Nu știu cum pri­viți voi pro­blema pre­zen­tă­rii no­u­lui gu­vern, dar eu sunt des­tul de dez­a­mă­git de re­ac­ți­ile din presă și din so­ci­e­tate. Mi se pare că e o lipsă de ma­tu­ri­tate în ra­țio­na­mente care e de‑a drep­tul în­gri­jo­ră­toare. Aș fi zis că după toți anii ăș­tia care au tre­cut și după toate eve­ni­men­tele care se de­ru­lează în ul­ti­mii ani, oa­me­nii au în­țe­les câte ceva. Se pare că nu. Toată lu­mea se dă cu fun­dul de pământ, gă­sind fel și fel de cu­su­ruri no­u­lui gu­vern. Să le luăm pe rând.

Că de fapt e po­li­tic și fe­lu­rite par­tide și-au îm­pins oa­me­nii înă­un­tru. Fals, oa­me­nii im­por­tanți din gu­vern nu sunt pro­puși de par­tide, ci de alte criterii.

Că nu e gu­vern teh­no­crat pen­tru că nu toți sunt chiar așa de spe­cia­liști. Fals, oa­me­nii sunt spe­cia­liști doar că nu s‑au prins unii în ce domeniu.

Că n‑are pro­gram demn de teh­no­crați. Fals, are, dar nu poate fi des­cris cu amă­nu­nte în fața par­la­men­tu­lui pen­tru că n‑ar mai trece de învestire.

Să cla­ri­fi­căm: ăsta nu e gu­vern po­li­tic, nici de teh­no­crați. Este un gu­vern pre­zi­den­țial. Iohan­nis și‑a asi­gu­rat — cel pu­țin pen­tru mo­ment — un gu­vern care să co­la­bo­reze cu el. Ce ur­mează mai de­parte? V‑am mai zis: un nou ter­men în pro­ce­sul lui Drag­nea. Să ve­deți ce spec­ta­cu­los se schimbă lu­cru­rile după aia. Să nu zi­ceți că nu v‑am spus.

Și după aia? După aia tre­buie să se în­tâm­ple ceva și prin PNL. Da’ hai să nu an­ti­ci­păm chiar tot. Ce haz mai are vi­i­to­rul dacă știm di­na­inte ce se va întâmpla? 🙂


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.