Demolarea unui proiect

Un lucru e limpede: există destul de mulți actori ai scenei politice și admin­is­tra­tive pub­lice care își doresc ca guvernarea Cioloș să eșueze. Așa se și explică numeroasele înven­i­nate semne de între­bare, nedumeriri cu falsă can­doare și dezvăluiri de infor­mații pe surse, toate săpând dis­cret, dar tenace, la temelia suc­ce­su­lui noului guvern. Înainte să înceapă să clădească ceva, cab­i­ne­tul Cioloș are deja împre­ju­rul său o mulțime de bul­dozere și exca­va­toare gata să demoleze orice ar con­strui. Cuvân­tul de ordine e sim­plu: ideea de tehnocrație nu tre­buie să capete priză.

Orice metodă de a demon­stra inva­lid­i­tatea tehnocrației e bin­evenită. Se poate sug­era că cei din guvern nu sunt tehnocrați, ci oameni împ­inși de par­tide în mod dis­cret, pe baza unor înțelegeri politice oculte. Sau că guver­nul este miezul unui viitor par­tid prezi­dențial. Sau că scopul final nu e guvernarea, ci pre­lu­area put­erii în PNL. Sau că guver­nul e mar­i­oneta PSD care deter­mină majori­tatea în par­la­ment. Că nu stau bine în poza ofi­cială. Că nu se văd doam­nele, deci sunt mis­ogini. Că nu l‑au dat ime­diat afară pe Petre Tobă, acuzat de pla­giat, fără nici un fel de anal­iză. Că min­istrul sănătății era să fie un medic rezi­dent în chiloți.

Există în orașele mari o minori­tate care poate pune pre­siune pe politi­cieni, chiar dacă demo­c­ra­tic vorbind ei nu reprez­intă ceea ce s‑ar numi voința poporu­lui. S‑a dovedit în man­i­fes­tați­ile de după trage­dia de la Colec­tiv că această cat­e­gorie de oameni au ajuns la nivelul de ner­voz­i­tate socială care să‑i facă să iasă în stradă și că există o amor­sare a unui fel de spirit civic care este per­icu­los pen­tru clasa politică. Ori suc­ce­sul unui guvern pre­cum cel al lui Cioloș i‑ar putea deter­mina să pre­seze pen­tru per­ma­nen­ti­zarea aces­tui model de guvernare. Iar asta ar fi tragic pen­tru par­tide. Căci miza nu e să faci legi în par­la­ment, ci să pră­duiești buge­tul prin guvernare.

Așa că nimic nu e prea mult ca guver­nul Cioloș să eșueze. Și, foarte con­ven­abil pen­tru ei, o sumă de per­soane din mediul online pune umărul la această demo­lare a unei con­strucții care abia a început. Pen­tru că e riscant să-ți man­i­fești încred­erea, se poate dovedi că te-ai înșe­lat, ori ei nu se înșeală nicio­dată. Dar e extrem de sim­plu să cauți cusu­ruri în orice, căci — se știe — oricât de bine ar ieși ceva, întot­deauna va fi loc .


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Herta Kuales

    cata drep­tate ai Sorine !


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu