Un pri­e­ten se tot gân­dește de ceva timp să-și cum­pere bo­canci noi pen­tru munte. M‑a ru­gat să‑l în­so­țesc de vreo câ­teva ori în pros­pec­țiu­nile sale prin ma­ga­zine, ceea ce am și fă­cut, fără să par că i‑aș fi de vreun fo­los. Des­tul de re­pede am re­a­li­zat că el nu in­tra în pră­vă­li­ile cu echi­pa­ment de munte ca să cum­pere bo­canci, ci ca să mai co­che­teze pu­țin cu ideea vi­i­toa­rei achiziții.

Ce‑i drept, pre­țu­rile pen­tru bo­canci de munte sunt des­tul de pi­pe­rate și nu-ți vine să bagi mâna în bu­zu­nar așa de iute. După mul­ti­plele pe­re­gri­nări prin va­rii ma­ga­zine am ajuns la con­clu­zia că există două ca­te­go­rii: bo­can­cii de 500 și bo­can­cii de 800. De­si­gur e vorba de preț. În lei. O să zi­ceți că sunt pre­țuri mult mai va­ri­ate. Mda, așa e. Dar în prin­ci­piu există o ca­te­go­rie largă de bo­canci care costă în­tre 400 și ceva și 500 și ceva — ăș­tia sunt cei de 500. Pe la 600 sau 700 nu prea există multe oferte. Dar de la 700 și ceva la 800 și ceva — cei de 800 — avem ia­răși o pa­letă bo­gată de modele.

Acuma nu mă în­tre­bați de unde gru­pa­rea asta com­pactă pe pre­țuri a atâ­tor pro­du­că­tori. Tot ce pot să spun e că am verificat‑o și în Ger­ma­nia — și acolo e la fel. Nu-mi rămâne de­cât să con­stat că pro­ba­bil pre­țul unei pe­rechi de bo­canci nu are mare le­gă­tură cu cos­tul de pro­duc­ție, ci cu suma pe care ci­neva e dis­pus s‑o chel­tuie pen­tru pa­siu­nile proprii.

Într-un fi­nal ami­cul meu și‑a luat o pe­re­che de vreo 500 de lei. Eu cred că a greșit, cred că era mult mai bine dacă își lua unii de 800. Să vă ex­plic de ce.

Dacă îți iei bo­canci de 500 și nu te simți bine cu ei, ai o mie de draci că ai dat atâ­ția bani pe ceva ce nu are ca­li­ta­tea aș­tep­tată. De aici frus­tra­rea. Dar pe dea­su­pra te gân­dești că dacă nu te zgâr­ceai și luai din ăia de 800, te apucă și re­gre­tul, pen­tru că în­cet-în­cet se in­si­nu­ează în min­tea ta ideea că de aia ăia costă așa mult, pen­tru că sunt mai buni.

Dacă îți iei bo­canci de 800 și nu te simți bine cu ei, ai o mie de draci că ai dat atâ­ția bani pe ceva ce nu are ca­li­ta­tea aș­tep­tată. De aici frus­tra­rea. Dar te con­so­lezi nițel cu gân­dul că, dacă îți luai de 500, era și mai na­sol, pen­tru că pre­cis sunt și mai proști ca ăș­tia care te bat și atârnă ca niște pie­tre de moară. Și asta te face să te simți un pic mai bine.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Bogdan

  Sa­lut, Pu­tea sa in­cerce si bo­can­cii de la S‑Karp. Sunt o al­ter­na­tiva foarte buna. Ca si ca­li­tate sunt com­pa­ra­bili cu orice brand de pe pi­ata, la un pret mai bun.

 2. Alin

  Mai sunt și ăia de 200, de la Decathlon 🙂
  Nu‑s chiar răi, în orice caz nu într-atât cât să jus­ti­fice di­fe­rența față de ăia de 800.

  • Sorin Sfirlogea

   Am vă­zut șlapi de la Nike mai scumpi de­cât bo­can­cii Quechua…

   • Alin

    Iar șla­pii, se știe, au și avan­ta­jul că nu-ți înn­e­gresc unghiile :))


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.