Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Imaginează-ți că locuiești în aceeași casă cu fiul tău. Fiecare are partea lui de locuință, fiecare își plătește sep­a­rat chel­tu­ielile, mai puțin cos­tul util­ităților. Pen­tru că aveți împre­ună un sin­gur con­tor pen­tru energie elec­trică, un sin­gur con­tor pen­tru gaz și un sin­gur ceas pen­tru con­sumul de apă. Știți cam cât costă în fiecare lună toate astea, dar nu există nici o metodă foarte exactă de a le împărți între voi, așa că puneți fiecare bani după niște reg­uli pe care le-ați dis­cu­tat înainte: cam atâta pune fii-tu', cam atât pui tu. Și fac­turile se plătesc la timp.

Pe urmă tu te hotărăști să‑i dai băiat­u­lui respon­s­abil­i­tatea admin­istrării aces­tor chel­tu­ieli, că a cres­cut și e vre­mea să demon­streze că e în stare să fie respon­s­abil. Să aibă el grijă să strângă banii și să plătească fac­turile. Iar el face asta o vreme, totul pare ok, până într‑o zi când îți spune că s‑a gân­dit mai bine și ar fi bine să reduceți cota pe care o dați fiecare din­tre voi, pen­tru că în ultima vreme fac­turile sunt mai mici ca val­oare și uite că rămân bani de la o lună la alta. Ce rost are să puneți deop­arte mai mulți bani decât costă util­itățile?

Tu te scarpini în cap și te gân­dești că n‑ar fi o idee prea bună să scădeți con­tribuția fiecăruia. Pen­tru că, dacă rămân bani, ar tre­bui folosiți ca să mai reparați con­ducta de apă și canalizarea care fac ade­sea prob­leme, să plătiți o ver­i­fi­care la insta­lația de gaz ca să stați lin­iștiți că totul e în reg­ulă și poate să faceți și reparați­ile alea mereu amâ­nate la insta­lația elec­trică. Dar fii-tu' începe să țipe că nu vrei binele fam­i­liei și că arunci banii pe geam, că nu urmărești intere­sele casei, că ați putea trăi mai bine azi în loc să faceți atâtea reparații.

N‑are rost, îți explică el cu ton răstit, mai bine de banii ăștia vă luați și voi o bere, niște mici, faceți o paranghe­lie, vă simteți bine. Și, apropo — zice el — ar fi bine să preiei tu din nou grija util­ităților, să te des­curci cu plata fac­turilor, că el are alte tre­buri și nu mai are cum să se ocupe de asta. Și ție ți se pare cam aiurea că după ce vrea să puneți mai puțini bani, îți pasează ție grija de a te des­curca cu fac­turile.

Cam asta e situ­ația cu codul fis­cal, dragă citi­torule. Iar Ponta e fii-tu'. Ai pri­ceput morala poveștii?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Andrada

    Dacă fiu-tău zice că n‑are timp să stea la coadă să plătească fac­turile, să le achite de pe tele­fon… 😉 😀


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu