Exorcision

Se pare că Europa mod­ernă are nevoie, măcar din când în când, să-și exor­cizeze demonii care o bân­tuie. Nici un prilej de a prac­tica acest rit­ual nu poate fi ratat, iar Eurovision-ul este o opor­tu­ni­tate ide­ală de a ne exhiba vinovăți­ile în sper­anța vin­decării sau măcar a unei conșt­ințe ușu­rate. Așa se face prob­a­bil că am avut câștigă­tori din toate cat­e­gori­ile care ar com­pune clasa­mentele intol­er­anței, ipocriziei sex­u­ale, dis­crim­inării și grotes­cu­lui. Ne simțim parcă absolviți de păcate atunci când aducem pe scenă pe cei pe care alt­minteri îi tre­cem cu ved­erea în fiecare zi, îi aplaudăm și apoi ne batem pe umăr mulțu­miți de pro­pria noas­tră con­de­scen­dență.

În 1990 a câști­gat Toto Cuto­gno cu o piesă care vor­bea despre bucu­ria de a fi împre­ună, Est și Vest, într‑o Europă unită, după ce cu 45 de ani mai devreme Churchil, Roo­sevelt și Stalin au sta­bilit pe unde va trece cortina de fier. În 2002 am fost seduși de sug­es­tia bisex­u­al­ității Mar­i­jei Nau­mova. În 2014 am aplau­dat tran­sex­u­al­i­tatea Con­chitei Wurst. În 2010 ne‑a încân­tat sex­u­al­i­tatea stân­gace, tip Lolita, a Lenei Meyer-Landrut. În 2007 am sta­bilit că grotes­cul celor de la Lordi ne e pe plac. Iar între timp am mai găsit diverse per­soane, care mai het­ero­sex­u­ale, care mai met­ro­sex­u­ale, pe care le-am așezat pe podium.

Ce-ar putea fi mai firesc în 2015 decât să câștige o trupă punk-rock1 de per­soane cu retard mintal? În fond tre­buie să scăpăm cumva de stân­je­neala asta teri­bilă de a‑i vedea printre noi.

  1. Fin­landa va trim­ite la Euro­vi­sion trupa PKN, for­mată din per­soane cu defi­ciențe mintale. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu