Eu tot n‑am în­țe­les po­ves­tea pe care a spus‑o la un mo­ment dat Bă­sescu des­pre in­for­ma­ți­ile con­fi­den­ți­ale. Să vă rea­min­tesc. Ma­dam Udrea a de­cla­rat pe la nu-știu-care te­le­vi­ziune că ea era o sursă al­ter­na­tivă de in­for­ma­ții pen­tru pre­șe­din­tele Ro­mâ­niei. Presa a dat fuga la pre­zump­ti­vul be­ne­fi­ciar și l‑a în­tre­bat dacă e ade­vă­rat. Bă­sescu a hă­hăit și a con­fir­mat că el nu se baza doar pe SRI sau alte ser­vi­cii, se in­forma și de la oa­meni po­li­tici.

Până aici să zi­cem că e de în­țe­les. Dar pe urmă a zis ceva de ge­nul ăsta:

Eu caut acum, mi-am luat toate cal­cu­la­toa­rele să văd, cât încă sunt în re­șe­dința ofi­ci­ală, să văd dacă nu am în cal­cu­la­toare do­cu­mente se­crete să le șterg, că e un lu­cru care tre­buie fă­cut la în­ce­ta­rea man­da­tu­lui.

Ci­tesc ches­tia asta și mă mi­nu­nez. Adică do­cu­men­tele se­crete al Ro­mâ­niei se află îm­prăș­ti­ate pe niște cal­cu­la­toare aflate într‑o re­șe­dință, fie ea și ofi­ci­ală? N‑au și ei o in­fras­truc­tură se­cu­ri­zată, ți­nută sub un con­trol strict, pen­tru ast­fel de lu­cruri? Cum s‑ar zice, Bă­sescu tre­buie să ve­ri­fice dacă n‑au ajuns do­cu­mente de stra­te­gie mi­li­tară pe ta­bleta ne­poată-sii? Sau pe lap­to­pul ne­ves­tei, ăla pe care ci­tește re­țete de pe net?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anda Badea

    lo­o­ool


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.