Ciocoii vechi și noi

Politi­cienii de la put­ere spun că legile se fac în par­la­ment. Că nu se pot schimba legi după cum vrea unul și altul, ci doar prin votul par­la­men­tar­ilor care au fost trim­iși acolo de alegă­torii lor. Ceea ce poate face cetățeanul este să respecte aceste legi și să voteze o dată la patru pe aceia pe care par­tidele îi aleg drept can­di­dați. Adică tot pe ei.

Prelații BOR zic că rân­duielile bis­ericii le face doar bis­er­ica. Că nu se pot schimba aceste rân­duieli după cum vrea unul și altul, ci numai prin voia Dom­nu­lui și de către bis­er­ică însăși. Ceea ce poate face eno­ri­așul este să respecte nesmintit aceste rân­duieli și să cin­stească la fiecare săr­bă­toare bis­er­ica noas­tră sfântă și națion­ală, în frunte cu preaferic­i­tul ei șef.

Politi­cienii de la put­ere spun că au nevoie de tot felul de lucruri spe­ciale ca să‐și poată face tre­aba. Au nevoie de camere de hotel luxoase, ca să stea comod. Au nevoie de coloane ofi­ciale, ca să ajungă iute dintr‐un loc în altul. Au nevoie de pro­tecție per­son­ală, ca să se știe în sig­u­ranță. Au nevoie de imu­ni­tate, ca să nu fie hărțuiți politic. Au nevoie de pen­sii spe­ciale și ind­em­niza­ții mari, ca să nu ducă grija zilei de mâine.

Prelații BOR spun că au nevoie de tot felul de lucruri spe­ciale ca să‐și poate îndeplini mis­i­unea apos­tolică. Au nevoie de multe bis­erici, ca să propovă­duiască peste tot cuvân­tul Dom­nu­lui. Au nevoie de pro­pri­etăți multe, păduri, ogoare și clădiri, ca să poată desăvârși cu ele lucrările Dom­nu­lui. Au nevoie de scu­tiri finan­ciare, ca averea bis­ericii să se înmulțească într‐una, cu spor. Au nevoie de mașini luxoase, ca să ajungă iute la cred­in­cioșii aflați în nevoie. Au nevoie de sub­venții de la stat, ca să ridice o cat­e­drală mân­tu­itoare. Au nevoie de acces în școli, ca să pună sămânța orto­dox­iei în capul copi­ilor de la o vârstă fragedă.

Politi­cienii de la put­ere spun că câr­cotelile împotriva lor sunt orches­trate de duș­manii din opoz­iție, care nu încetează să sape la temelia bunei con­strucții politice pe care ei o înalță prin guvernare. Că ei nu pri­didesc să clădească pen­tru dragul lor popor, iar faptele vorbesc de la sine: prin țară curge lapte și miere de când s‐au așezat la cârmă.

Prelații BOR spun că câr­cotelile împotriva lor sunt orches­trate de sataniști și alți necred­in­cioși vân­duți diavolu­lui, pre­cum rock­erii și ateii, care nu încetează să sape la temelia bunei con­strucții creș­tine pe care ei o înalță prin rugă­ci­une. Că ei trudesc zi de zi cu acatis­tele, botezurile, nunțile și înmor­mân­tările pen­tru binele drept‐credincioșilor, cu expunerea moaștelor spre cucer­nică pupă­ci­une, cu sfințirea mașinilor și a tele­foanelor pravoslavni­cilor, iar faptele vorbesc de la sine: prin țară e lin­iște și pace de când ei ne binecu­vân­tează viața.

Politi­cieni și popi, cu toții au ace­lași man­ual de pro­pa­gandă socială. Și nu știi ce să mai crezi: or fi politi­cienii care au învățat de la popi sau popii or fi luat notițe de la politi­cieni? Ori poate că de fapt nici nu sunt două cat­e­gorii sep­a­rate. Or fi aceeași cio­coi, unii mai bătrâni, vechi de vreo două mii de ani, alții noi‐nouți, de doar 25 de anișori…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu