Gramatica e sexi

O gașcă de cân­tă­reți din­tre ăștia aflați la modă au scos o piesă nouă în care e vorba des­pre a scrie și a vorbi corect. Dacă iei la scu­tu­rat cele­lalte piese pe care le cântă, sigur des­co­peri des­tule gre­șeli de gra­ma­tică prin texte, dar – hei! – e cineva care zice că e per­fect din punc­tul ăsta de vedere? Fap­tul că gra­ma­tica a ajuns subiect de cân­te­cele edu­ca­tive ar tre­bui să ne dea de gân­dit tutu­ror: limba română se strică tot mai tare cu fie­care zi.

Bine­în­țe­les că ime­diat după lan­sa­rea pie­sei au apă­rut și reac­ți­ile. Că piesa con­ține niște erori gra­ma­ti­cale, care de fapt nu sunt erori de gra­ma­tică, ci ine­xac­ti­tăți prin omi­siune. La un moment dat tex­tul spune că "să fi se scrie doar cu un i", ceea ce ade­vă­rat doar în anu­mite cazuri. Ok, nu e gaură în cer, zic eu. Ori­cum nu poți să faci un manual de gra­ma­tică în patru strofe și‐un refren. Dar câr­co­tă­și­mea inter­naută are jude­căți abso­lute: sunt peni­bili pen­tru că și ei, cân­tă­re­ții, fac gre­șeli gra­ma­ti­cale, ba chiar și în această piesă.

În orice manual de teo­ria comu­ni­că­rii unul din­tre pri­mele lucruri care ți se explică este că ale­ge­rea cana­lu­lui de comu­ni­care potri­vit este foarte impor­tantă. Cum s‐ar zice degeaba îi cânți por­cu­lui la vioară dacă nu‐l scar­pini pe burtă. Și prima între­bare logică pe care mi‐o pun este: cine sunt cei care ajung cel mai des și mai repede la ure­chea agra­ma­ți­lor? Păi Andra, Smi­ley, Ruby, Puya et co. Ce canal de comu­ni­care mai potri­vit decât pie­sele lor?

Iar al doi­lea aspect, nu mai puțin impor­tant, este cum for­mu­lezi mesa­jul. "Gra­ma­tica e sexy" e un mod de a pune pro­blema. Celă­lalt, pro­pus de radi­ca­lii inter­na­uți (din­tre care am făcut și eu ade­sea parte, recu­nosc), este "mă‐ta are cra­timă". Pe care ziceți că agra­ma­ții de azi îl vor auzi, înțe­lege și accepta mai degrabă?

Deci, gra­ma­tica e sexi. Bravo, mă băieți, mai faceți piese de‐astea. Până la urmă câr­co­ta­șii vor pri­cepe și ei. Asta în cazul în care nu‐și doresc de fapt să existe mereu agra­mați ca să aibă ei un subiect peren de iro­nii supe­ri­oare. Și să se simtă bine că‐s deș­tepți.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu