Când totul începe cu NU

Am obser­vat că românii au o cal­i­tate extra­or­di­nară: ei știu întot­deauna ce NU vor. Ba, mai mult de atât, când e vorba să spună răspi­cat ce NU le place, sunt mult mai vred­nici în a‑și croi pan­carte și a ieși în stradă pen­tru a‑și face cunos­cute opini­ile. Nu exploatării de la Roșia Mon­tană. Nu demi­terii lui Raed Arafat. Nu taxei de mediu apli­cată auto­tur­is­melor. Nu autonomiei maghiare. Nu frac­turării hidraulice. Nu defrișărilor. Nu moscheii din București. Nu emi­granților din Ori­en­tul Mijlociu. Știm foarte clar la ce sun­tem con­tra.

Nu la fel de clar ne este pen­tru ce sun­tem pro. De pildă, cică ne dorim unirea cu frații noștri de peste Prut, dar nu îngh­e­suim să ieșim în stradă și să cerem asta. Nu știm foarte bine ce fel de politică de admin­is­trare ne-ar fi folos­i­toare, nu știm care lid­eri ar fi cei potriv­iți să ne stea în frunte. Isto­ria ultim­ilor 25 de ani este un șir de nein­spi­rate alegeri urmate de un alt șir de nemulțu­mite proteste. În acest necon­tenit șir de încer­cări și nereușite nu ne-am oprit nicio­dată — și nici nu dăm semne că am face‑o vre­o­dată — să facem un bilanț al pro­pri­ilor noas­tre rațion­a­mente și să încer­căm să fim mai con­sis­tenți în argu­men­tați­ile alegerilor pe care le facem.

Pen­tru clasa politică această lipsă de coerență socială este mană cerească. Pot promite orice atunci când vor să fie aleși, fără să împlin­ească nimic. Oricum românii nu știau ce vor, iar când va veni tim­pul bilanțu­lui unei guvernări e îndea­juns să semene puțină îndoială și con­fuzie. De îndată ne vom împărți în două tabere, fiecare din­tre ele spunând răspi­cat că ceilalți NU au drep­tate, că NU sunt patri­oți, că NU înțe­leg intere­sul național. Democrația românească e un fel de moară de măci­nat nervii, sper­anțele și visele, acțion­ată cu sârg de noi înșine — pe rând, unii învâr­tim pietrele pen­tru ca ceilalți să fie pisați și făcuți pul­bere. Politi­cienii privesc sat­is­făcuți de sus și ne pun să plă­tim pen­tru priv­i­legiul de a ne toca unii pe ceilalți în moara inven­tată de ei.

Cam pe când vom ști ce vrem? Cam pe când pan­car­tele man­i­fes­tați­ilor noas­tre vor conține cereri și nu proteste? Nu v‑ați plic­tisit să tot spuneți NU?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Petzy Acon

  sub­scriu ,,,ajunge citi avem acum in tara …sa mai stea si pe la ei musul­manii astia ,,,paci­fisti

 2. Marian Iulian

  Nu vreau ca Roma­nia sa dev­ina loc de Ultra­Peleri­naj pen­tru cei mai sadici crim­i­nali din lume.

 3. Lupilor Valentin Florin

  Mai oameni daca se antam­pla sa faca vreo moschee puneti acolo un porc ca ei nu suporta porcii al taiati acolo an mijlocul moscheei si sa vedeti cum se tireaza bai­etii haha­haha!!

 4. Horia Deak

  Nici micro.

 5. Sorin Ivan

  Nici in Bucuresti dar nici in Romania,nu vrem moschei.

 6. Titi Iacob

  Nu vrem mega- moschee in Roma­nia!!!!

 7. Jurnal de bord

  La revedere! Cu cre­tinii mai stau de vorbă că poate mai e o șansă. Dar cu un cretin nes­imțit nu-mi pierd vre­mea. Ești out!

 8. Gheorghe Herdean

  NU vrem sa citim arti­colul, doar sa comen­tam poza!

 9. Ciungu Ion

  No, amu se jus­ti­fica si moscheea si cim­i­tirul si bib­lioteca ori scoala pt ca vin refu­giatii si tre­buie sa le si asig­u­ram con­di­tii nor­male de con­vi­e­tuire si sa‑i si inte­gram cit mai repede!

 10. Attila Gyori

  nu vrem moschea in roma­nia, sim­plu, ce nu se intelege, nu vrem migranti pe capul nos­tru, si vrem ca cei din media si in spe­cial si asta care a scris arti­colul sa nu dis­tor­sioneze real­i­tatea, si sa nu minta,

  • Jurnal de bord

   Arti­colul ăsta nu e despre o moschee în Româ­nia și nici nu face pro­pa­gandă emi­grației. E despre fap­tul că nu știm să con­struim nimic împre­ună, știm doar să demolăm. Genul ăsta de comen­tarii stu­pide și intol­er­ante explică de ce nu putem mai mult: sunt prea mulți care n‑au decât ură în cap și ciomege în mână.

  • Attila Gyori

   Faceti bine si faceti repor­taje repet, ade­varate, scri­eti un repor­taj atunci cu ceea ce vor arde­lenii de exem­plu, autostrada ter­mi­nata pana la bors.,

  • Jurnal de bord

   Nu sunt ziarist, deci nu fac repor­taje. Am un sim­plu blog unde expun părerile și obser­vați­ile mele, la care am tot drep­tul. Nu oblig pe nimeni să fie de acord, dar când sunt con­trazis vreau argu­mente, nu să mi se ordone să gân­desc la comandă. Poate ar tre­bui să citiți aici: http://sorin.sfirlogea.com/regulile-casei/

 11. Kovaci Ioan

  Cui ii pasa de ce vrem noi? Ale­silor nos­trii in nici un caz

  • Jurnal de bord

   Exact asta vor ei să gândim, că nu con­tăm. Și uite că au drep­tate, așa gândim, că sun­tem proști și neînsem­nați..

  • Kovaci Ioan

   Stii cum zicea Mark Twain, ,,daca votul nos­tru ar schimba ceva , nu am mai fi lasati sa votam,, vedem cum intreaga Europa nu ii vrea pe musul­mani si totusi politicul hotareste sa fie prim­iti , deci vointa majori­tatii este egala cu zero, dege­aba ne cre­dem destepti si impor­tanti

 12. Valeriu Itu

  Per­fect,,,! Si nici picior de imi­grant,,,!

  • Jurnal de bord

   Care e tre­aba cu vir­gulele alea multe? Ce exprimă ele? Că prin man­ualele de ortografie n‑am găsit expli­cația.

 13. Ghita Portelechi

  Am mai spus si repet duceti 600 de Porci pe acel loc si faceti Cresatorie,pina nu e tarziu.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu