Șova, ultima redută

Ziceam cu ceva timp în urmă că e vre­mea să fie ata­cat miezul rău­lui din PSD, grupul care încă rezistă la frâiele par­tidu­lui și ale României, for­mat din Drag­nea, Mazăre, Șova, Sârbu și Ponta. De atunci și până acum lucrurile au mai avansat: Mazăre e în arest pre­ven­tiv și nu cred că mai scapă de pușcărie, iar Drag­nea își așteaptă sentința pe 6 mai. În jurul lui Șova au făcut zid toți par­la­men­tarii PSD, încer­când să‑l scape de DNA. Ba chiar și Tăriceanu s‑a mur­dărit pe mâini cu afac­erea asta. Miza pare să fie mare, căci Șova în sine nu e vreun cur­can gras și impor­tant. Dar Șova s‑ar putea să fie cheia care des­cuie secretele lui Ponta și ale lui Ilie Sârbu.

Sunt destule semne că așa ceva este posi­bil. Amintiți-vă că în iarnă, după ce au fost excluși trei oameni impor­tanți din par­tid, Șova a fost reprimit. Vanghe­lie și Geoană, nu. Ce merite are acest indi­vid de s‑a făcut această excepție? Ca min­istru nu are nici un fel de valențe spe­ciale — a dovedit în man­datele sale doar incom­pe­tență, fan­faron­adă și prostie. Comu­ni­carea sa este deza­s­truoasă — mai mereu a fost în cen­trul unor scan­daluri din cauza afir­mați­ilor con­tro­ver­sate pe care le‑a făcut ba despre evrei, ba despre comu­ni­tatea homo­sex­u­ală, ba despre mai știu eu cine. Vreun strateg genial al par­tidu­lui n‑are cum să fie — indi­vidul nu e în stare să-și ges­tioneze nici pro­pria cari­eră politică cum tre­buie. Vechi în par­tid nu e, ca să zici că e un fel de mon­stru sacru al PSD-ului.

Nu rămâne decât expli­cația sim­plă a conex­i­u­nilor sale cu familia regală, Ponta — Sârbu. Omul deține niște secrete care ar putea să‑l trim­ită pe ginere și socru în brațele DNA. De aceea tre­buie apărat cu orice preț, căci dacă ajunge în celula închisorii va începe să toarne. Și totuși, de partea cealaltă, insis­tența DNA de a‑l vâna pe Șova este egal de mare. Curtea Con­sti­tuțion­ală declarase demult reg­u­la­men­tul sen­at­u­lui necon­sti­tuțional în priv­ința încu­vințării anchetării și arestării par­la­men­tar­ilor1, sta­bilește că votul pen­tru Șova tre­buie trans­pus într‑o hotărâre scrisă — ceea ce mi se pare abso­lut firesc pen­tru ori­care situ­ație ca răspuns ofi­cial la o cerere a justiției — și acum judecă plân­gerea PNL refer­i­toare la această hotărâre. Cu alte cuvinte sen­atul — prin mijlocirea lui Tăriceanu — se află în situ­ația de a pro­duce un doc­u­ment care să poată fi ata­cat, declarat necon­sti­tuțional și votul să se reia. S‑ar părea că Șova nu va scăpa de închisoare. Iar Ponta și Sârbu se pregătesc, prob­a­bil.

Privind din această per­spec­tivă, pasiv­i­tatea lui Iohan­nis față de Ponta ar putea avea o expli­cație, alta decât pre­su­pusa coabitare acuzată de fanii deza­măgiți ai președ­in­telui. De ce să te chinui să‑l dai jos pe unul care e pe cale să plece peste nu mult timp? De ce să te bagi în nes­fârșite dis­pute pur­tate prin mass media încer­când să deter­mini un guvern for­mat din corupți să facă trans­for­mările nece­sare României, dar com­plet indezirabile pen­tru ei și clien­tela lor, când în curând vei putea face astea fără împotrivirea put­erii exec­u­tive?

Căci după ce Ponta nu va mai fi prim-ministru ne vom aduce aminte de ceea ce a zis Oprea: UNPR susține guver­nul PSD atâta timp cât Ponta este prim-ministru. După aia va fi liber la negocieri cu PNL.

Cheia schim­bării guver­nu­lui pare să fie aia cu care se închide celula lui Șova. Și cică se potrivește și la cătușele lui Ponta.

  1. Reg­u­la­men­tul sen­at­u­lui prevede apro­barea a jumă­tate plus unu din numărul total de sen­a­tori. Corect ar fi să se aprobe aceste solic­itări ale justiției cu jumă­tate plus unu din sen­a­torii prezenți. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu