Beizadelele

Îi vezi în mașinile lor scumpe, le inter­sectezi privir­ile și le sur­prinzi mim­ica scâr­bită de fap­tul că tre­buie să se împiedice de tine, un nimeni, un fraier, un vierme. Sunt mari, sunt tari. Sunt bogați. Fac bani din învârteli și șmenuri pe bani pub­lici sau pe pon­turi pe care doar ei, în lumea lor, le știu. Se servesc rec­i­proc, n‑au ide­ologii, nici scrupule. Doar pro­pria bunăstare. Doar pro­priul lux.

Mulți tineri îi iau drept mod­ele. Îi admiră. Vor să fie ca ei. Le imită frezele stu­di­ate, se îmbracă ca ei, se duc în cluburile în care ei sparg banii furați. N‑ajung nicio­dată să le fie egali, pen­tru că ei — bieți cabo­tini — nu sunt înăun­trul cer­cu­lui care sep­ară stăpânii de slugi. Tot ce pot face este să saliveze pavlov­ian, să îi urmeze în men­tal­ități, să le copieze dis­prețul și aro­ganța.

Sunt prezen­tați la tele­viz­iuni drept gen­er­ația care are suc­ces, care vrea noul, care inovează. Suc­ce­sul lor, despre care aproape nimeni nu știe că e clădit prin furt și min­ci­ună, este atribuit unui fel diferit de a privi lumea și afac­er­ile. Ei au găsit cheia suc­ce­su­lui, ei știu cum să nu muncești, să stai nopțile prin cluburi, să îți per­miți extrav­a­ganțe ves­ti­mentare sau culinare, să fii mai mult în con­cediu decât la muncă și totuși să pros­peri expo­nențial. Imag­inea lor este cea la care tinerii noilor gen­er­ații fac apel atunci când le vor­bești despre per­se­v­erență, efort, seri­oz­i­tate, efi­ciență. Ți‑i arată pe ei și-ți spun că ești desuet, înve­chit, că nu înțelegi spir­i­tul noilor vre­muri, că banii, afac­er­ile, nu se mai fac ca acum 100 de ani când te-ai năs­cut tu, muncind la strung și la sapă. Banii derivă dintr‑o ati­tu­dine, dintr-un stil de viață, dintr‑o men­tal­i­tate nouă, ca a lor.

[lite­box href="http://stirileprotv.ro/lbin/video_embed.php?media_id=60450319&section=20430" anch="Tineri, deștepți și nelin­iștiți"]

Și pe urmă, într‑o bună zi, se aprind brusc reflec­toarele peste culisele vieții aces­tor oameni. Și afli cum nu ati­tudinea, nu stilul, nu per­spec­tiva difer­ită le-au clădit suc­ce­sul. Afli că, de fapt, furau fără scrupule pe toți ceilalți, împre­ună cu cei ce dețin put­erea. Teori­ile lor de trei bani se topesc ca niște baloane de săpun.

Tudor Breazu a fost asis­ten­tul per­sonal al Elenei Udrea, este actu­alul admin­is­tra­tor al moșiei Nana și reprez­intă sin­gura voce favor­a­bilă lui Udrea din­tre cei incul­pați în dosar.
Procurorii susțin că toți banii lui Breazu prove­neau din șpăgile de la min­is­ter sau de la Udrea. Ea îl lăsa să ia bani din șpăgi, îl ali­menta la negru și îl punea să‑i achiz­iționeze pro­pri­etăți în numele ei. E depen­dent de Udrea, ce vreți să declare?, au spus procurorii în fața judecă­toru­lui.
Sin­gurele ven­i­turi impoz­i­tate ale lui Breazu veneau din firma sa, Eka­ton Con­sult­ing. Iar sin­gurele ven­i­turi ale lui Eka­ton erau din mita prim­ită de la Con­s­min S.A, firmă care întors­ese banii prim­iți de la min­is­terul Elenei Udrea.

Și totuși ceva rămâne în urma lor, există o moștenire pe care o lasă în tre­cerea lor, ceva ce nici arestarea lor nu șterge cu ușur­ință, ceva ce se impreg­nează în mintea și în com­por­ta­men­tul noilor gen­er­ații: că se poate totuși fără efort, fără per­se­v­erență, fără seri­oz­i­tate. Iar con­secințele aces­tor con­cepții le suportăm cu toții.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Gelu Valeru Brezoi

  Sunt tari până îi ia Dna-ul la între­bări cum au făcut banii , apoi pot sa ajungă la pușcărie sa dev­ină fetiță de com­panie pen­tru colegii de celula

 2. Dan Grozav

  de fapt, astia nu au nici o vina. isi trai­esc viata exact asa cum pot.
  ceea ce‑i face pe ei mod­ele, este com­por­ta­men­tul toxic al mediei, a carei ati­tu­dine este ase­m­ana­toare cu cea a unui furni­zor de droguri:
  pen­tru bani, in numele lib­er­tatii de expri­mare, pun pe piata pro­duse tox­ice ce ali­menteaza depen­denta de macabru, de glam­our sau de vio­lenta a "pub­licu­lui"

 3. Florin Ivan

  De-alde Dinu Paturica,sunt de cand e lumea!

 4. Neculai-Marcel Flocea

  Mda! Dacă scriu ca regimul Plumbuit­u­lui avea beizadele mai puţine şi mai decente sunt un nos­tal­gic, nu?


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu