, fiind un subiect de con­ver­sație comun cu oricine. Desigur, dacă aveți nevoie de un câine ca să intrați în vorbă cu cineva, poate că nu relați­ile cu ani­malele sunt cea mai mare prob­lemă a voas­tră. Ar mai fi și aspec­tul secund: câinii se pri­cep teri­bil să facă niște conex­i­uni amoroase extrem de grafice, dar între ei…
9. Pen­tru că un câine poate pregăti un cuplu pen­tru a avea un copil. În mare lucrurile stau cam la fel: viața ta devine secun­dară ca impor­tanță, pre­ocu­parea prin­ci­pală este con­tabil­i­tatea tubu­lui diges­tiv al cățelului/copilului, adică ce bagi pe o parte și ce iese pe ailaltă. Cu pre­cizarea că în ambele cazuri tre­buie să veg­hezi și la ce nu tre­buie să intre în tubul diges­tiv.
10. Pen­tru că un câine poate ține la dis­tanță un potențial spărgă­tor, ceea ce e mai ieftin decât un sis­tem de alarmă. Desigur, ar mai fi de obser­vat și fap­tul că sis­temul de alarmă nu se oprește din funcționare și nici nu dă din coadă când vede un os.
11. Pen­tru că un câine dis­tinge cu pre­cizie difer­ența din­tre zgo­mo­tul mașinii stăpânu­lui și al altei mașini. Dar ridică piciorul la toate roțile în mod egal, demo­c­ra­tic.
12. Pen­tru că un câine aude când sună tele­fonul înain­tea stăpânu­lui. Adică îl aude când încă n‐a sunat, dar e pe cale să.
13. Pen­tru că un câine are un deosebit miros, văz și auz. Nu vei scăpa nicio­dată neob­ser­vat când încerci să mănânci pe ascuns în frigider.
14. Pen­tru că un câine știe să citească expre­sia feței stăpânu­lui. Și să facă sluj la momen­tul opor­tun.
15. Pen­tru că un câine poate să‐ți crească nivelul de sero­ton­ină și dopam­ină, făcându‐te mai fericit. Am auzit că sunt și niște hapuri care fac ches­tia asta: Prozac, Xanax…
16. Pen­tru că un câine poate calma copiii hiper­ac­tivi și agre­sivi. În sen­sul că, sub îndru­marea lor, fac ei toată tre­aba.
17. Pen­tru că un câine crește respec­tul de sine al copi­ilor. Adică îi învață de mici că cei din jur tre­buie să le tol­ereze orice abuzuri și să le rămână pri­eteni indifer­ent cum se com­portă.
18. Pen­tru că un câine te vin­decă de sin­gură­tate, mai ales atunci când ai pier­dut pe cineva drag. Te poți agăța de el cum te agăța­sei și de ăl ple­cat într‐un loc mai bun.
19. Pen­tru că un câine poate pres­imți când faci o criză de epilep­sie. Ceea ce te ajută să… too late!
20. Pen­tru că un câine scade numărul de zile când copilul stăpânilor e bol­nav, îl fer­ește de eczeme și alergii. Nu se știe cum, cercetă­torii bri­tanici încă stu­di­ază.
21. Pen­tru că un câine nece­sită plim­bare zil­nică, ceea ce vă deter­mină să faceți și voi miș­care. La 5 dimineața.

Notă de final: îmi plac câinii. Pe bune.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu