De ce par românii veseli

De curând am aflat despre un con­cept foarte intere­sant despre cum se atinge per­fecți­unea. Se cheamă ShuHaRi, vine din Japonia și se referă la artele marțiale. Tre­a­ba e sim­plă: sunt trei cuvinte com­bi­nate care explică pe înțe­le­sul oricui cum să dev­ină maestru. Shu este pri­ma etapă, în care înveți de la un maestru și urmezi fără abatere ceea ce ți s‑a spus până când stăpânești la per­fecție tehni­cile pre­date de maestru. Ha este eta­pa a doua, în care te desprinzi de reg­ulile tradiționale și începi să exper­i­mentezi pe cont pro­priu. Iar Ri, a treia etapă, este aceea în care pro­pria ta expe­riență și prac­tică devine noua reg­ulă. Urmează reg­ulile, încal­că reg­ulile, creează reg­ulile. Shu, Ha, Ri. Cum s‑ar apli­ca teo­ria asta la români?

În primul rând tre­buie să ne amintim că românii sunt — toată lumea știe — un popor ales, un neam deosebit. Dacii au fost cel mai viteaz și mai mai drept popor. Ever. Românii, urmașii lor, au stat în calea otomanilor și au apărat Europa timp de sec­ole, gen. Am fost la punc­tul de inter­secție a trei imperii și toți ne-au prigo­nit și ne-au războit, dar noi am rezi­s­tat eroic și nu ne-am clin­tit. Nimeni nu a atins cul­mile per­fecți­u­nii istorice pre­cum am făcut‑o noi. De la cine să învățăm când noi sun­tem cei mai buni? N‑avem nevoie de Shu, pri­ma etapă este inutilă.

Pen­tru că sunt cei mai buni, românii sunt invidi­ați. Toți ne vorbesc de rău și ne prigonesc și acum. Avem val­ori extra­or­dinare în țară, dar nu sunt recunos­cute inter­națion­al pen­tru că dușmă­nia masonilor care con­duc lumea e foarte mare. Ei vor să devenim o colonie de sclavi pe care s‑o con­troleze ei și de aia și-au pus tot felul de mar­i­onete politice la con­duc­erea țării, ca să ne jefuiască și să ne aducă în genunchi în fața bogă­tașilor occi­den­tali. De aceea inteligența românească nu va fi nicio­dată apre­ci­ată, ideile noas­tre vor fi mereu ridi­culizate. Pen­tru cine să creăm reg­uli, când nimeni nu ne iubește? Deci n‑avem nevoie nici de Ri, a treia etapă este și ea futilă.

Nu ne rămâne decât să con­solidăm cunoașterea noas­tră în cea de‑a doua etapă. Știm să încăl­căm reg­ulile, sun­tem maeștrii mon­di­ali în asta. Și vom per­se­vera mereu. Calea noas­tră spre per­fecți­une nu e ShuHaRi. E HaHa­Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Fraierii cred că asta e veselie.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Andrei

    Coreeeeeect! Bine spus…

  2. Horatiu

    Mare drep­tate ai, Sorine! Ha ha ha


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu