Maidanul planetar

Nu toate lucrurile care încep bine se și sfârșesc cu bine. Vă amintiți că acum un an ne bucu­ram că Maid­anul din Kiev nu cedează și luptă pen­tru democrație? Iată-ne acum și noi parte a unui alt maidan de dimen­si­u­nile unui con­ti­nent, ba chiar ale unei plan­ete. Căci umblă vorba că lumea e la un pas de război și nimeni nu știe să spună cât de întins va fi con­flic­tul din răsăritul Ucrainei. Putin îl împinge în fiecare zi mai departe, mai către sud, mai către vest, mârâind amenință­tor că nu mai acceptă o ordine mon­di­ală în care el să nu fie în capul mesei. Apoi se pref­ace că mai nego­ci­ază nițel, doar ca să câștige timp și să mai trim­ită un rând nou de arme către sep­a­ratiștii din Donetsk.

Merkel e dis­per­ată să evite un război deschis, care prob­a­bil ar afecta put­er­nic econo­mia ger­mană. Hol­lande nu știe dacă știe ce vrea, dar se plimbă de mână cu nemțoaica, ca să dea impre­sia că se află și el în tre­abă. Obama ezită să acționeze cum îl sfă­tu­i­esc con­silierii săi: să scoată sabia din teacă trim­ițând arma­ment Ucrainei. Unii spun că asta va fi pică­tura finală care îl va deter­mina pe Putin să intre cu armele peste ucrainieni. Mie mi‑e teamă că asta se va întâm­pla oricum.

Iar NATO nu va putea face nimic, decât să protesteze pe la ONU și să con­voace con­fer­ințe de pace. Pen­tru că Ucraina nu e parte a alianței. Cum nu e nici Moldova. Cre­deți că rușii se vor jena să se oprească abia la Prut? Eu cred că nu. Ce poate urma? Nici nu vrem să știm. Granițele păzite cu armată. Nervii întinși la maxim. Oprirea investiți­ilor, ple­carea unor com­panii mari, șomaj, inflație. Moldoveni refu­giați aici, fug­ind din calea rușilor. Exod către occi­dent al tiner­ilor, trim­iși poate de chiar părinții lor. Desigur, toate astea sunt doar sce­narii, dar nu sunt cele mai pes­imiste. E loc de mult mai rău.

Nu cred totuși că Putin vrea să înceapă un con­flict cu NATO. Prob­a­bil că știe că ar pierde un ast­fel de război. Dar e posi­bil să întindă coarda până acolo unde poate s‑o facă fără să fie acuzat că a agre­sat vreo țară mem­bră a alianței. Ori asta îmi pare îndea­juns ca să ne trim­ită înapoi cu zece ani. Și ce va fi dacă dobân­desc susținerea sâr­bilor, sim­pa­tia ungurilor și apro­barea gre­cilor?

Să nu deschideți fer­e­strele din­spre răsărit, că de acolo bate un vânt mânios și rece, cu miros de praf de pușcă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu