Obama, pacificatorul

Rusia e din ce în ce mai agre­sivă. Putin joacă toate cărțile pe care le are și de fiecare dată când lumea crede că a atins o nouă lim­ită a îndrăznelii demon­strează tuturor că are tupeul de a forța și mai mult. Crimeea, Don­bas, Siria — în mai puțin de doi ani rușii au por­nit războiul în diverse forme, câștigând poz­iții strate­gice. Și dacă primele două pot fi dis­cutabile agre­siuni — pen­tru că pop­u­lația acelor regiuni este pre­pon­der­ent rusă — în Siria rușii își afirmă pen­tru prima oară rolul de jan­darm mon­dial. Unde amer­i­canii și NATO nu vor să facă nimic, fac ei ordine. În felul lor și după cri­teri­ile lor.

Dar toate astea nu au început ieri. Toate astea au devenit posi­bile pen­tru că Amer­ica și‑a aban­do­nat poz­iți­ile. Admin­is­trația Obama a fost și este cea mai slabă din­tre toate guvernările amer­i­cane din ultimul secol în priv­ința politicii externe. Viz­iu­nile social­iste ale democraților — cu faimo­sul lor Tea Party — de a relaxa atmos­fera politică inter­națion­ală au dat un mare chix. Retrager­ile din Irak, com­pro­misul cu Iranul, reduc­erea implicării din Afgan­istan și lipsa oricărui con­trol asupra evoluției stat­u­lui islamic sunt tot atâtea decizii strate­gice proaste care n‑au făcut altceva decât să‑i invite pe ruși să se man­i­feste. Para­doxal, Obama vede acum cum strate­gi­ile sale "rev­oluționare" au năs­cut un con­flict mai grav decât cel inițial pen­tru că pun față în față NATO și Rusia.

Un cotid­ian francez a cat­a­lo­gat primul raid aer­ian rus­esc în Siria drept începutul celui de-al treilea război mon­dial. Încă nu sun­tem acolo, dar nici departe de acel moment. Rușii fac ce vor, bom­bardează inclu­siv rebe­lii sirieni care se opun regimu­lui Assad, adică exact pe cei pe care amer­i­canii i‑au susținut cu dis­creție și zgârce­nie. E o situ­ație care în șah se numește pat: dacă tac din gură, amer­i­canii se dovedesc niște papă-lapte care sunt dom­i­nați de ruși, iar dacă con­traat­acă se vor face vino­vați de pornirea unui con­flict deschis între ei și ruși. Nici una din­tre aces­tea nu este o opți­une bună. Au ajuns însă aici pen­tru că au ezi­tat să facă ce tre­buia făcut la momen­tul potrivit. Și asta pen­tru că pe dom­nul Obama l‑a apu­cat paci­fis­mul.

Și în acest acces de paci­fism a avut totuși o idee bună: în ziua de azi nu armele sunt cea mai per­fidă amenințare, căci inam­icul poate răspunde la fel. Tre­buie să alegi calea prin care inam­icul nu are replică. Iar în cazul Rusiei aceasta este, evi­dent, econo­mia. Sug­ru­marea eco­nom­ică a rușilor dă rezul­tate, dacă e făcută cu cap și cu răb­dare. Dom­nul Obama n‑a avut însă intu­iția de a asigura de coop­er­area unei Europe depen­dente de gazul rus­esc și mai ales a unei Ger­manii cu interese eco­nom­ice sem­ni­fica­tiv bazate pe ener­gia Siberiei. Fără alter­na­tivă pen­tru con­ductele Rusiei, Statele Unite au asi­s­tat cu neputință și frus­trare cum Putin și Merkel șușotesc în taină despre ce și cum se va întâm­pla cu Crimeea și Ucraina.

Nenoro­cirea și mai mare e că, în partea cealaltă a politicii amer­i­cane, repub­li­canii pregătesc niște car­i­ca­turi de oameni ca potențiali can­di­dați la președ­inție: Jeb Bush și Don­ald Trump. E sufi­cient să‑i vezi ca să-ți dai seama cât de mare e peri­colul de a avea ges­turi exce­sive în celălalt sens, al agre­siv­ității. Și uite așa, Obama The Peace­Maker a încur­cat toate bor­canele politicii externe cu filo­zofi­ile sale de club de dez­ba­teri politice. Lumea nu e o aulă aca­d­e­mică pen­tru dis­cuții prin­cip­i­ale. Și nici nu cred că va fi vre­o­dată.

Lumea e o con­tinuă coridă. Sin­gura între­bare e cine e tore­adorul și cine e tau­rul care va fi sac­ri­fi­cat.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Bogdan

  O corec­tie — Tea Party e o mis­care din cadrul Par­tidu­lui Repub­li­can.
  Iar cat priveste impli­carea SUA, acum cativa ani erau prea impli­cati (Afgan­istan, Irak, sanc­tiuni in Iran) si toti ii crit­i­cau pen­tru asta, acum cand nu se implica iarasi sunt crit­i­cati.

 2. Michel Kondratoff

  il n'y aura pas de troisieme guerre mon­di­ale les medi­ats fran­cais defend­ent les amer­i­cains et ils dis­ent n'importe quoi sur les Russes

 3. Tomulescu Sorel

  Asa este. Dar nu ai men­tionat si raul facut de amer­i­cani in lume, care‑i mult mai mare decat cel facut de rusi. Ia zi, cat ai primit sa scrii acest arti­col? Cui faci pro­pa­ganda?

  • Jurnal de bord

   De ce crezi că fac pro­pa­gandă? Pen­tru că nu sunt de aceeași părere cu tine? Oricine are altă părere e pro­pa­gan­dist? Păr­erea ta că rușii n‑au făcut atâta rău nu e pro­pa­gandă pen­tru ruși? Știi ceva despre cât rău au făcut rușii românilor? Sau ești pro­pa­gan­dist plătit pe ruble?

 4. Rock Silver

  Intere­sant cum vor­biti voi aici.…fara sa fi cercetat…cap-coada.Da…este adevarat.…Obama si CIA au creat ISIS,ISIL.Putin a dat de dovezi si ras­toarna totul in favoarea lui.E o oportunitate.Cat despre bombardamente.…sa fim seriosi.…e geno­cid curat din toate taberele impli­cate in acest razboi.Cautati dovezile..cercetati.…comparati! Iar pentru.…toti Ilu­mi­nati care vorbesc aiurea peste tot…fara cunostinta.…da…sunt foarte imformat…verifica pro­filul meu…oricum o veti face:)))

 5. Dragomir Daniel Tiberivs

  Nici Obama nici Putin nici Hol­lande nu sunt cetăţeni sirieni. Deci ciocu mic în polit­ica internă a Siriei. Vari­anta cu "noi, amer­i­canii, spri­jinim teror­iştii ăia buni (al-Nusra/Al-Qaeda)" pică, din moment ce rebe­lii mod­er­aţi au fost ani­hi­laţi de saudiţi în 2013 fiindcă citez, erau "paci­fişti şi necom­bat­anţi", deci nefolos­i­tori intere­selor wah­habite (sau­dite) şi amer­i­cane în zonă. Scurt pe doi, SUA a spri­jinit TOATE grupările mil­itare care s‑au opus lui Assad fiindcă Assad era sec­u­lar (a se citi "european/anti-islamist") pe când ei doreau isla­mul ca politică de stat. Şi când spun "ei" mă refer la peste 35 de naţii de mer­ce­nari care luptă împotriva guver­nu­lui sirian. Spon­sorizaţi de SUA, după cum spunea un nene citind dintr-un raport al Pen­tagonu­lui: https://www.youtube.com/watch?v=p2NkjNvwuaU

 6. Paraschiv Fanica-Gabi

  Obama ai belit‑o pe romaneste ! Rusia ti‑a luat fata; in loc sa mai sugi petro din tar­ile arabe sugi.…acadele, 1 leu bucata !

 7. Daniel Barz

  Si "Jur­nal de bord" este spon­sorizat ? De cine sun­teti platiti ca sa mintiti poporul ?

  • Jurnal de bord

   De amer­i­cani. Mă plătesc ca să fac mișto de președ­in­tele lor. Sunt o liftă trădă­toare de țară care m‑am vân­dut pe câțiva dolari. E ok? V‑ați lin­iștit acum? Aveți niște rațion­a­mente abso­lut copilărești, în ciuda vârstei. De mii de ani încoace lumea a fost dom­i­nată de imperii și regate put­er­nice, de la romani până la ruși și amer­i­cani și aveți pre­tenția ca acum să fim toți într‑o pace și‑o armonie. Cum să fim calmi când nici măcar când vă expri­mați pe un blog nu puteți fi decât inju­rios și jig­ni­tor? Cu ce fel de oameni să se con­stru­iască o lume pașnică? Cu isterici și extrem­iști?

  • Daniel Barz

   scria clar ca pag­ina e spon­sorizata ! Acum ati mod­i­fi­cat ! Sustineti amer­i­canii care sunt niste crim­i­nali prin razboaiele care le duc ! daca si rusii sau alte tari fac ace­lasi lucru sunt si ele, tar­ile respec­tive niste crim­i­nali !

  • Jurnal de bord

   Da, este "spon­sored link". Am plătit 5 lei către Face­book ca să-mi dis­tribuie arti­colul. Alt­fel cum cre­deți că ajungea arti­colul la dvs și aveam plăcerea să fiu jig­nit de dvs. nefi­ind conec­tați pe FB? Pe gratis? Nu, plătesc ca să primesc scuipați pen­tru opini­ile mele. Dacă vă pasionează aspectele finan­ciare vă pot spune că din cei 5 lei până acum s‑au chel­tuit 2,35 lei și am primit 78 de click-uri pe arti­col, adică un click m‑a costat aprox­i­ma­tiv 3 bani. Pe care i‑am plătit eu pen­tru priv­i­legiul de a fi jig­nit de dvs. E limpede acum?

 8. Daniel Barz

  Amer­i­canii in cei 239 ani de la infintare au 222 ani de razboi ! Ce paci­fi­ca­tor Obama ? Majori­tatea prsed­in­tilor amer­i­cani sunt crim­i­nali de razboi ! Hitler nu a fcaut atatea crime de razboi cate au facut amer­i­canii !

  • Jurnal de bord

   Să nu exagerăm. Pe Hitler și pe Stalin e cam greu să‑i egaleze cineva. Cifrele con­trazic afir­mația dvs.

 9. Vali Ceaus

  Gluma proasta este spus foarte politicos,unde au facut amer­i­canii pace ?ei doar dis­trug si exploateaza,Putin este cel mai patriot sef de stat pen­tru tara lui,normal ca la amer­i­cani nu le con­vine ca rusii ataca isis,care sunt antre­nati si sub­ven­tionati de amer­i­cani

  • Jurnal de bord

   Amer­i­canii nu susțin ISIS, ci rebe­lii sirieni care vor să‑l dea jos pe Assad. Sunt niște difer­ențe sem­ni­fica­tive.

  • Daniel Barz

   Jur­nal de bord Amer­i­canii indifer­ent pe cine sustin, ei inarmeaza pe unii ca sa se bata cu altii pen­tru ca ei sa prof­ite de boga­tia lor . Asa au facut si in Iraq mintind , bom­bar­dand pop­u­la­tia nevi­no­vata si omorand mil­ioane de per­soane pen­tru a le lua petrolul. Si uite ca de 13 ani ii inarmeaza si acolo pe unii sa se rzboiasca intre ei iar ei sa se infrupte din boga­tia lor. Sunt niste jigodii ordinare care doar asta au facut in cei 222 de ani provo­cand razboaie si omorand mil­ioane de per­soane nevi­no­vate. Nu zic ca nu or fi vino­vati si rusii , dar ce fac evreii care con­duc amer­ica este de‑a drep­tul stri­ga­tor la cer. Cum ar fi sa sustina si rusii pe negrii din amer­ica si sa ‑i inarmeze ca sa‑l dea jos pe Obama? Ce tre­aba are amer­ica sa dea jos pe toti sefii de stat din tar­ile arabe si sa creeze haos in lume ? Va spun eu ca ei vor sa con­troleze lumea, sa se imbo­gateasca pe seama nenoro­cirii altora si de aceea sunt cele mai mari jigodii ale lumii impre­una cu evreii si va tre­bui sa vina vre­mea sa plateasca pen­tru toate crimele facute !

  • Daniel Barz

   Ii inte­leg pe cei din mass media care aduc laude inter­ven­ti­ilor amer­i­cane in tar­ile arabe si nu numai, sau trec sub tacere crimele facute de amer­i­cani in toate tar­ile arabe , ii inte­leg zic fiindca toata mass media e obe­di­enta , platita si cumparata (alte jigodii ordinare) dar nu ii inte­leg pe oamenii liberi in gandire care ii zuca‑n C.U.R. pe amer­i­canii care invadeaza tari mintind si omorand mii de per­soane nevi­no­vate ( recent au bom­bar­dat un spi­tal si nu raspunde nimeni) si cand fac ace­lasi lucru rusii ei sunt cat­a­lo­gati in fel si chip. Toti si rusii si amer­i­canii sunt niste jigodii ordinare si niste crim­i­nali de razboi , sa fie clar , dar rusii inca sub Putin nu au omorat si dis­trus atatea tari cate a dis­trus Amer­ica

  • Daniel Barz

   De ce a fost omorât Muam­mar al-Gaddafi:

   Au tre­cut aprox­i­ma­tiv patru ani de când a început aşa numita “primă­vara arabă”

   Libia, sub lovi­turile aeriene ale NATO, şi a raidurilor insur­genţilor lib­er­ali şi islamişti, s‑a trans­for­mat din Jamahirie în “tânără democraţie”.

   Să vedem ce nu le‑a con­venit amer­i­canilor, de ce l‑au omorât pe Muam­mar al-Gaddafi:
   1. Libia lui Gaddafi nu avea nici o dato­rie faţă de nimeni în lume.
   2. Preţul unui litru de ben­z­ină era de 0.14$
   3. Preţul unei pâini era de 0.15$
   4. Învăţămân­tul şi spi­talizarea erau gra­tu­ite.
   5. Tinerii căsă­toriţi primeau în dar 64000$ pen­tru a‑şi procura aparta­ment.
   6. Fiecare fam­i­lie lib­iană avea pro­pria casă.
   7. Pen­tru fiecare mem­bru, familia lib­iană primea anual 1000$ sub­venţii.
   8. Pen­tru fiecare copil nou năs­cut, familia primea 7000$, aju­tor mate­r­ial.
   9. Aju­torul de şomaj 730$ lunar.
   10. Orice lib­ian, dacă era admis la ori­care fac­ul­tate din lume, primea 2500 euro de la stat plus întreţinere plus un auto­mo­bil.
   11. Salariul unei asis­tente med­icale era de minim 1000$.
   12. Auto­mo­bilele în ţară erau vân­dute numai la preţ de fab­rică.
   13. La deschiderea pro­priei afac­eri, Jamahiriya Lib­iană oferea un aju­tor mate­r­ial de 20000$, într‑o sin­gură tranşă.
   14. Nu exista impozit pe imo­bil, la aparta­mente şi casele de locuit.
   15. Impozitele mari erau interzise prin lege.
   16. Cetăţenii libi­eni primeau cred­itele fără dobândă din partea stat­u­lui.
   17. Ener­gia elec­trică era gra­tu­ită pen­tru pop­u­laţie.
   18. În toată ţara era dez­voltată o reţea de mag­a­zine pen­tru famili­ile cu mulți copii, în care ali­mentele de bază erau vân­dute la un preţ sim­bolic.
   19. Pen­tru vân­zarea pro­duselor ali­mentare cu ter­menul expi­rat – amenzi astro­nom­ice.
   20. Pen­tru fal­si­fi­carea preparatelor med­icale – pedeapsa cu moartea.
   21. Vân­zarea şi con­sumul de alcool – interzis prin lege.
   22. Inter­me­dierea în vân­zarea imo­bilelor – interzisă prin lege.
   23. După venirea la put­ere a lui Gaddafi, din Libia au fost alun­gate mar­ile cor­po­raţii.
   24. Doar după pre­lu­area put­erii de către Gaddafi, negrii din sudul Libiei au primit drep­turi cetăţeneşti.
   25. În 40 ani de “dic­tatură” pop­u­laţia ţării a cres­cut de trei ori, iar mor­tal­i­tatea infan­tila s‑a micşo­rat de nouă ori.
   26. Sper­anţa de viaţă a cres­cut de la 51,5 la 74,5 ani.
   27. Gaddafi a luat decizia de a scoate Libia din sis­temul ban­car mon­dial şi alte 12 tari arabe erau gata să‑i urmeze exem­plul.

   Acum Libia nu mai are nimic, în afară de “democraţie”.

  • Gereb Angela

   Dar nu e tarziu Daniel Barz sa o faca , cunoscand ambitia per­icu­loasa a lui Putin, stilul lui dur de a privi-si la pro­priu si la fig.- tot ce nu i se inchina.

  • Daniel Barz

   De ce a fost omorât Muam­mar al-Gaddafi:

   Au tre­cut aprox­i­ma­tiv patru ani de când a început aşa numita “primă­vara arabă”

   Libia, sub lovi­turile aeriene ale NATO, şi a raidurilor insur­genţilor lib­er­ali şi islamişti, s‑a trans­for­mat din Jamahirie în “tânără democraţie”.

   Să vedem ce nu le‑a con­venit libi­e­nilor, de ce l‑au omorât pe lid­erul lor Muam­mar al-Gaddafi:
   1. Libia lui Gaddafi nu avea nici o dato­rie faţă de nimeni în lume.
   2. Preţul unui litru de ben­z­ină era de 0.14$
   3. Preţul unei pâini era de 0.15$
   4. Învăţămân­tul şi spi­talizarea erau gra­tu­ite.
   5. Tinerii căsă­toriţi primeau în dar 64000$ pen­tru a‑şi procura aparta­ment.
   6. Fiecare fam­i­lie lib­iană avea pro­pria casă.
   7. Pen­tru fiecare mem­bru, familia lib­iană primea anual 1000$ sub­venţii.
   8. Pen­tru fiecare copil nou năs­cut, familia primea 7000$, aju­tor mate­r­ial.
   9. Aju­torul de şomaj 730$ lunar.
   10. Orice lib­ian, dacă era admis la ori­care fac­ul­tate din lume, primea 2500 euro de la stat plus întreţinere plus un auto­mo­bil.
   11. Salariul unei asis­tente med­icale era de minim 1000$.
   12. Auto­mo­bilele în ţară erau vân­dute numai la preţ de fab­rică.
   13. La deschiderea pro­priei afac­eri, Jamahiriya Lib­iană oferea un aju­tor mate­r­ial de 20000$, într‑o sin­gură tranşă.
   14. Nu exista impozit pe imo­bil, la aparta­mente şi casele de locuit.
   15. Impozitele mari erau interzise prin lege.
   16. Cetăţenii libi­eni primeau cred­itele fără dobândă din partea stat­u­lui.
   17. Ener­gia elec­trică era gra­tu­ită pen­tru pop­u­laţie.
   18. În toată ţara era dez­voltată o reţea de mag­a­zine pen­tru famili­ile cu mulți copii, în care ali­mentele de bază erau vân­dute la un preţ sim­bolic.
   19. Pen­tru vân­zarea pro­duselor ali­mentare cu ter­menul expi­rat – amenzi astro­nom­ice.
   20. Pen­tru fal­si­fi­carea preparatelor med­icale – pedeapsa cu moartea.
   21. Vân­zarea şi con­sumul de alcool – interzis prin lege.
   22. Inter­me­dierea în vân­zarea imo­bilelor – interzisă prin lege.
   23. După venirea la put­ere a lui Gaddafi, din Libia au fost alun­gate mar­ile cor­po­raţii.
   24. Doar după pre­lu­area put­erii de către Gaddafi, negrii din sudul Libiei au primit drep­turi cetăţeneşti.
   25. În 40 ani de “dic­tatură” pop­u­laţia ţării a cres­cut de trei ori, iar mor­tal­i­tatea infan­tila s‑a micşo­rat de nouă ori.
   26. Sper­anţa de viaţă a cres­cut de la 51,5 la 74,5 ani.
   27. Gaddafi a luat decizia de a scoate Libia din sis­temul ban­car mon­dial şi alte 12 tari arabe erau gata să‑i urmeze exem­plul.

   După cum spun amer­i­canii, familia Gaddafi avea pro­pri­etăţi în val­oare de zeci de mil­iarde, însă dacă luăm în cal­cul că la noi toate cele mai sus enu­mer­ate lipsesc din­tot­deauna, iar politi­cienii noştri totuşi sunt multi mil­iar­dari, vă daţi seama ce moarte ar merita ei? Şi stra­niu lucru, amer­i­canii nu vin să‑i omoare pe alde Filat, Voronin sau Pla­hot­niuc (din R. Moldova) şi să ne salveze de tirani, cum s‑au grăbit să o facă în Libia.

   Acum Libia nu mai are nimic, în afară de “democraţie”.

  • Daniel Barz

   Gereb Angela Gereb Angela asa‑i, aveti mare drep­tate nu tre­buie con­damnat acela care face crime si omoara mil­ioane de per­soane, le lasa fara ada­post si fara hrana ci tre­buie con­damnat altcineva care si el ar PUTEA " sa o faca" la fel , pen­tru ca asa vrem noi mass media ! Crim­i­nalul care o face tre­buie elo­giat pen­truca a facut o tre­aba nemaipomenita in Iraq, Libia, Liban, Tunisia, Egipt, etc. si nu au fost desigur interese amer­i­cane ci doar le‑a pasat de democ­ra­tia din tar­ile respec­tive, asa cum le pasa si acum de refu­giati si ii spon­sorizeaza sa desta­bi­lizeze si Europa si apoi pot sta lin­is­titi gunoaiele de amer­i­cani con­dusi de evrei ca au real­izatce si-au pro­pus !

  • Vali Ceaus

   Bravo dl Daniel,total de acord cu dvoas­tra

  • Constanta Andrei

   Are careva infor­matii direct din tar­ile arabe?Anul trecut,vorbeam cu un coleg iordanian;il aud tipand in telefon"ne bombardeaza";intreb-cine?.…imi raspunde,americanii care gre­sesc tintele;a doua zi mi‑a trimis poze cu bine­fac­er­ile lui Obama.Mai depas­esc granitele,neintentionat.…

 10. Colios Cosmin

  titlul e o gluma proasta

  • Jurnal de bord

   Nu, nu e o glumă, cu atât mai puțin proastă. E o ironie la adresa politicii lui Obama, care a cedat teren în fața Rusiei și ne‑a pus pe toți într‑o situ­ație foarte difi­cilă.

  • Colios Cosmin

   am inte­les ca e o ironie la adresa "politicii" lui Obama , daca polit­ica se poate numi ce face Obama. Numai ca sim­pla alat­u­rare a ter­me­nilor Obama si paci­fi­ca­tor este un oxi­moron ,(mai mult moron in engleza )


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu