Secrete printre rețete

Eu tot n‑am înțe­les povestea pe care a spus‑o la un moment dat Băs­escu despre infor­mați­ile con­fi­dențiale. Să vă ream­intesc. Madam Udrea a declarat pe la nu-știu-care tele­viz­iune că ea era o sursă alter­na­tivă de infor­mații pen­tru președ­in­tele României. Presa a dat fuga la prezump­tivul ben­e­fi­ciar și l‑a între­bat dacă e ade­vărat. Băs­escu a hăhăit și a con­fir­mat că el nu se baza doar pe SRI sau alte ser­vicii, se informa și de la oameni politici.

Până aici să zicem că e de înțe­les. Dar pe urmă a zis ceva de genul ăsta:

Eu caut acum, mi-am luat toate cal­cu­la­toarele să văd, cât încă sunt în reșed­ința ofi­cială, să văd dacă nu am în cal­cu­la­toare doc­u­mente secrete să le șterg, că e un lucru care tre­buie făcut la înc­etarea man­dat­u­lui.

Citesc ches­tia asta și mă min­unez. Adică doc­u­mentele secrete al României se află împrăș­ti­ate pe niște cal­cu­la­toare aflate într‑o reșed­ință, fie ea și ofi­cială? N‑au și ei o infra­struc­tură secur­izată, țin­ută sub un con­trol strict, pen­tru ast­fel de lucruri? Cum s‑ar zice, Băs­escu tre­buie să ver­i­fice dacă n‑au ajuns doc­u­mente de strate­gie mil­i­tară pe tableta nepoată-sii? Sau pe lap­topul nevestei, ăla pe care citește rețete de pe net?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anda Badea

    looool


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu