Mulțumim, Irina

Înfruntarea cu Spania s‐a încheiat. Româ­nia e vic­to­rioasă, motiv de bucurie pen­tru noi, căci sun­tem în prima grupă mon­di­ală. Și asta nu e deloc puțin. Din­colo de sta­tis­ti­cile seci ale meci­urilor, mi se pare impor­tant să observăm ceva: Irina Begu are șanse să dev­ină o jucă­toare mare. Spir­i­tul de luptă și sac­ri­fi­ciu pe care l‐a demon­strat jucând două meci­uri în aceeași zi, tre­buie salu­tat.

Veștile bune vin ade­sea împre­ună cu vești proaste. Par­tidele din Fed­Cup au ară­tat cât de slabi sun­tem la capi­tolul moral. Emoți­ile copleșesc jucă­toarele noas­tre, le afectează jocul într‐o măsură îngri­joră­toare, iar rezul­tatele sunt sub aștep­tări. După open‐ul aus­tralian mă gân­deam să scriu despre Simona și ieșirea ei pre­matură în sfer­turi, cauzată de un moral slab, dar mi‐am zis că poate mă înșel. Acum sunt sigur: Simona Halep are o prob­lemă foarte mare de psi­hic. În fața jucă­toarelor dure sau a mizelor impor­tante, clachează ca o începă­toare. Ăsta e punc­tul ei slab, la asta tre­buie să lucreze dacă vrea să stea în topul ier­arhiei mon­di­ale. Cu Mugu­runza a pier­dut din chiar primele game‐uri, doar că încă nu aflase — cine s‐a uitat la meci a văzut cum jucă­toarea span­iolă dom­ina psi­hic jocul, iar Simona nu reușea să‐și regăsească rit­mul.

Nici Irina Begu nu e o forță în priv­ința asta. Dar a reușit totuși să se mobi­lizeze și să salveze echipa. Iar cal­i­fi­carea în prima grupă mon­di­ală este mai mult de jumă­tate mer­itul ei. Mulțu­mim, Irina!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu