Ciocoii vechi și noi

Politi­cienii de la put­ere spun că legile se fac în par­la­ment. Că nu se pot schimba legi după cum vrea unul și altul, ci doar prin votul par­la­men­tar­ilor care au fost trim­iși acolo de alegă­torii lor. Ceea ce poate face cetățeanul este să respecte aceste legi și să voteze o dată la patru pe aceia pe care par­tidele îi aleg drept can­di­dați. Adică tot pe ei.

Prelații BOR zic că rân­duielile bis­ericii le face doar bis­er­ica. Că nu se pot schimba aceste rân­duieli după cum vrea unul și altul, ci numai prin voia Dom­nu­lui și de către bis­er­ică însăși. Ceea ce poate face eno­ri­așul este să respecte nesmintit aceste rân­duieli și să cin­stească la fiecare săr­bă­toare bis­er­ica noas­tră sfântă și națion­ală, în frunte cu preaferic­i­tul ei șef.

Politi­cienii de la put­ere spun că au nevoie de tot felul de lucruri spe­ciale ca să-și poată face tre­aba. Au nevoie de camere de hotel luxoase, ca să stea comod. Au nevoie de coloane ofi­ciale, ca să ajungă iute dintr-un loc în altul. Au nevoie de pro­tecție per­son­ală, ca să se știe în sig­u­ranță. Au nevoie de imu­ni­tate, ca să nu fie hărțuiți politic. Au nevoie de pen­sii spe­ciale și ind­em­niza­ții mari, ca să nu ducă grija zilei de mâine.

Prelații BOR spun că au nevoie de tot felul de lucruri spe­ciale ca să-și poate îndeplini mis­i­unea apos­tolică. Au nevoie de multe bis­erici, ca să propovă­duiască peste tot cuvân­tul Dom­nu­lui. Au nevoie de pro­pri­etăți multe, păduri, ogoare și clădiri, ca să poată desăvârși cu ele lucrările Dom­nu­lui. Au nevoie de scu­tiri finan­ciare, ca averea bis­ericii să se înmulțească într-una, cu spor. Au nevoie de mașini luxoase, ca să ajungă iute la cred­in­cioșii aflați în nevoie. Au nevoie de sub­venții de la stat, ca să ridice o cat­e­drală mân­tu­itoare. Au nevoie de acces în școli, ca să pună sămânța orto­dox­iei în capul copi­ilor de la o vârstă fragedă.

Politi­cienii de la put­ere spun că câr­cotelile împotriva lor sunt orches­trate de duș­manii din opoz­iție, care nu încetează să sape la temelia bunei con­strucții politice pe care ei o înalță prin guvernare. Că ei nu pri­didesc să clădească pen­tru dragul lor popor, iar faptele vorbesc de la sine: prin țară curge lapte și miere de când s‑au așezat la cârmă.

Prelații BOR spun că câr­cotelile împotriva lor sunt orches­trate de sataniști și alți necred­in­cioși vân­duți diavolu­lui, pre­cum rock­erii și ateii, care nu încetează să sape la temelia bunei con­strucții creș­tine pe care ei o înalță prin rugă­ci­une. Că ei trudesc zi de zi cu acatis­tele, botezurile, nunțile și înmor­mân­tările pen­tru binele drept-credincioșilor, cu expunerea moaștelor spre cucer­nică pupă­ci­une, cu sfințirea mașinilor și a tele­foanelor pravoslavni­cilor, iar faptele vorbesc de la sine: prin țară e lin­iște și pace de când ei ne binecu­vân­tează viața.

Politi­cieni și popi, cu toții au ace­lași man­ual de pro­pa­gandă socială. Și nu știi ce să mai crezi: or fi politi­cienii care au învățat de la popi sau popii or fi luat notițe de la politi­cieni? Ori poate că de fapt nici nu sunt două cat­e­gorii sep­a­rate. Or fi aceeași cio­coi, unii mai bătrâni, vechi de vreo două mii de ani, alții noi-nouți, de doar 25 de anișori…


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu