Partidul nu greșește

Toc­mai când toată lumea îl cre­dea doar o fan­tomă tre­cu­tu­lui, Ion Ili­escu revine din tihna pen­siei sale ca să facă ordine într-un PSD aflat în degringo­ladă. Bătrânul comu­nist a simțit că par­tidul pe care l‑a creat e în peri­col să moară înain­tea lui și nu cred că poate suporta ideea de a trăi să‑l vadă ter­fe­lit după ce ar dis­părea. Căci, fiți sig­uri, un PSD mort politic, căzut în noroiul isto­riei, ar deconta toate nea­jun­surile politice ale ultim­ilor 25 de ani. Ar fi acuzat că a ținut Româ­nia în loc, că a întârziat insta­larea democrației și a stat­u­lui de drept, că a insta­lat corupția gen­er­al­izată. Toate astea ar fi ade­vărate, dar la fel de ade­vărat e și fap­tul că PSD nu a făcut toate astea sin­gur. Au fost destule alte par­tide care au con­tribuit la starea de azi a nați­u­nii.

Ili­escu știe cum s‑ar întâm­pla lucrurile și nu poate să accepte acest des­tin pen­tru PSD, opera vieții sale politice. De aia a inter­venit ieri cu mână forte, impunând vic­to­ria uneia din­tre tabere, respec­tiv a lui Ponta. Un cal­cul prag­matic ar demon­stra că opți­unea era evi­dentă: a‑l călca în picioare pe președ­in­tele demi­sionar al par­tidu­lui ar fi însem­nat o recunoaștere că par­tidul trece printr‑o perioadă de con­fuzii politice, că "epoca" Ponta a fost o eroare. Ori asta tre­buie evi­tat cu orice preț. Ili­escu are în el fibra pro­pa­gan­dis­tică a sec­re­taru­lui de par­tid comu­nist care știe că nicio­dată nu tre­buie să lași să se creadă că par­tidul a greșit. Par­tidul nu greșește. Par­tidul nu poate să greșească, n‑are cum.

Mai mult ca oricând e nevoie ca PSD să proiecteze forță și sig­u­ranță. Insti­tuți­ile par­tidu­lui tre­buie să funcționeze, fisurile tre­buie astu­pate, protestele tre­buie cur­mate. Comen­ta­torii politici spun că Drag­nea a fost scos în decor și oamenii prop­uși de Ponta au fost împ­inși în față. Aparent așa e. Dar nu cred că Ili­escu a făcut încă alegerea pen­tru noul șef al par­tidu­lui. Cred că aceste mișcări sunt doar de fațadă, doar cu ros­tul de a calma apele pe moment. Numele viitoru­lui președ­inte al PSD e încă necunos­cut. Am însă niște frisoane când mă gân­desc la cineva care pare a‑i fi apropiat lui Ili­escu: Șer­ban Nico­lae. Sper să nu‑l vedem apărând în prim-plan.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Nu‑l inte­leg pe comen­ta­torul de mai sus. Pare beat. Dupa par­erea mea, Ili­escu, cu metodele lui comu­niste de manip­u­lare, nu mai are nici o sansa. Roma­nia merge spre vest. Nos­tal­gi­ile comu­nis­toizilor nu mai au nici un efect. La revedere, sau adio, Rusia.

  2. Constantin Panescu

    nu cred ca moare moare cand mai man­cam noi cacat cate unul pe aici pe la b1 ,asa moare dar in rest nu fi sigur lin­gai ca tine sunt multi


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu