Beizadelele

Îi vezi în mași­nile lor scumpe, le inter­sec­tezi pri­vi­rile și le sur­prinzi mimica scâr­bită de fap­tul că tre­buie să se împie­dice de tine, un nimeni, un fra­ier, un vierme. Sunt mari, sunt tari. Sunt bogați. Fac bani din învâr­teli și șme­nuri pe bani publici sau pe pon­turi pe care doar ei, în lumea lor, le știu. Se ser­vesc reci­proc, n‐au ide­o­lo­gii, nici scru­pule. Doar pro­pria bunăs­tare. Doar pro­priul lux.

Mulți tineri îi iau drept modele. Îi admiră. Vor să fie ca ei. Le imită fre­zele stu­di­ate, se îmbracă ca ei, se duc în clu­bu­rile în care ei sparg banii furați. N‐ajung nici­o­dată să le fie egali, pen­tru că ei – bieți cabo­tini – nu sunt înă­un­trul cer­cu­lui care separă stă­pâ­nii de slugi. Tot ce pot face este să sali­veze pav­lo­vian, să îi urmeze în men­ta­li­tăți, să le copi­eze dis­pre­țul și aro­ganța.

Sunt pre­zen­tați la tele­vi­ziuni drept gene­ra­ția care are suc­ces, care vrea noul, care ino­vează. Suc­ce­sul lor, des­pre care aproape nimeni nu știe că e clă­dit prin furt și min­ciună, este atri­buit unui fel dife­rit de a privi lumea și afa­ce­rile. Ei au găsit cheia suc­ce­su­lui, ei știu cum să nu mun­cești, să stai nop­țile prin clu­buri, să îți per­miți extra­va­ganțe ves­ti­men­tare sau culi­nare, să fii mai mult în con­ce­diu decât la muncă și totuși să pros­peri expo­nen­țial. Ima­gi­nea lor este cea la care tine­rii noi­lor gene­ra­ții fac apel atunci când le vor­bești des­pre per­se­ve­rență, efort, seri­o­zi­tate, efi­ciență. Ți‐i arată pe ei și‐ți spun că ești desuet, înve­chit, că nu înțe­legi spi­ri­tul noi­lor vre­muri, că banii, afa­ce­rile, nu se mai fac ca acum 100 de ani când te‐ai năs­cut tu, mun­cind la strung și la sapă. Banii derivă dintr‐o ati­tu­dine, dintr‐un stil de viață, dintr‐o men­ta­li­tate nouă, ca a lor.

[lite­box href="http://stirileprotv.ro/lbin/video_embed.php?media_id=60450319&section=20430" anch="Tineri, deș­tepți și neli­niș­tiți"]

Și pe urmă, într‐o bună zi, se aprind brusc reflec­toa­rele peste culi­sele vie­ții aces­tor oameni. Și afli cum nu ati­tu­di­nea, nu sti­lul, nu per­spec­tiva dife­rită le‐au clă­dit suc­ce­sul. Afli că, de fapt, furau fără scru­pule pe toți cei­lalți, împre­ună cu cei ce dețin pute­rea. Teo­ri­ile lor de trei bani se topesc ca niște baloane de săpun.

Tudor Breazu a fost asis­ten­tul per­so­nal al Ele­nei Udrea, este actu­a­lul admi­nis­tra­tor al moșiei Nana și repre­zintă sin­gura voce favo­ra­bilă lui Udrea din­tre cei incul­pați în dosar.
Pro­cu­ro­rii sus­țin că toți banii lui Breazu pro­ve­neau din șpă­gile de la minis­ter sau de la Udrea. Ea îl lăsa să ia bani din șpăgi, îl ali­menta la negru și îl punea să‐i achi­zi­țio­neze pro­pri­e­tăți în numele ei. E depen­dent de Udrea, ce vreți să declare?, au spus pro­cu­ro­rii în fața jude­că­to­ru­lui.
Sin­gu­rele veni­turi impo­zi­tate ale lui Breazu veneau din firma sa, Eka­ton Con­sul­ting. Iar sin­gu­rele veni­turi ale lui Eka­ton erau din mita pri­mită de la Cons­min S.A, firmă care întor­sese banii pri­miți de la minis­te­rul Ele­nei Udrea.

Și totuși ceva rămâne în urma lor, există o moș­te­nire pe care o lasă în tre­ce­rea lor, ceva ce nici ares­ta­rea lor nu șterge cu ușu­rință, ceva ce se impreg­nează în min­tea și în com­por­ta­men­tul noi­lor gene­ra­ții: că se poate totuși fără efort, fără per­se­ve­rență, fără seri­o­zi­tate. Iar con­se­cin­țele aces­tor con­cep­ții le supor­tăm cu toții.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gelu Valeru Brezoi

  Sunt tari până îi ia Dna‐ul la între­bări cum au făcut banii , apoi pot sa ajungă la puș­că­rie sa devină fetiță de com­pa­nie pen­tru cole­gii de celula

 2. Dan Grozav

  de fapt, astia nu au nici o vina. isi tra­iesc viata exact asa cum pot.
  ceea ce‐i face pe ei modele, este com­por­ta­men­tul toxic al mediei, a carei ati­tu­dine este ase­ma­na­toare cu cea a unui fur­ni­zor de dro­guri:
  pen­tru bani, in numele liber­ta­tii de expri­mare, pun pe piata pro­duse toxice ce ali­men­teaza depen­denta de maca­bru, de gla­mour sau de vio­lenta a "publi­cu­lui"

 3. Florin Ivan

  De‐alde Dinu Paturica,sunt de cand e lumea!

 4. Neculai-Marcel Flocea

  Mda! Dacă scriu ca regi­mul Plum­bu­i­tu­lui avea bei­za­dele mai puţine şi mai decente sunt un nos­tal­gic, nu?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu