Cum scăpăm de eticheta de rromi

Dep­u­tatul Bog­dan Dia­conu, o minte lumi­nată a politicii românești, și‑a luat o mis­i­une istorică: aceea de a înlă­tura con­fuzia din­tre rromi și români. Pe cale de con­secință el a avansat un proiect de lege prin care rromii să revină la den­u­mirea lor pop­u­lară de țigani, eliminându-se ast­fel nefericita con­fuzie în care trăi­esc mulți europeni care cred că Româ­nia este țara rromilor.

Atâta doar că iniția­tiva sa nu pare să se bucure de prea multă susținere, mai ales din partea orga­ni­za­ți­ilor de rromi care zic că țigan e un ter­men jig­ni­tor și că numai un prost ar putea să prop­ună așa ceva. N‑am să mă apuc să con­trazic cu rromii despre inteligența dom­nu­lui Dia­conu — măr­turis­esc că după ce m‑am întâl­nit de mai multe ori cu arti­cole scrise de dom­nia sa în Ade­vărul, am și eu îndoielile mele cu privire la acest aspect. Pare că în cal­i­tatea sa de președ­inte al Par­tidu­lui Româ­nia Unită se cam pre­ocupă să dezbine românii, maghiarii, rromii…

Dar ceva tot pot să fac ca să‑l ajut: îi fac o sug­estie. Dacă nu putem des­fi­ința den­u­mirea de rrom și riscăm această nedemnă con­fuzie eti­mo­log­ică, propun să schim­băm noi numele țării. Să‑i zicem Dacia. O să se con­funde cu mașina, dar asta nu poate decât să ne onoreze. Și pen­tru ca tre­aba să fie făcută până la capăt, zic că și provinci­ile istorice ar putea fi rebotezate: Dokkerova, Translo­ga­nia, Țara Dus­terească și Sandero­gea. Să mai poftească cineva să ne con­funde cu rromii.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Departe de mine gân­dul sa jig­nesc pe cineva sau, mai grav, sa sustin inep­ti­ile dom­nu­lui par­la­men­tar. Totusi, dupa par­erea mea, adoptarea den­u­mirii de „rrom” pen­tru cei ce fac parte din etnia tiganilor a fost total nein­spi­rata. Nu inte­leg din ce motiv este jig­ni­tor numele de „tigan”. Daca schimbi numele unor etnici nu‑i faci nici mai buni nici mai rai. Si am putea, de aseme­nea, sa obser­vam ca span­iolii le spun in con­tin­uare „gitano”, francezii „gitan” si nu se inflameaza nimeni. Numai noi sun­tem mai cu mot, am dorit sa fim mai nedis­crim­i­na­tori si mai nera­sisti decat era nevoie sau ne cerea cineva. Rezul­tatul: ne-am blo­cat in gasel­nite politice si politi­cian­iste, ne-am pro­dus o prob­lema supli­men­tara cu tig­nii, am pro­dus con­fuzii mai mult sau mai putin voite in rapor­turile noas­tre cu lumea…

  2. Sorin Sfirlogea

    Hehe­hehe, bravos, mi‑a scă­pat asta! 🙂

  3. Marius Stavila

    Daca‑i vorba de Bog­dan Diaonu si minori­tati, sa nu uitam de Tin­u­tul Step­wayesc 🙂


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu