Ep.2 — O întrebare simplă

Ăsta e un ser­ial nou, la mine pe blog. Din când în când am să-mi fac un obi­cei din a ream­inti ceva despre noi înșine, ceva ce nu ne con­vine să ni se spună, dar este ade­vărat. Am să culeg din spusele altora sau ale mele câte un aspect pe care îl ignorăm în com­por­ta­men­tul nos­tru, ceva pen­tru care ne găsim scuze, ceva pen­tru care dovedim multă tol­er­anță cu noi înșine, dar îl reproșăm altora. Sau am să vă adresez câte o între­bare încer­când să vă aflu părerile despre un anume subiect.

Între­barea de azi e sim­plă:

Cir­culi pe o stradă din oraș unde limita de viteză este de 50 km/h. Ești foarte grăbit să ajungi la o întâl­nire, pen­tru că ai întârziat. Viteza ta este de 80 km/h. Pe stradă cir­culă și alte mașini, dar trafi­cul nu e foarte intens. Nu ai încăl­cat nici o altă reg­ulă de cir­cu­lație. Nu ai pro­dus nici un fel de acci­dent. Un polițist te oprește și te anunță că îți va aplica o amendă pen­tru viteza exce­sivă.

Ești amen­dat pen­tru că…

 • Ai încăl­cat o lege care lim­itează viteza (100%, 1 voturi)
 • Este de dato­ria polițis­tu­lui să sancționeze aba­ter­ile (0%, 0 voturi)
 • Pui în peri­col viața altora (0%, 0 voturi)
 • Ai avut ghin­ion (0%, 0 voturi)

Total par­tic­i­panti: 1

Loading ... Load­ing …

CONCLUZII:

Peste 80% din cei ce au votat se gân­desc în primul rând la încăl­carea legii. Limita de viteză este priv­ită mai degrabă ca o reg­ulă, decât o prime­jdie pen­tru ceilalți. Desigur, dacă am adânci dis­cuția, toți ar fi de acord că legea a fost dată exact în acest scop, de a‑i pro­teja pe ceilalți de riscurile la care i‑am expune accel­erând în mod exagerat. Dar fap­tul că în mintea noas­tră nu conec­tăm amenda direct cu ros­tul ei final face mult mai ușoară încăl­carea legii. O reg­ulă nu este în sine o moti­vație sufi­cient de put­er­nică — nimănui nu‑i place să i se impună o lege al cărei rost nu‑l percepe/pricepe.

Așa că, de fiecare dată când con­trolul lipsește, ignorăm reg­ula. Căci sin­gu­rul rău pe care îl per­cepem este încăl­carea ei, nicide­cum fap­tul că îi punem pe alții în peri­col. Și dacă vă gândiți puțin, exact ăsta a fost și rațion­a­men­tul patron­ilor de la Colec­tiv: n‑avem măsuri de pre­venire a incendi­ilor, deci încăl­căm niște reg­uli biro­crat­ice, ba chiar cu aju­torul celor care ar tre­bui să ne con­troleze. E ca și cum polițiștii ne-ar opri pe șosea și ne-ar spune: nu sunt radare, calc‑o cât poți! Cum vi s‑ar părea? Mișto, nu? Dă‑i blană!

Ca și patronii de la Colec­tiv, când accel­erăm peste limita legală nu ne gândim că putem omorî pe cineva în graba noas­tră. Ne gândim doar să nu ne prindă cineva că încăl­căm o reg­ulă.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Pedra

  Bună dimineaţa.
  Cred că se core­lează şi cu postarea aceea despre dresura de oameni, în care tatăl îi spune copilu­lui să nu facă diverse lucruri pen­tru că va fi cer­tat, în loc să îi explice con­secinţele acţi­u­nilor respec­tive. Adică în loc să ne gândim efec­tiv de ce nu e bine să facem un lucru (care ar fi con­secinţele acţi­u­nii), ne gândim de multe ori doar cum să nu fim prinşi făcând lucrul acela. Trist.
  Pedra

  • Sorin Sfirlogea

   Bună dimineața. Ai drep­tate. Sun­tem obișnuiți une­ori chiar de părinții noștri să ascultăm o reg­ulă fără a‑i înțelege sen­sul.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu