Mai repede, Iohannis, mai repede!

Povestea tragediei de la Colec­tiv se recon­stru­iește trep­tat, pe măsură ce anchetele avansează. Mai întâi am aflat că clubul mințise în priv­ința capac­ității și des­ti­nației locației, îngh­e­suind sute de oameni acolo unde ar fi tre­buit să existe maxim 80 de inși. Apoi am aflat că primăria a dat autor­iza­ție de funcționare fără să‑i pese prea mult de ce se va întâm­pla cu ade­vărat acolo, dacă legea va fi încăl­cată. Că a fost și șpagă la mijloc, prob­a­bil — vom afla la momen­tul potrivit.

Pe urmă am aflat că arti­fici­ile care au aprins incendiul au fost insta­late de o firmă spe­cial­izată, care a trimis un pirotehni­cian ca să le opereze, iar tehni­cianul n‑a sesizat că buretele spre care băteau arti­fici­ile era potențial inflam­a­bil și n‑a între­bat nimic. Am luat apoi la cunoșt­ință că per­soana care orga­niza tehnic scena cu toate detali­ile ei — sunet, curent elec­tric, amplasa­mente — inclu­siv show-ul pirotehnic, era unul din­tre eroii dec­o­rați post-mortem pen­tru că a sal­vat pe alții. Înainte de a‑i salva, el a fost cel care a indi­cat unde se amplasează arti­fici­ile și la ce moment tre­buie declanșate, pen­tru că era tre­aba lui.

După tragedie am aflat că firma de efecte pirotehnice nu încheiase un con­tract scris cu orga­ni­za­torii con­cer­tu­lui și că au fost prinși în timp ce încer­cau să dis­trugă doc­u­mente. Patronii au fost arestați. După care o anchetă a lui Tolon­tan ne arată că tot firma aia a orga­ni­zat focuri de arti­ficii pe sta­dionul național, cu acor­dul ISU, deși sta­dionul național nu este autor­izat de ISU pen­tru că are un acoperiș dintr-un mate­r­ial neo­molo­gat în Româ­nia ca rezis­tență la incendii. Cu toate astea ISU a fost de acord. Iar zvonurile spun că există niște apropieri sus­pecte între ISU și această firmă.

Dar există un numi­tor comun al tuturor aces­tor eveni­mente orga­ni­zate, cel din clubul Colec­tiv și cel de pe sta­dionul național. Și multe altele care se întâm­plă. Toate sunt făcute repede. Cum zice Corina Băcanu într-un arti­col de ieri "în București oamenii se uită des la ceas". E grabă mare, nu‑i vreme de multe cal­cule, de socotit ce riscuri există. Tre­buie făcut profit, nu e momen­tul acum să obținem autor­iza­ți­ile legale pen­tru un club unde intră cinci sute de oameni. Tre­buie încasată repede o șpagă, nu‑i vreme să ne gândim că riscăm viețile unor oameni. Tre­buie orga­ni­zat iute un con­cert de lansare a unui album, n‑avem timp de sem­nat con­tracte. Tre­buie să fie înjghe­bat rapid un show cu arti­ficii, nu e când să studiem buretele inflam­a­bil de pe pereți. Tre­buie dis­truse repede niște doc­u­mente incrim­i­na­toare, nu‑i timp să ne gândim că poate sun­tem deja sub fila­jul poliției. Tre­buie să ajutăm ime­diat vic­timele incendi­u­lui, n‑avem timp să aflăm care e situ­ația lor med­icală. Tre­buie să‑i ducem repede pe cei răniți în străină­tate, nu avem când să ne între­băm dacă pot suporta trans­portul. Repede, mai repede, cel mai repede. Și pen­tru că nimeni nu se oprește să se gân­dească mai bine la con­secințe, unii ajung în pușcărie, alții — mai rău — mor nevi­no­vați. Noi însă con­tin­uăm să cre­dem că cel mai impor­tant e să accel­erăm.

Dom­nule președ­inte, nu te miști o dată cu nom­i­nalizarea pre­mieru­lui ăla? Și cu schim­barea României ce faci, o mai moș­mon­dești mult? Că doar ți-am spus clar ce vrem de la tine: să ne fie bine, ca să nu ne fie rău. Lasă dracu' teo­ria aia cu "pas cu pas", că nu te-am pus acolo ca să dormi. Repede, repede, repede! Schimbă clasa politică, adu una nouă și miș­toacă. Rezolvă cu infra­struc­tura, că n‑avem șosele pe care să ne grăbim. Și vezi cum aran­jezi și cu fon­durile europene, să fie multe și grase. Până mâine să vii cu o nouă Românie în care noi să ne instalăm comod și să trăim bine. Hai, la tre­abă, că — dacă nu — te demitem einz-zwei!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu