Auto­bu­zul e aproape gol. Pe sca­une câ­teva per­soane pri­vesc plic­ti­site prin gea­mu­rile abu­rite spre noapte bu­cu­reș­teană, aș­tep­tând tim­pul să treacă și să ajungă la des­ti­na­ți­ile lor. El e însă în altă stare de spi­rit, e ușor fe­bril, nu are răb­dare să stea. Se spri­jină cu un cot de o bară, stând în pi­cioare în mij­lo­cul auto­bu­zu­lui. Cu mâna dreaptă își aran­jează pu­țin sa­coul care a apar­ți­nut cân­dva unui cos­tum de mers la nuntă, pu­țin po­no­sit pe la gu­ler. Cra­vata în­gustă și că­mașa bleu îi dau un as­pect de sa­les­man dintr‑o com­pa­nie pră­pă­dită, dar blu­gii tră­dează in­ten­ția de a fi mai de­grabă cor­po­rate smart casual.

Scoate din bu­zu­nar o hâr­tie, apoi te­le­fo­nul ieftin și în­cepe să formeze.

- Alo? Bună seara, v‑am su­nat în le­gă­tură cu un ar­ti­col pe care îl aveți pe site și am un cod în acest scop… dacă se poate… da? mul­țu­mesc! vi‑l spun? ok, e oo­o­opt do­o­o­ooi șa­a­a­a­se­eee li­niuță do­ooi oo­o­opt șa­a­ap­tee ze­e­e­ro­ooo… da, aș­tept… ah, nu‑l mai aveți? da, știu că e un pro­dus mai vechi dar m‑am gân­dit to­tuși să în­cerc.… aha… da’ ce cre­deți, îl gă­sesc la ma­ga­zi­nul dvs. din Con­stanța? nu știți? bine, vă mul­țu­mesc, o seară plă­cută în continuare.

În­chide. Pri­vește lista și for­mează un nu­măr nou.

- Alo? Bună seara, v‑am su­nat în le­gă­tură cu un ar­ti­col pe care îl aveți pe site și am un cod în acest scop… dacă se poate… da? mul­țu­mesc! vi‑l spun? ok, e oo­o­opt do­o­o­ooi șa­a­a­a­se­eee li­niuță do­ooi oo­o­opt șa­a­ap­tee ze­e­e­ro­ooo… da, aș­tept… ah, nu‑l mai aveți? da, știu că e un pro­dus mai vechi dar m‑am gân­dit to­tuși să în­cerc.… aha… da’ ce cre­deți, îl gă­sesc la ma­ga­zi­nul dvs. din Ti­mi­șoara? nu știți? bine, vă mul­țu­mesc, o seară plă­cută în continuare.

Scena se re­petă de vreo cinci-șase ori. Pu­ți­nii că­lă­tori îl pri­vesc deja in­tri­gați. Ne­tul­bu­rat, el for­mează un alt număr:

- Alo, bună seara. Vă sun pen­tru co­manda care ați făcut‑o pe site-ul nos­tru. Da, da, pan­to­fii gri, exact. Îmi pare rău să vă spun, am ve­ri­fi­cat la toate de­po­zi­tele noas­tre, și la Con­stanța, și la Ti­mi­șoara și la Iași, dar nu‑l mai avem în stoc. Dacă do­riți să co­man­dați alt pro­dus… nu do­riți? ok… atunci vă mul­țu­mesc și vă do­resc o seară plă­cută în con­ti­nu­are. La revedere!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.