Gramatica e sexi

O gașcă de cân­tăreți din­tre ăștia aflați la modă au scos o piesă nouă în care e vorba despre a scrie și a vorbi corect. Dacă iei la scu­tu­rat cele­lalte piese pe care le cântă, sigur descoperi destule greșeli de gra­mat­ică prin texte, dar — hei! — e cineva care zice că e per­fect din punc­tul ăsta de vedere? Fap­tul că gra­mat­ica a ajuns subiect de cân­te­cele educa­tive ar tre­bui să ne dea de gân­dit tuturor: limba română se strică tot mai tare cu fiecare zi.

Bineînțe­les că ime­diat după lansarea pie­sei au apărut și reacți­ile. Că piesa conține niște erori gra­mat­i­cale, care de fapt nu sunt erori de gra­mat­ică, ci inex­ac­tități prin omi­si­une. La un moment dat tex­tul spune că "să fi se scrie doar cu un i", ceea ce ade­vărat doar în anu­mite cazuri. Ok, nu e gaură în cer, zic eu. Oricum nu poți să faci un man­ual de gra­mat­ică în patru strofe și-un refren. Dar câr­cotășimea inter­naută are judecăți absolute: sunt peni­bili pen­tru că și ei, cân­tăreții, fac greșeli gra­mat­i­cale, ba chiar și în această piesă.

În orice man­ual de teo­ria comu­nicării unul din­tre primele lucruri care ți se explică este că alegerea canalu­lui de comu­ni­care potrivit este foarte impor­tantă. Cum s‑ar zice dege­aba îi cânți por­cu­lui la vioară dacă nu‑l scarpini pe burtă. Și prima între­bare log­ică pe care mi‑o pun este: cine sunt cei care ajung cel mai des și mai repede la ure­chea agra­maților? Păi Andra, Smi­ley, Ruby, Puya et co. Ce canal de comu­ni­care mai potrivit decât piesele lor?

Iar al doilea aspect, nu mai puțin impor­tant, este cum for­mulezi mesajul. "Gra­mat­ica e sexy" e un mod de a pune prob­lema. Celălalt, pro­pus de rad­i­calii inter­nauți (din­tre care am făcut și eu ade­sea parte, recunosc), este "mă-ta are cra­timă". Pe care ziceți că agra­mații de azi îl vor auzi, înțelege și accepta mai degrabă?

Deci, gra­mat­ica e sexi. Bravo, mă băieți, mai faceți piese de-astea. Până la urmă câr­co­tașii vor pri­cepe și ei. Asta în cazul în care nu-și doresc de fapt să existe mereu agra­mați ca să aibă ei un subiect peren de ironii supe­rioare. Și să se simtă bine că‑s deștepți.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu