Confesiunile unui funcționar

Pro­ba­bil că nu știți, dar mulți oameni din Româ­nia tre­mură acum ca și mine. Nu de frig, ci de teamă. Unde va izbu­cni oare urmă­to­rul incen­diu? În ce club, în ce res­ta­u­rant, în ce bar? Dă Doamne să nu fie în alea pen­tru care am sem­nat eu. Dez­no­dămân­tul tra­ge­diei de la Colec­tiv ne lovește în suflet. Iar spaima îmi vine din refe­ra­tul DNA prin care pri­ma­rul Pie­done și alte două func­țio­nare publice au fost ares­tați. Auzi că anche­ta­to­rii DNA zic des­pre ei că "în exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, cunos­când că sunt încăl­cate con­di­ţi­ile legale de fun­cţio­nare, şi‐au asu­mat încăl­ca­rea legii şi au emis auto­ri­za­ţia pen­tru SC Colec­tiv Club SRL, asumându‐şi con­se­cinţa fun­cţio­nă­rii clu­bu­lui în con­di­ţii de nesi­gu­ranţă publică".

Știți câte ast­fel de auto­ri­za­ții s‐au emis în Româ­nia? Multe, al nai­bii de multe. Pen­tru că mulți func­țio­nari, ca și mine, sem­nează hâr­tii fără să veri­fice nimic, e de ajuns o "aten­ție" stre­cu­rată de petent. Sala­riul de la stat e mic, e musai să‐l com­ple­tez cu ceva. Cu ce pică: o auto­ri­za­ție, o apro­bare, o ade­ve­rință. Din ce să tră­iesc și eu? Cum? Tra­iul nu mai e o pro­blemă pen­tru mine? N‐o mai fi, da' poate că‐mi doresc și eu mai mult, o mașină, un teren, o vilă. Sunt om și eu, nu?

Dar acuma e greu. Uite că auto­ri­za­ți­ile astea fac pro­bleme. Ajungi la puș­că­rie. Nu‐i drept, că tu n‐ai vrut decât să ajuți pe cineva să facă o afa­cere. Că doar din ce crește eco­no­mia țării ăsteia? Din droj­die? Nu. Din mici afa­ceri. Un bufet, un club, un bar. Vine lumea, con­sumă, plă­tește, eco­no­mia crește. Dacă ne‐am pune con­tra cu toate veri­fi­că­rile, de incen­diu, de pro­tec­ția mun­cii, de igienă, n‐ar mai des­chide nimeni nimic.

Poate n‐o fi dracu' așa negru. Poate n‐or lua foc bode­gile alea pen­tru care am sem­nat auto­ri­za­ții și nu le‐am văzut în viața mea. De mâine nu mai sem­nez așa ceva. A, stai așa! Mâine vine cumă­trul cus­cru­lui pen­tru o auto­ri­za­ție de câr­ci­umă într‐o fostă maga­zie. I‐am pro­mis. Da' să mor, asta e ultima!


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu