Exorcision

Se pare că Europa modernă are nevoie, măcar din când în când, să‐și exorci­zeze demo­nii care o bân­tuie. Nici un pri­lej de a prac­tica acest ritual nu poate fi ratat, iar Eurovision‐ul este o oport­u­ni­tate ide­ală de a ne exhiba vino­vă­ți­ile în spe­ranța vin­de­că­rii sau măcar a unei con­ș­tințe ușu­rate. Așa se face pro­ba­bil că am avut câști­gă­tori din toate cate­go­ri­ile care ar com­pune cla­sa­men­tele into­le­ran­ței, ipo­cri­ziei sexu­ale, dis­cri­mi­nă­rii și gro­tes­cu­lui. Ne sim­țim parcă absol­viți de păcate atunci când adu­cem pe scenă pe cei pe care alt­min­teri îi tre­cem cu vede­rea în fie­care zi, îi apla­u­dăm și apoi ne batem pe umăr mul­țu­miți de pro­pria noas­tră con­des­cen­dență.

În 1990 a câști­gat Toto Cutogno cu o piesă care vor­bea des­pre bucu­ria de a fi împre­ună, Est și Vest, într‐o Europă unită, după ce cu 45 de ani mai devreme Chur­chil, Roo­se­velt și Sta­lin au sta­bi­lit pe unde va trece cor­tina de fier. În 2002 am fost seduși de suges­tia bise­xu­a­li­tă­ții Mari­jei Nau­mova. În 2014 am apla­u­dat transe­xu­a­li­ta­tea Con­chi­tei Wurst. În 2010 ne‐a încân­tat sexu­a­li­ta­tea stân­gace, tip Lolita, a Lenei Meyer‐Landrut. În 2007 am sta­bi­lit că gro­tes­cul celor de la Lordi ne e pe plac. Iar între timp am mai găsit diverse per­soane, care mai hete­ro­se­xu­ale, care mai metro­se­xu­ale, pe care le‐am așe­zat pe podium.

Ce‐ar putea fi mai firesc în 2015 decât să câștige o trupă punk‐rock1 de per­soane cu retard min­tal? În fond tre­buie să scă­păm cumva de stân­je­ne­ala asta teri­bilă de a‐i vedea prin­tre noi.

  1. Fin­landa va tri­mite la Euro­vi­sion trupa PKN, for­mată din per­soane cu defi­ciențe min­tale. []

Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.



Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu