Pierd, câștig, negustor mă numesc

Auto­bu­zul e aproape gol. Pe sca­une câteva per­soane pri­vesc plic­ti­site prin gea­mu­rile abu­rite spre noapte bucu­reș­teană, aștep­tând tim­pul să treacă și să ajungă la des­ti­na­ți­ile lor. El e însă în altă stare de spi­rit, e ușor febril, nu are răb­dare să stea. Se spri­jină cu un cot de o bară, stând în picioare în mij­lo­cul auto­bu­zu­lui. Cu mâna dreaptă își aran­jează puțin sacoul care a apar­ți­nut cân­dva unui cos­tum de mers la nuntă, puțin pono­sit pe la guler. Cra­vata îngustă și cămașa bleu îi dau un aspect de sales­man dintr‐o com­pa­nie pră­pă­dită, dar blu­gii tră­dează inten­ția de a fi mai degrabă cor­po­rate smart casual.

Scoate din buzu­nar o hâr­tie, apoi tele­fo­nul ieftin și începe să for­meze.

- Alo? Bună seara, v‐am sunat în legă­tură cu un arti­col pe care îl aveți pe site și am un cod în acest scop… dacă se poate… da? mul­țu­mesc! vi‐l spun? ok, e ooo­opt doo­o­ooi șaa­a­a­se­eee liniuță doooi ooo­opt șaa­ap­tee zee­e­ro­ooo… da, aștept… ah, nu‐l mai aveți? da, știu că e un pro­dus mai vechi dar m‐am gân­dit totuși să încerc.… aha… da' ce cre­deți, îl găsesc la maga­zi­nul dvs. din Con­stanța? nu știți? bine, vă mul­țu­mesc, o seară plă­cută în con­ti­nu­are.

Închide. Pri­vește lista și for­mează un număr nou.

- Alo? Bună seara, v‐am sunat în legă­tură cu un arti­col pe care îl aveți pe site și am un cod în acest scop… dacă se poate… da? mul­țu­mesc! vi‐l spun? ok, e ooo­opt doo­o­ooi șaa­a­a­se­eee liniuță doooi ooo­opt șaa­ap­tee zee­e­ro­ooo… da, aștept… ah, nu‐l mai aveți? da, știu că e un pro­dus mai vechi dar m‐am gân­dit totuși să încerc.… aha… da' ce cre­deți, îl găsesc la maga­zi­nul dvs. din Timi­șoara? nu știți? bine, vă mul­țu­mesc, o seară plă­cută în con­ti­nu­are.

Scena se repetă de vreo cinci‐șase ori. Puți­nii călă­tori îl pri­vesc deja intri­gați. Netul­bu­rat, el for­mează un alt număr:

- Alo, bună seara. Vă sun pen­tru comanda care ați făcut‐o pe site‐ul nos­tru. Da, da, pan­to­fii gri, exact. Îmi pare rău să vă spun, am veri­fi­cat la toate depo­zi­tele noas­tre, și la Con­stanța, și la Timi­șoara și la Iași, dar nu‐l mai avem în stoc. Dacă doriți să coman­dați alt pro­dus… nu doriți? ok… atunci vă mul­țu­mesc și vă doresc o seară plă­cută în con­ti­nu­are. La reve­dere!Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu