Un guvern neînțeles

Nu știu cum priv­iți voi prob­lema prezen­tării noului guvern, dar eu sunt destul de deza­măgit de reacți­ile din presă și din soci­etate. Mi se pare că e o lipsă de matu­ri­tate în rațion­a­mente care e de‑a drep­tul îngri­joră­toare. Aș fi zis că după toți anii ăștia care au tre­cut și după toate eveni­mentele care se derulează în ultimii ani, oamenii au înțe­les câte ceva. Se pare că nu. Toată lumea se dă cu fun­dul de pământ, găsind fel și fel de cusu­ruri noului guvern. Să le luăm pe rând.

Că de fapt e politic și felu­rite par­tide și-au împins oamenii înăun­tru. Fals, oamenii impor­tanți din guvern nu sunt prop­uși de par­tide, ci de alte cri­terii.

Că nu e guvern tehno­crat pen­tru că nu toți sunt chiar așa de spe­cial­iști. Fals, oamenii sunt spe­cial­iști doar că nu s‑au prins unii în ce dome­niu.

Că n‑are pro­gram demn de tehnocrați. Fals, are, dar nu poate fi descris cu amă­nunte în fața par­la­men­tu­lui pen­tru că n‑ar mai trece de înve­stire.

Să clar­i­ficăm: ăsta nu e guvern politic, nici de tehnocrați. Este un guvern prezi­dențial. Iohan­nis și‑a asig­u­rat — cel puțin pen­tru moment — un guvern care să cola­boreze cu el. Ce urmează mai departe? V‑am mai zis: un nou ter­men în pro­ce­sul lui Drag­nea. Să vedeți ce spec­tac­u­los se schimbă lucrurile după aia. Să nu ziceți că nu v‑am spus.

Și după aia? După aia tre­buie să se întâm­ple ceva și prin PNL. Da' hai să nu anticipăm chiar tot. Ce haz mai are viitorul dacă știm dinainte ce se va întâm­pla? 🙂


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu