Mulțumim, Irina

Înfrun­ta­rea cu Spa­nia s‐a înche­iat. Româ­nia e vic­to­ri­oasă, motiv de bucu­rie pen­tru noi, căci sun­tem în prima grupă mondi­ală. Și asta nu e deloc puțin. Din­colo de sta­tis­ti­cile seci ale meciu­ri­lor, mi se pare impor­tant să obser­văm ceva: Irina Begu are șanse să devină o jucă­toare mare. Spi­ri­tul de luptă și sacri­fi­ciu pe care l‐a demon­strat jucând două meciuri în ace­eași zi, tre­buie salu­tat.

Veș­tile bune vin ade­sea împre­ună cu vești proaste. Par­ti­dele din Fed­Cup au ară­tat cât de slabi sun­tem la capi­to­lul moral. Emo­ți­ile cople­șesc jucă­toa­rele noas­tre, le afec­tează jocul într‐o măsură îngri­jo­ră­toare, iar rezul­ta­tele sunt sub aștep­tări. După open‐ul aus­tra­lian mă gân­deam să scriu des­pre Simona și ieși­rea ei pre­ma­tură în sfer­turi, cau­zată de un moral slab, dar mi‐am zis că poate mă înșel. Acum sunt sigur: Simona Halep are o pro­blemă foarte mare de psi­hic. În fața jucă­toa­re­lor dure sau a mize­lor impor­tante, cla­chează ca o înce­pă­toare. Ăsta e punc­tul ei slab, la asta tre­buie să lucreze dacă vrea să stea în topul ierar­hiei mondi­ale. Cu Mugu­runza a pier­dut din chiar pri­mele game‐uri, doar că încă nu aflase – cine s‐a uitat la meci a văzut cum jucă­toa­rea spa­ni­olă domina psi­hic jocul, iar Simona nu reu­șea să‐și regă­sească rit­mul.

Nici Irina Begu nu e o forță în pri­vința asta. Dar a reu­șit totuși să se mobi­li­zeze și să sal­veze echipa. Iar cali­fi­ca­rea în prima grupă mondi­ală este mai mult de jumă­tate meri­tul ei. Mul­țu­mim, Irina!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu