Misterul mâinii lu' Haralambie

Mis­terul care învăluie așa-zisul furt al moaștelor sfân­tu­lui Har­alam­bie, com­puse din una bucată mână stângă, pre­su­pus a fi comis de niște cetățeni români în Gre­cia, a fost risipit cu aju­torul echipei de inves­ti­gații para­nor­male a site-ului nos­tru. În exclu­siv­i­tate pen­tru Româ­nia relatăm citi­to­rilor noștri culisele aces­tui caz sen­za­țional care a răvășit conști­ințele eno­ri­așilor români. Vă garan­tăm că veți rămâne proști după ce veți citi aceste dezvăluiri!

Care va să zică, con­form infor­mați­ilor ofi­ciale, patru inși — trei pre­oți aju­tați de un laic — ar fi furat mâna stângă a lu' prea-sfântu' Har­alam­bie dintr‑o mână­stire gre­cească, prof­itând de neat­enția man­i­fes­tată de călugării-bodyguarzi, care se uitau în acel moment la dracu' Dum­nezeu știe ce. Când și-au dat seama că s‑ar putea să fie prinși au ascuns laba mâna sfân­tu­lui într‑o pădure. Bine că n‑a dis­părut drac­u­lui — Doamne iartă-mă! — luată de vreun maid­anez intra­co­mu­ni­tar, deși nu cred că ăștia ar pune gura pe așa ceva. Nu știu ei ce‑i bun de pupat! Încolțiți de mișe­leasca poliție gre­cească, au tre­buit să se pre­dea, fiind găsite asupra lor și niște cranii de mar­tiri sus­pecți de lipsa can­on­izării, plus un max­i­lar cu o sfințe­nie incertă.

Șacalii Inter­ne­tu­lui, cunoscuți pen­tru feroc­i­tatea lor, s‑au repezit ime­diat să den­i­greze prea-cinstitele fețe bis­ericești, pre­cum o așa-numită Kar­ioka care — într-un infam arti­col pe care vă rugăm să nu‑l citiți aici — insin­uează că ei ar fi avut un car­ac­ter duplic­i­tar, man­i­fe­s­tat prin încăl­carea unora din­tre cele zece sfinte porunci, cum ar fi de pildă cea cu "să nu furi". Site-ul nos­tru se delim­itează cu oroare de aseme­nea inter­pretări rău-voitoare și vă mai roagă încă o dată să nu citiți acest blog infam aici.

Real­i­tatea este, dragi evlavioși, cu totul alta. Din surse pe care deo­cam­dată nu le putem decon­spira (mulțu­mim, Doamne, că ne-ai lumi­nat calea și mintea!) am aflat urmă­toarele:

  • cei patru hoți erau trei: părinții Luca și Matei
  • crani­ile și max­i­larul erau de la niște mar­tiri în curs de can­on­izare de la Aiud, iar preas­finți­ile lor le-au coman­dat în Gre­cia niște racle per­son­al­izate, cu căp­tușeală de cat­ifea și volă­nașe de dan­telă și acuma venis­eră la probă
  • nu au furat moaștele, ci au com­ple­tat colecția for­mată din cele­lalte patru mâini stângi ale sfân­tu­lui Har­alam­bie pe care deja le aveau.

Așa să ne ajute Har­alam­bie!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu