Codul fiscal explicat pentru nespecialiști

Imaginează‐ți că locu­iești în ace­eași casă cu fiul tău. Fie­care are par­tea lui de locu­ință, fie­care își plă­tește sepa­rat chel­tu­ie­lile, mai puțin cos­tul uti­li­tă­ți­lor. Pen­tru că aveți împre­ună un sin­gur con­tor pen­tru ener­gie elec­trică, un sin­gur con­tor pen­tru gaz și un sin­gur ceas pen­tru con­su­mul de apă. Știți cam cât costă în fie­care lună toate astea, dar nu există nici o metodă foarte exactă de a le împărți între voi, așa că puneți fie­care bani după niște reguli pe care le‐ați dis­cu­tat îna­inte: cam atâta pune fii‐tu', cam atât pui tu. Și fac­tu­rile se plă­tesc la timp.

Pe urmă tu te hotă­răști să‐i dai băi­a­tu­lui res­pon­sa­bi­li­ta­tea admi­nis­tră­rii aces­tor chel­tu­ieli, că a cres­cut și e vre­mea să demon­streze că e în stare să fie res­pon­sa­bil. Să aibă el grijă să strângă banii și să plă­tească fac­tu­rile. Iar el face asta o vreme, totul pare ok, până într‐o zi când îți spune că s‐a gân­dit mai bine și ar fi bine să redu­ceți cota pe care o dați fie­care din­tre voi, pen­tru că în ultima vreme fac­tu­rile sunt mai mici ca valoare și uite că rămân bani de la o lună la alta. Ce rost are să puneți deo­parte mai mulți bani decât costă uti­li­tă­țile?

Tu te scar­pini în cap și te gân­dești că n‐ar fi o idee prea bună să scă­deți con­tri­bu­ția fie­că­ruia. Pen­tru că, dacă rămân bani, ar tre­bui folo­siți ca să mai repa­rați con­ducta de apă și cana­li­za­rea care fac ade­sea pro­bleme, să plătiți o veri­fi­care la insta­la­ția de gaz ca să stați liniș­tiți că totul e în regulă și poate să faceți și repa­ra­ți­ile alea mereu amâ­nate la insta­la­ția elec­trică. Dar fii‐tu' începe să țipe că nu vrei binele fami­liei și că arunci banii pe geam, că nu urmă­rești inte­re­sele casei, că ați putea trăi mai bine azi în loc să faceți atâ­tea repa­ra­ții.

N‐are rost, îți explică el cu ton răs­tit, mai bine de banii ăștia vă luați și voi o bere, niște mici, faceți o paran­ghe­lie, vă sim­teți bine. Și, apropo – zice el – ar fi bine să pre­iei tu din nou grija uti­li­tă­ți­lor, să te des­curci cu plata fac­tu­ri­lor, că el are alte tre­buri și nu mai are cum să se ocupe de asta. Și ție ți se pare cam aiu­rea că după ce vrea să puneți mai puțini bani, îți pasează ție grija de a te des­curca cu fac­tu­rile.

Cam asta e situ­a­ția cu codul fis­cal, dragă citi­to­rule. Iar Ponta e fii‐tu'. Ai pri­ce­put morala poveș­tii?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Andrada

    Dacă fiu‐tău zice că n‐are timp să stea la coadă să plă­tească fac­tu­rile, să le achite de pe tele­fon… 😉 😀


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu