Ce este un montaniard?

Când am scris despre muti­larea munților Bucegi de către hoarde de indi­vizi neciv­i­lizați, am folosit câțiva ter­meni "con­sacrați" prin rețelele sociale ca să car­ac­ter­izez acești oameni: cocalari, pițipoance, cor­po­ratiști. Unii m‑au cer­tat prin comen­tarii pen­tru asta, con­sid­erând că afișez un soi de elit­ism nepotrivit cu subiec­tul. Oricine are drep­tul de a merge pe munte, căci muntele nu aparține doar unora. Așa e. Îmi fac mea culpa. Luat de valul indignării n‑am fost prea clar în expri­mare și am lăsat loc să se înțe­leagă că a fi mon­ta­niard e un soi de aparte­nență la o castă nobilă, din care nu oricine poate face parte. Nu e drept.

Gândindu-mă la această greșeală și la felul în care totuși ar tre­bui s‑o îndrept — măcar prin niște scuze pe care, iată, le prezint chiar acum — m‑am trezit însă întrebându-mă care sunt acele lucruri care dau drep­tul cuiva de a se autoin­ti­t­ula mon­ta­niard? Eu, care mă pretind a fi în această cat­e­gorie, sunt îndrep­tățit să mă numesc așa? Ce este, de fapt, un mon­ta­niard?

În DEX — sur­priză — ter­menul nu e nici pe departe expli­cat în sen­sul pe care azi îl uti­lizăm. În limba română ofi­cială mon­ta­niard înseamnă "om de la munte, muntean" (ca sub­stan­tiv) sau "munte­nesc" în sen­sul de aparținând muntelui (ca adjec­tiv). Mai există o expli­cație legată de Rev­oluția Franceză, dar nu are nici o rel­e­vanță pen­tru ce dis­cutăm noi aici. Deci mon­ta­niard este un neol­o­gism pe care uti­lizarea frecventă îl va impune prob­a­bil și lim­bii ofi­ciale. Dar cu ce sens îl vom adăuga în dicționar?

Sunt sigur că mulți din­tre voi vor opta ime­diat pen­tru definiția cea mai la îndemână: iubitor al muntelui. Foarte ade­vărat, dacă nu iubești muntele, nu te poți numi mon­ta­niard. Dar ce înseamnă iubirea pen­tru munte? Căci, la urma urmei, chiar și celui care face grătare în vâr­ful muntelui și lasă un maldăr de gunoaie în urma sa îi place muntele. Acolo se simte bine, e aer curat, poate să urle cât îl țin plămânii, poate să facă orice îi este interzis în oraș. Alt exem­plu: nu mă îndoi­esc că există iubitori ai muntelui care stau în vâr­ful pat­u­lui și dau like-uri la poze din crestele mon­tane, fără să fi ajuns nicio­dată acolo. Ce fel de iubire a muntelui este aceea care dă cal­i­tatea de mon­ta­niard?

Prob­a­bil că veți spune că mon­ta­niar­dul este acela care iubește muntele, îi stră­bate pote­cile și îi respectă reg­ulile. Am mai înain­tat puțin în căutarea definiției, dar ne izbim de o altă neclar­i­tate. Și cei care merg cu ATV-uri sau cu moto­ci­clete enduro iubesc muntele pen­tru că le place să îi stră­bată pote­cile, după reg­ulile pe care ei le con­sid­eră corecte. Cu ce strică ei dacă se dau cu motoarele prin păduri și prin golul alpin? Dis­trug flora și stre­sează fauna? Ei, hai, că nu se face gaură în cer din câteva motoare — vor argu­menta ei. Ba da, o să spună mulți alții, printre care și eu.

Să șle­fuim din nou definiția noas­tră: mon­ta­niar­dul este acela care iubește muntele, îi stră­bate pote­cile prin pro­pri­ile sale forțe și îi respectă reg­ulile. Prin pro­pri­ile forțe mi se pare o for­mu­lare mai cuprinză­toare căci include și pe cei care urcă munții pe bici­cletă — mie mi se pare un mod nein­truziv de a tra­versa natura, de aceea am vrut să‑l includ în definiție. Rămân de lămu­rit doar reg­ulile, cele cărora avem obișn­uința de a le mai spune legile nescrise ale muntelui. Și aici apare una din cele mai mari prob­leme: că sunt nescrise, deci inter­pretabile. Am întâl­nit, de pildă, pret­inși mon­ta­niarzi care făceau focul în golul alpin cu jnepeni, deși știau că sunt ocrotiți de lege. În opinia lor acest gest nu îi descal­i­fica din condiția de iubitori ai muntelui. Definiția noas­tră este iarăși în impas.

Unii din­tre voi s‑ar putea să fi aflat de proiec­tul pe care l‑am inițiat: Cartea Munților. Dacă nu știți nimic, dar ați vrea să aflați, puteți citi această lămurire. Unul din­tre lucrurile pe care mi-aș dori să fie cuprinse și, dacă se poate, clar­ifi­cate în această enci­clo­pe­die a mon­ta­niarzilor români este exact această listă a reg­ulilor muntelui, cea care ar tre­bui să ghideze com­por­ta­men­tul oricui se dorește a fi mon­ta­niard. Și poate că după ce vom fi înși­rat aceste legi, dându-le viață prin scris, ne vom lămuri cu toții ce este un mon­ta­niard.

Până atunci gân­durile și comen­tari­ile voas­tre sunt bin­evenite. Ce este, pen­tru voi, un mon­ta­niard?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu