Colectivizarea începe cu noi – ep.1

Ăsta e un serial nou, la mine pe blog. Din când în când am să‐mi fac un obi­cei din a rea­minti ceva des­pre noi înșine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vă­rat. În fie­care zi o să culeg din spu­sele altora sau ale mele un aspect pe care îl igno­răm în com­por­ta­men­tul nos­tru, ceva pen­tru care ne găsim scuze, ceva pen­tru care dove­dim multă tole­ranță cu noi înșine, dar îl repro­șăm altora. Sau am să vă adre­sez câte o între­bare încer­când să vă aflu păre­rile des­pre un anume subiect.

Să luăm de exem­plu tra­fi­cul rutier, locul în care se întâl­nește întreaga soci­e­tate și care este expre­sia per­fectă a modu­lui în care soci­e­ta­tea româ­nească de fapt nu func­țio­nează. Zil­nic în orele de vârf, dimi­neața și seara, blo­chezi inter­sec­ția. Știi că n‐ai cum să avansezi și știi că‐i vei bloca și pe cei de pe strada per­pen­di­cu­lară. Ba chiar există și o lege care îți inter­zice să blo­chezi inter­sec­ția sub o sanc­țiune chiar dras­tică. Și totuși nu‐ți pasă. Intri în inter­sec­ția în care n‐ai loc pen­tru că ”ai o urgență” și ”dacă nu mă bag eu, se bagă altul”. De fapt n‐ai nici o urgență. Sau dacă ai nu este una reală, ci doar rezul­ta­tul unui prost mana­ge­ment al tim­pu­lui per­so­nal. Da, cei pe care i‐ai blo­cat te vor cla­xona și tu îi vei privi tâmp și chiar revol­tat, pen­tru că ori­cum la urmă­toa­rea inter­sec­ție și ei vor face la fel. Vezi? Soci­e­tate dis­func­țio­nală! În nici o inter­sec­ție nu e nici Ponta, nici Oprea, nici Pie­done. Ești doar tu cu româ­nii tăi. Cei ală­turi de care astăzi pro­tes­tezi că vrei schim­bare. Uită‐te bine la ei. Pro­ba­bil ieri i‐ai înju­rat în tra­fic.

Mihai Ale­xan­dru Cră­ciun


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu