Colectivizarea începe cu noi — ep.1

Ăsta e un ser­ial nou, la mine pe blog. Din când în când am să-mi fac un obi­cei din a ream­inti ceva despre noi înșine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vărat. În fiecare zi o să culeg din spusele altora sau ale mele un aspect pe care îl ignorăm în com­por­ta­men­tul nos­tru, ceva pen­tru care ne găsim scuze, ceva pen­tru care dovedim multă tol­er­anță cu noi înșine, dar îl reproșăm altora. Sau am să vă adresez câte o între­bare încer­când să vă aflu părerile despre un anume subiect.

Să luăm de exem­plu trafi­cul rutier, locul în care se întâl­nește întreaga soci­etate și care este expre­sia per­fectă a mod­u­lui în care soci­etatea românească de fapt nu funcționează. Zil­nic în orele de vârf, dimineața și seara, blochezi inter­secția. Știi că n‑ai cum să avansezi și știi că‑i vei bloca și pe cei de pe strada per­pen­dic­u­lară. Ba chiar există și o lege care îți interz­ice să blochezi inter­secția sub o sancți­une chiar dras­tică. Și totuși nu-ți pasă. Intri în inter­secția în care n‑ai loc pen­tru că ”ai o urgență” și ”dacă nu mă bag eu, se bagă altul”. De fapt n‑ai nici o urgență. Sau dacă ai nu este una reală, ci doar rezul­tatul unui prost man­age­ment al tim­pu­lui per­sonal. Da, cei pe care i‑ai blo­cat te vor clax­ona și tu îi vei privi tâmp și chiar revoltat, pen­tru că oricum la urmă­toarea inter­secție și ei vor face la fel. Vezi? Soci­etate dis­funcțion­ală! În nici o inter­secție nu e nici Ponta, nici Oprea, nici Piedone. Ești doar tu cu românii tăi. Cei ală­turi de care astăzi protestezi că vrei schim­bare. Uită-te bine la ei. Prob­a­bil ieri i‑ai înju­rat în trafic.

Mihai Alexan­dru Cră­ciun


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu