Pierd, câștig, negustor mă numesc

Auto­buzul e aproape gol. Pe scaune câteva per­soane privesc plic­tisite prin gea­murile abu­rite spre noapte bucureșteană, aștep­tând tim­pul să treacă și să ajungă la des­ti­nați­ile lor. El e însă în altă stare de spirit, e ușor febril, nu are răb­dare să stea. Se spri­jină cu un cot de o bară, stând în picioare în mijlocul auto­buzu­lui. Cu mâna dreaptă își aran­jează puțin sacoul care a aparținut cândva unui cos­tum de mers la nuntă, puțin ponosit pe la guler. Cra­vata îngustă și cămașa bleu îi dau un aspect de sales­man dintr‑o com­panie prăpădită, dar blugii trădează intenția de a fi mai degrabă cor­po­rate smart casual.

Scoate din buzu­nar o hâr­tie, apoi tele­fonul ieftin și începe să formeze.

- Alo? Bună seara, v‑am sunat în legă­tură cu un arti­col pe care îl aveți pe site și am un cod în acest scop… dacă se poate… da? mulțumesc! vi‑l spun? ok, e oooopt doooooi șaaaaseeee lin­i­uță doooi oooopt șaaaptee zeeeroooo… da, aștept… ah, nu‑l mai aveți? da, știu că e un pro­dus mai vechi dar m‑am gân­dit totuși să încerc.… aha… da' ce cre­deți, îl găs­esc la mag­a­z­inul dvs. din Con­stanța? nu știți? bine, vă mulțumesc, o seară plă­cută în con­tin­uare.

Închide. Privește lista și formează un număr nou.

- Alo? Bună seara, v‑am sunat în legă­tură cu un arti­col pe care îl aveți pe site și am un cod în acest scop… dacă se poate… da? mulțumesc! vi‑l spun? ok, e oooopt doooooi șaaaaseeee lin­i­uță doooi oooopt șaaaptee zeeeroooo… da, aștept… ah, nu‑l mai aveți? da, știu că e un pro­dus mai vechi dar m‑am gân­dit totuși să încerc.… aha… da' ce cre­deți, îl găs­esc la mag­a­z­inul dvs. din Tim­ișoara? nu știți? bine, vă mulțumesc, o seară plă­cută în con­tin­uare.

Scena se repetă de vreo cinci-șase ori. Puținii călă­tori îl privesc deja intri­gați. Netul­bu­rat, el formează un alt număr:

- Alo, bună seara. Vă sun pen­tru comanda care ați făcut‑o pe site-ul nos­tru. Da, da, pantofii gri, exact. Îmi pare rău să vă spun, am ver­i­fi­cat la toate depozitele noas­tre, și la Con­stanța, și la Tim­ișoara și la Iași, dar nu‑l mai avem în stoc. Dacă doriți să coman­dați alt pro­dus… nu doriți? ok… atunci vă mulțumesc și vă doresc o seară plă­cută în con­tin­uare. La revedere!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu