Cu sufletu‑n rai

Poporul român este pro­fund reli­gios. Așa spun toate studi­ile făcute în ultimii ani, așa susține și bis­er­ica orto­doxă, mân­dră de turma ei de pravoslavnici eno­ri­ași. Val­o­rile creș­tine trec însă pe planul doi în sufle­tul românu­lui, căci la loc de cin­ste este cuvân­tul cleru­lui bis­ericesc. Orto­doxul român e mai degrabă pre­ocu­pat de cum se fac pome­nile, botezurile și nunțile, când se ține post și când e dezle­gare la pește, decât de cin­stea, mod­es­tia și dragostea de semeni pe care Iisus le‑a propovă­duit.

Poporul român este dor­nic de drep­tate. Recen­tul asalt al justiției împotriva corupției se bucură — tot niște studii ne spun — de o largă susținere în rân­dul românilor. Ba chiar — piei drace! — DNA-ul a ajuns să aibă un nivel de încredere mai mare decât bis­er­ica, ceea ce este o nou­tate abso­lută al aces­tui top național în care orto­doxia părea să dețină cheile minții și sufle­tu­lui nați­u­nii. Până la jude­cata lui Dum­nezeu, care întârzie să se facă simțită, oamenii au început să-și dore­ască o jude­cată aici pe pământ, ime­di­ată. Urmată de pedepse.

Prob­lema e că bis­er­ica și corupția merg însă mână în mână. Corupții au nevoie să fie la put­ere pen­tru a fura. Ori, pen­tru a fi la put­ere, ai două vari­ante: fie rezul­tatele guvernării tale sunt așa de bune că poporul te trim­ite din nou în frun­tea sa, fie manip­ulezi pe toate căile posi­bile poporul pen­tru a‑l mai minți o dată că mer­iți să îl con­duci. A doua cale e mai lesni­cioasă, mai cu seamă când poți să-ți găsești ali­ați pre­cum bis­er­ica. Taica popa poate îndemna evlavioșii săi eno­ri­ași să voteze cu cine tre­buie, nu‑i așa?

Dar bis­er­ica nu face aceste ser­vicii gra­tuit. În schim­bul lor pretinde pro­pri­etăți, fon­duri de la buget, scu­tiri de taxe și alte priv­i­legii din care să-și con­stru­iască imperiul lor para­lel. Iar politi­cienii înțe­leg să taie o felie fru­mușică din plăcinta lor și să o dăruiască com­pli­cilor lor. În fond e o investiție, nu o pomană, nu? La rân­dul său bis­er­ica iubește corupții. Într-un stat de drept, guver­nat în mod corect, cul­tele ar tre­bui să se aut­o­fi­nanțeze și să plătească taxe, la fel ca toți ceilalți.

Corupții care sunt gata să încapă pe mâna justiției fac ges­turi reli­gioase rit­u­al­ice. Se dau cu mir în frunte, fac cruci largi, ros­tesc rugă­ci­uni, fac apel la pro­tecția dum­nezeiască, se pretind evlavioși. Apoi, după ce ceilalți corupți îi scapă de arestare, spun că Dum­nezeu i‑a apărat — ce dovadă mai bună că sunt nevi­no­vați? Nu faptele lor con­tează, ci binecu­vântarea dum­nezeiască.

Poporul român are încredere în justiție și în bis­er­ică. Poporul român ar vrea să aibă slănina‑n traistă și sufletu‑n rai. Încă n‑a înțe­les că aceste două insti­tuții sunt fun­da­men­tal opuse ca interese. Încă n‑a pri­ceput că a le gira pe amân­două e ca și cum ai spune că ai încredere și în Iisus, și în Iuda.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Sunderland Richard

  Cum ar fi sa con­tribuie si Bis­er­ica (si aici ma refer la toate religi­ile prezente in Ro, inclu­siv secte si alte pseudo orga­ni­za­tii de spalat 'crierii' putin antre­nati ai romanilor) la PROPASIREA Romaniei??

  In primul rand sa declare toate ven­i­turile, mai ales cele care provin din spaga luata de preoti. CINE impoziteaza ven­i­turile de sute de mil­ioane facute de fiecare bis­er­i­cuta lunar (pen­tru o nunta in Bucuresti tre­buie sa‑i dai preo­tu­lui min. 1500 de lei — acest preot e platit si de la buge­tul de stat la care noi cetatenii con­tribuim)? Bine ca GUV vrea sa impoziteze spaga prim­ita de ospatari, bar­mani si alte alea.. mizili­curi. Pe preoti ii lasam… sa faca mil­ioane din 'donatii', din luma­nari, acati­siste si tot felul de alte metode de spalat banii.
  De ce nu se fis­cal­izeaza Bis­er­ica?? Alooooo ANAF.. aia nu sunt tot bani? Stiti cati bani sunt? Stiti cati bani cotizeaza opa­menii, mai ales cei din mediul rural, in fiecare Duminica la Bis­er­ica? Alooo.. pen­tru astia nu exista chi­tantier, fac­turier, case de mar­cat? Am vazut ca 'mai marii Bis­ericii' au con­turi pe retelele de socializare, access la inter­net, site-uri web, pos­turi TV si de Radio…toate mijloacele de manip­u­lare in masa, cum s‑ar spune. Deci au acces la com­put­ere, la tehnolo­gie. De ce ei nu pot fi fis­cal­izati? CAND s‑a facut vre­o­data o auditare a vre­unei bis­er­i­cute sau a vre­unei Paro­hii? Stie CINEVA, CEVA despre ce fac colec­torii cu fon­durile? CAT din ceea de colecteaza ajunge in con­struc­tii si reparati­ile bisericilor(5%..??), cat pen­tru bunastarea comu­ni­tatii (nimic..??), cat in buzunarele si in bur­tile lor umflate??
  Va spun eu.. nu stie nimeni pen­tru ca nu intere­seaza pe nimeni… La preot tre­buie sa mergi sub­mi­siv, cu capul ple­cat ca un sclav in fata stapan­u­lui caruia tre­buie sa‑i plateasca pen­tru a fi scapat de miz­erii.. cele din suflet si cele de pe trup in unele cazuri.

  Cand Bis­er­ica va fis­cal­iza totul, iar fon­durile aces­teia se vor con­sti­tui legal si tran­par­ent din pro­cen­tul varsat de fiecare credi­cios afil­iat la orga­ni­za­tie (asa cum orice mem­bru' sau suporter al unei aso­ci­atii decide sa doneze ofi­cial si sa sustina respec­tiva aso­ci­atie), cand ven­i­turile aces­teia vor fi con­tabi­lizate in inte­gral­i­tate, abia atunci se va putea numi Bis­er­ica si o orga­ni­za­tie cin­stita!!!
  Pana atunci Bis­er­ica nu face decat sa jumuleasca si de pe vii si de pe morti, sa ascunda numai pen­tru ea resursele donate de noi toti, si sa-si insuse­asca tot ceea ce tine de pat­ri­mo­niu. Activele (fixe si cir­cu­lante) sunt la dis­pozi­tia lor, nu exista trans­parenta, nu exista niciun mod de a intoace comu­ni­tatii aju­torul! Bis­er­ica nu are niciuo state­gie, nu are niciun proiect tac­tic, nimic!! Arde gazul dege­aba!!!!
  Scuze.. nu dege­aba, ci pen­tru a sluji la ran­dul ei politi­cienii la fel de umflati, pen­tru a manip­ula, pen­tru a debi­liza si mai tare mintile si sufletele romanilor naivi, care inca mai asteapta de la reprezen­tan­tii Bis­ericii man­tuirea si bunastarea!!!!

  Bis­er­ica si‑a pier­dul put­erea Jude­ca­tore­asca, leg­isla­tiva si execu­to­rie pe care o avea in vre­murile tre­cute. Nu mai are rol nici de admin­is­tratie pub­lica, nici de insti­tu­tie de invatamant/cultura si nici de asis­tent social/medical. Are insa capac­i­tatea si put­erea imensa de a manip­ula oamenii si a‑i dirija exact catre direc­ti­ile dorite.. de Politic, Leg­isla­tiv, Exec­u­tiv, samd..

  Asa ca dragi romani cereti fis­calizarea Bis­ericii ca insti­tu­tie, admin­is­trarea ei in cal­i­tate de orga­ni­za­tie economico-socio-culturala ce pro­duce profit (ptr ca asta face) si veti avea rezul­tatul nat­ural, prac­tic al sit­u­atiei care in prezent este doar gan­dul care‑i macina pe lid­eri: exct­inc­tia Bis­ericii. Exista si vari­anta ca Bis­er­ica sa reziste si sa pros­pere intr‑o ast­fel de orga­ni­za­tie ce se sub­or­doneaza de facto organelor de con­trol ale stat­u­lui, trans­par­ent si fara ven­i­turi obt­inute 'la negru', insa mi se pare imposi­bil.

  Nicaieri in tar­ile civ­i­lizate nu se platesc bani la negru cleri­cilor. NICAIERI!!!!! Si in Polo­nia se plat­este o taxa pen­tru oficierea casato­riei dar este trans­par­ent afisata si fis­cal­izata ca de aiai e taxa. La fel e si in Ser­bia. Plat­esti si pri­mesti o chi­tanta pen­tru ser­vici­ile Bis­ericii.

  • Sorin Sfirlogea

   Cred că te înșeli când spui că nu intere­sează pe nimeni că bis­er­ica nu e fis­cal­izată. Ba da, intere­sează. Pe politi­cieni — toți, indifer­ent de par­tid. Îi intere­sează să nu fie fis­cal­izată ca să le poată cere apoi șpagă sub formă de manip­u­larea elec­torat­u­lui.

 2. Gheorghe Roman

  Reli­gios nu e totuna cu SPIRITUAL.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu