Cum să te faci de cacao la sală

Pen­tru că sun­tem și noi prinși de curen­tul ăsta bio‐eco, Car­men și cu mine ne‐am apu­cat să ne fabri­căm pro­priul săpun. Nefi­ind cine știe ce ingi­ne­rie ne‐am încu­me­tat să urmăm niște rețete găsite pe net, după ce ne‐am apro­vi­zio­nat cu mate­ri­ile prime nece­sare: o sume­de­nie de ule­iuri, care mai de care mai firo­scoase și mai pri­cop­site. Cum nu mă prea pri­cep la deta­lii din astea, am mers pe mâna lui Car­men care m‐a dăs­că­lit în maga­zi­nul Pla­far la ce e bun ule­iul de pătla­gină, ăla de dov­leac, cel de in și untul de cocos. Mă simt mult mai inte­li­gent acum.

Acasă, pre­pa­ra­rea a mers strună. Doar fina­lul pro­ce­su­lui de fabri­ca­ție a fost mai nașpa, pen­tru că tre­buie ames­te­cată teme­i­nic solu­ția de sodă cu ule­iul, adică vreo cinș'pe minute de învâr­tit cu mixe­rul elec­tric prin oală. Și cum pre­pa­ra­rea s‐a dove­dit mai pro­zaică decât ne‐am aștep­tat, Car­men s‐a gân­dit că poate un pic de cre­a­ti­vi­tate n‐ar strica. Așa că a suge­rat să adă­u­găm niște cacao în com­po­zi­ție, ca să dăm o culoare fru­moasă săpu­nu­lui. Zis și făcut, o jumă­tate de cutie de pul­bere cafe­nie a ate­ri­zat în com­po­zi­ția săpu­nu­lui nos­tru bio‐eco‐vegano‐hipsterist.

După patru luni de sapo­ni­fi­care cumin­țică în niște cutii anume pre­gă­tite pen­tru asta, am avut plă­ce­rea de a con­stata că săpu­nul nos­tru s‐a întă­rit în mod cores­pun­ză­tor și e pre­gă­tit să ne spele de toate păca­tele zil­nice. O sin­gură mică pro­blemă a apă­rut în faza de uti­li­zare: când te săpu­neai, mai întâi dobân­deai o culoare maro­nie de la can­ti­ta­tea deloc negli­ja­bilă de cacao, ceea ce putea să‐ți dea o oare­care stare de îngri­jo­rare, care însă se risi­pea la clătire. Incon­ve­nien­tul era, așa­dar, minim.

Într‐o bună zi, când mi s‐a ter­mi­nat gelul de duș pe care îl pur­tam în ruc­sa­cul de mers la sală, mi‐am zis că poate ar tre­bui să renunț la cos­me­ti­cele chi­mice și să îmbră­ți­șez curen­tul natu­rist până la capăt. Cum aș fi putut uti­liza la sală săpu­nul eco­lo­gic de pro­duc­ție pro­prie? Inven­tiv cum sunt, am avut îndată o idee: am tăiat niște săpun fabri­cat în casă în bucăți mici, le‐am băgat într‐un reci­pient de șam­pon și le‐am ames­te­cat cu puțină apă. Aveam cel mai eco‐bio gel de duș cu putință. Și‐am ple­cat la sală.

După ce am aler­gat, am peda­lat și naiba știe ce‐oi mai fi făcut eu pe‐acolo, a venit momen­tul dușu­lui, drept pen­tru care m‐am înfi­in­țat într‐o cabină dim­pre­ună cu minu­na­tele mele pro­duse natu­riste. În fața cabi­nei unde mă aflam se oprește un tip și începe să se șteargă cu pro­so­pul. Omul nu se uita la nea­pă­rat la mine, dar știți cum e în dușu­rile comune, nici nu te uiți în pământ tot tim­pul, mai treci cu pri­vi­rea și peste cei din jur. Și‐l văd pe gagiu că se uită spre mine și rămâne așa, cum să zic, pros­tit, cu pri­vi­rea fixată pe picioa­rele mele. Ce‐o fi văzut ăsta? Mă uit și eu în jos. Eram la momen­tul când ajun­se­sem la acea parte a cor­pu­lui pe care e mai greu să o vadă soa­rele, dacă înțe­le­geți la ce mă refer. O spumă maro­nie se scur­gea în pre­lungi șiroaie pe picioa­rele mele. Din­tre noi doi, doar eu știam că e cacao.

PS Am avut pre­zența de spi­rit să îmi torn niște pro­dus natu­rist pe corp și să‐i demon­strez că e de la săpun, nu de la mine. Omul a fost vizi­bil ușu­rat când a înțe­les că s‐a înșe­lat. Săracu', ce spaimă o fi tras! Da' și‐acum mă gân­desc cum ar fi fost să rămână cu impre­sia ini­țială și să tre­bu­iască să ne tot întâl­nim pe la sală. 😀


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Bogdan

  Daca tot te‐a prins curen­tul vegan gasesti in maga­zi­nele DM (dm-drogeriemarkt.ro) ceva cos­me­tice eco, la pre­turi accep­ta­bile. Sigur au si in culori neu­tre :))

 2. Anonymous

  Sorine, te‐ai tac­nit?

  • Sorin Sfirlogea

   Unii zic că da, alții zic că nu… păre­rile sunt împăr­țite. 🙂

   • Anonymous

    Eu stiu sigur ca nu. Te cunosc mai bine decat te cunosti tu. Era o gluma. Sigur ca ti‐ai dat seama. Si, totusi, lasa‐le dra­cu­lui de retete sti­in­ti­fi­co­fan­tas­tice (inten­tio­nat un sin­gur cuvant). Si lasa dra­cu­lui ciu­da­te­ni­ile feme­iesti. Si nu te mai du la sala. Tu esti pen­tru viata ade­va­rata. Nu pen­tru sala!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu