Doamna Stela, specialista noastră

Hai să ne entu­zi­as­măm toți, fra­ți­lor! A ros­tit madam Stela Popescu, artista nos­tră națio­nală, un dis­curs memo­ra­bil în seri­a­lul Las Fier­binți de la ProTV. A zis des­pre situ­a­ția învă­țămân­tu­lui, dom'ne! Cum au spus unii, a făcut "o radi­o­gra­fie per­fectă". Băi, da' așa ceva n‐am mai auzit! Nimeni n‐a mai avut cla­ri­ta­tea asta de cris­tal: nu‐s des­tui bani pen­tru școala româ­nească! Nimeni n‐a mai avut pre­ci­zia asta de bis­tu­riu: în școli sunt tot felul de incom­pe­tenți anga­jați pe post de învă­ță­tori și pro­fe­sori! Habar n‐aveam. Noi toți cre­deam că școala se scaldă în bani și pro­fe­so­rii sunt toți genii ale edu­ca­ției. Ce șoc! Ce groază acum când auzim ade­vă­rul!

Și ce coin­ci­dența dra­cu­lui să apară mono­lo­gul ăsta fix acum când sin­di­ca­tele din învă­țământ nego­ci­ază măriri de sala­rii cu guver­nul. A dra­cu­lui sincronizare.Și uite că au obți­nut 15% peste creș­te­rea aia de 10% care deja o pri­mi­seră, adică 25% după arit­me­tica dom­nu­lui Ponta, care ar tre­bui tri­mis îna­poi la domnii pro­fe­sori ca să afle că o creș­tere de 10% apli­cată la 100 de lei înseamnă 110 lei, iar o creș­tere de 15% apli­cată la 110 lei înseamnă 126,5 lei. Domnu' Ponta ar putea să meargă la Moise Guran ca să îi explice el de ce 126,5 lei față de 100 de lei nu înseamnă o creș­tere de 25%.

Dar doamna Stela, ce ziceți de ea? Ce artistă! Ce joc! Ce inter­pre­tare! Aproape că mi‐au dat lacri­mile când am auzit‐o. Noroc că mi‐am adus aminte cum face ea reclame la far­ma­ci­ile Catena dim­pre­ună cu maes­trul Arși­nel – ăla care se bagă în față la transplan­tul de rinichi – și mi‐a mai tre­cut. De unde să știe sără­cuța de tanti Stela că încu­ra­jează indus­tria medi­ca­men­te­lor care e cea mai mare jec­mă­ne­ală la dru­mul mare din tot comer­țul modern? De unde să aibă ea habar ce bani negri cir­culă între pro­du­că­tori și far­ma­cii? Ea doar face reclamă, e bine inten­țio­nată. Că la Catena e mai ieftin, nu‐i așa? Mai ieftin decât unde, doamna Stela? Mai ieftin decât la Sen­si­blu? Sau la Dona? Da' e mai ieftin decât la far­ma­cia Tei?

Da' și ProTV! Ce grijă pen­tru lumi­na­rea min­ți­lor noas­tre! Vă mai adu­ceți aminte că au mai făcut ei într‐un epi­sod, tot în Las Fier­binți, un dia­log al lui Răzvan Vasi­lescu cu nu mai știu cine des­pre cum se fac banii pen­tru par­tide? Și‐acuma cu învă­țămân­tul… Că doar școala e aia care strică copiii, în timp ce ProTV îi învață numai lucruri bune, le arată calea spre reu­șită prin muncă și le oferă modele de suc­ces de cea mai bună cali­tate. Așa că, din când în când, dra­gii de pro­du­că­tori de la ProTV se gân­desc să ne tre­zească civis­mul și spi­ri­tul cri­tic față de guver­nare. Că poate ne‐or fi amor­țit de la toate cri­mele și vio­lu­rile de babe pe care tot ei ni le rela­tează la ști­rile de la ora 5. Sau ni s‐or fi tocit de la show‐urile cre­tine pe care ni le oferă, pline de curve și anal­fa­beți pre­zen­tați pe post de vedete.

De‐aia zic: hai să ne entu­zi­as­măm toți, fra­ți­lor! După mono­lo­gul doam­nei Stela, așa de clar și de la obiect, învă­țămân­tul își va reveni pre­cum pasă­rea Pho­e­nix. N‐are cum alt­min­teri, 'mneaei e artista noas­tră națio­nală, ați văzut ce‐a făcut cu vân­ză­rile de la Catena și cu rating‐urile de la ProTV…

PS Dacă nu știți des­pre ce mono­log e vorba, luați de‐aici.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Pavel Lidia

    Da‐le tu idei celor de la Protv.…..Mâine vine Irina Loghin,în brate cu Fuego și icoană cu Maria Cio­banu .….Subiectul?????Politică între botez,nuntă și înmor­mân­tare!!!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu